Kaartverkoop Sochi 2014 - ATP

sochi 2014 300x200
ATP is door het Organisatie Comité Sochi 2014 aangewezen als Authorized Ticket Reseller (ATR) en vertegenwoordigt in naam van NOC*NSF de Nederlandse markt. ATP heeft hiermee het recht van inkoop, promotie, verkoop en distributie van de entreekaarten binnen Nederland. 

Kaarten bestellen voor Sochi 2014 kan hier.

Als ATR committeert ATP zich aan zeer strikte reglementen zoals opgesteld door het IOC en het Organisatie Comité Sochi 2014. In deze regelgeving is opgenomen dat ATR’s klanten handling fee mogen berekenen per ticket ter waarde van 20% van de waarde van het ticket (met een maximum van Euro 82,50 per ticket) exclusief verzendkosten. ATP heeft in deze verantwoordelijke rol te maken met behoorlijke kosten die ATP net als alle andere ATR’s deels doorbelast aan de ticketafnemers.

Als voorbeeld kunt u hierbij denken aan kosten welke gemaakt worden in het lange onderhandelingstraject voor het verkrijgen van de tickets, dat loopt vanaf enkele jaren voorafgaand aan de Spelen tot en met de uiteindelijke Spelen. Daarnaast heeft ATP te maken met bankkosten, verkoopkosten, de financiële risico’s die ATR’s lopen, de verzekering en het transport van de kaarten en de opzet en bijvoorbeeld ook de uitvoer van de distributie.
 
Samen met het behoud van ATP's hoge eisen aan kwaliteit, service en zorgvuldigheid, zorgt dit ervoor dat ATP genoodzaakt is een fee te vragen aan kopers van Olympische entreekaarten. Deze kosten betreffen uiterst reële kosten die ATR’s deels doorbelasten aan de ticketafnemers.

Dat de kaartprijzen exclusief handling fee duurder zijn dan via Sochi zelf, heeft te maken met het feit dat de kaartprijzen uiteraard dienen te worden omgerekend van Russische roebel naar euro. Ook hiervoor hanteert het Organisatie Comité Sochi 2014 strikte regels waarin o.a. risico’s, omwisselkosten en bankkosten worden vastgesteld en meegenomen. Uiteraard houdt ATP zich aan deze hiervoor opgestelde regels.

Zoals bij de Olympische Spelen helaas gebruikelijk is, worden de laagste prijscategorieën veelal uitsluitend beschikbaar gemaakt voor de lokale markt. Als gevolg hiervan zijn er op de internationale markt voornamelijk duurdere prijscategorieën beschikbaar. Dit kan bijdragen aan het beeld dat ATP duurdere kaarten aanbiedt dan het Organisatie Comité zelf. 

Kaarten bestellen voor Sochi 2014 kan hier.