Toelichting overeenkomsten Sochi 2014 voor Olympic TeamNL

Van 7 februari tot en met 23 februari 2014 worden in Sochi de 22e Olympische Winterspelen gehouden. Voor degenen die straks op de Spelen namens Nederland uitkomen geldt een aantal rechten en plichten. Voor het grootste deel komen die voort uit door IOC bepaalde regelgeving, vastgelegd in het Olympic Charter*, aangevuld met regels die NOC*NSF stelt. De rechten en plichten zijn vastgelegd in de Overeenkomsten Olympische Spelen Sochi 2014 die NOC*NSF afsluit met de sportbonden, topsporters en begeleiders.

Belangrijk is dat iedereen tijdig op de hoogte is van wat wel en niet mag in aanloop, tijdens en na afloop van de Spelen. In de Overeenkomsten wordt dit in een aantal hoofdstukken toegelicht. Het gaat om onderwerpen als doping, medische zaken, reis en verblijf, maar ook bijvoorbeeld verzekeringen en commerciële regels. In drie bijlagen wordt respectievelijk (1) een samenvatting gegeven van de belangrijkste IOC-regels, (2) duidelijk omschreven waaraan de sportieve kleding moet voldoen en (3) wordt aangegeven wanneer voor, tijdens en na afloop van de Spelen welke kleding moet worden gedragen. Verder zijn specifieke IOC-guidelines toegevoegd over bijvoorbeeld bye-law regel 40 uit het Olympic Charter, waarin het gebruik van afbeeldingen (images) van de deelnemers aan de Spelen wordt verduidelijkt en de regelgeving over het gebruik van social media en over (het verbod op) gokken.

De overeenkomst voor de Spelen van Sochi 2014 is tot stand gekomen na gesprekken met de betrokken sportbonden, NOC*NSF Atletencommissie, vakbond NL Sporter, een aantal zaakwaarnemers en inhoudelijk deskundigen. Via het accreditatiesysteem “mijn gegevens” ondertekenen de topsporters en begeleiders de overeenkomst digitaal en kan een digitale versie van de overeenkomsten worden opgeslagen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over de overeenkomsten kan de topsporter of begeleider terecht bij zijn contactpersoon bij de bond of bij NOC*NSF (Els van Kernebeek: els.vankernebeek@nocnsf.nl). 

Downloads (pdf):

>> Overeenkomst Olympische Spelen Sochi, voor topsporters
>> Overeenkomst Olympische Spelen Sochi, voor begeleiders
>> Overeenkomst Olympische Spelen Sochi, voor bonden
>> Overeenkomst Olympische Spelen Sochi, bijlage 1 regels IOC
>> Overeenkomst Olympische Spelen Sochi, bijlage 2 richtlijnen wedstrijdkleding
>> Overeenkomst Olympische Spelen Sochi, bijlage 3 kledingprotocol
>> Social Media Blogging and Internet Guidelines (Engelstalig)
>> NOC*NSF Marketingrichtlijnen OS/PS 2012-2014

*Voor de meest recente versie van het Olympic Charter verwijzen we naar www.olympic.org.