Veel aandacht voor Russische ‘anti-homopropaganda’-wet

Schippers-Van Praag homo-acceptatie 300x200Schippers ontvangt Actieplan homo-acceptatie

Vanwege recente wetgeving in Rusland waarin het verspreiden van informatie onder minderjarigen over ‘niet-traditionele seksuele relaties’ wordt verboden, zijn er diverse discussies, publicaties en protesten ontstaan. Ook over de vraag op welke wijze deze wetgeving de Olympische en Paralympische Spelen Sochi 2014 zou kunnen beïnvloeden.

NOC*NSF is er van overtuigd dat homo's straks in Sochi zeker voor hun seksuele geaardheid kunnen en mogen uitkomen en zich daar naar kunnen gedragen. Wat tijdens de Olympische Spelen niet kan, is actie voeren.

Ook NOC*NSF ziet dat de acceptatie van LHBT (Lesbisch, Home, Bi-seksueel en Trans-gender) in Rusland achter blijft bij wat wij in Nederland graag zou willen zien. Er is in een aantal gevallen zelfs sprake van volstrekt ontoelaatbaar en soms gruwelijk geweld tegen LHBT, waartegen de Russische overheid onvoldoende lijkt op te treden.

NOC*NSF deelt dan ook met vele anderen de grote zorgen over de slechte bescherming die de Russische overheid aan homo’s en lesbo’s bied. Als sportorganisatie hopen wij dat de Olympische Spelen velen in Rusland de ogen zal openen en verantwoordelijken zal doen realiseren dat een andere koers nodig is.

Tegen deze achtergrond en met Sochi 2014 voor de deur begrijpt NOC*NSF heel goed dat verschillende politici en maatschappelijke organisaties aandacht hebben gevraagd voor dit belangrijke onderwerp. Dat de Olympische spelen voor positief momentum kunnen zorgen, blijkt onder andere uit het gegeven dat IOC-voorzitter Rogge en later ook zijn opvolger Bach de Russische overheid zo ver heeft gekregen om zich, inclusief president Poetin zelf, expliciet positief en gastvrij over homo’s uit te laten.

Met de Olympische Spelen heeft Rusland ook de Olympische waarden binnengehaald.
Het IOC heeft van het begin af aan in volle openheid de Russische overheid er op gewezen dat zij hen zal houden aan het discriminatieverbod dat in het Olympic Charter is opgenomen.

Lees ook:

Bekijk hier de reactie van Gerard Dielessen: