29 okt 2012
Regeerakkoord: Sport op Olympisch niveau

Rutte en Samsom 300x200
Sport brengt mensen bij elkaar en is van groot maatschappelijk belang.
Kinderen verwerven belangrijke sociale vaardigheden. Voldoende en veilig sporten houdt jonge en oude mensen fitter en gezonder.
We willen dat meer mensen kunnen sporten en bewegen in hun eigen omgeving. Er zijn nog veel mogelijkheden om de openbare ruimte beter te benutten.

De eerste regels van de sportparagraaf van het regeerakkoord hadden door NOC*NSF geschreven kunnen zijn. Wij zijn kortom meer dan tevreden met de wijze waarop Sport in het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA terecht is gekomen. Ik som voor de volledigheid even de andere sportonderwerpen op in het nieuwe regeerakkoord:

- We onderschrijven de ambitie om de Nederlandse sport op Olympisch niveau te brengen.
- We bevorderen samenwerking van gemeenten, bedrijven, scholen en sportverenigingen.
- Met gemeenten willen we bevorderen dat er bij de aanleg van nieuwe wijken voldoende ruimte voor sport en bewegen is.Het kabinet streeft naar meer gymlesuren per week in het primair onderwijs.
- Topsportevenementen kunnen waardevol zijn voor de Nederlandse economie en hebben een positieve uitstraling naar de breedtesport.
- Sporten en als toeschouwer aanwezig zijn bij wedstrijden moet veilig zijn. Helaas zijn er nog altijd te veel mensen die sport voor anderen verpesten. Voetbalhooligans worden daarom hard aangepakt.
- Verbaal en fysiek geweld op of om het sportveld verdient een strenge straf. Ook sportbonden en sportverenigingen hebben hier een taak.
- Mochten de loterijen de komende jaren meer omzet maken, dan zal de extra afdracht ten goede komen aan de sport.

Bovendien wordt de overheidssteun aan het Jeugdsportfonds Nederland verlengd (2015 en 2016) en de Sportimpuls, zodat meer mensen in wijken en buurten kunnen sporten, wordt structureel verhoogd.

Dat het kabinet nu afziet van het binnenhalen en organiseren van de Olympische Spelen is op zich wel te begrijpen. In een tijd van crisis en miljardenbezuinigingen is het geen nieuws dat er op dit moment weinig maatschappelijk draagvlak is. Het besluit om de Olympische Spelen in 2028 in Nederland te organiseren kan ook door een volgend kabinet worden genomen, uiterlijk 2019.

Belangrijker voor nu is dat het nieuwe sportbeleid van het kabinet Rutte-Asscher geheel past in het teken van ons verjaardagsmotto: van voorrecht naar recht op sport. En dus ook geheel past in de Papendal Sport Parade, die wij komende zaterdag als verjaardag op Papendal in Arnhem organiseren voor wie maar komen wil.

Dat sport nu nog nadrukkelijker wordt gezien als een belangrijk maatschappelijk fenomeen waarmee we onze samenleving kunnen inspireren, verenigen en beter kunnen maken is het mooiste cadeau dat wij ons konden wensen voor ons honderdjarig bestaan.

Gerard Dielessen

Algemeen directeur NOC*NSF

Lees hier de eerdere blogs van Gerard Dielessen

Volg Gerard Dielessen op Twitter via www.twitter.com/gerarddielessen

Lees ook:
>> Sport zeer tevreden met regeerakkoord VVD en PvdA
Weblog Regeerakkoord: Sport op Olympisch niveau Rutte en Samsom 332x269
Deel dit via:

Reageren

Naam
E-mail
Reactie