Voor bestuurders

Bekijk of download hier de folder voor bestuurders.

Als bestuurder wil je de zaken binnen je sportvereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt immers een situatie scheppen waarin sporters kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om seksuele intimidatie te voorkomen hoort daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. Jaarlijks komen verschillende zaken van seksuele intimidatie voor in de sport.

Sommige zaken blijven alleen in een kleine kring van direct betrokkenen bekend. Echter steeds vaker is er een risico op publiciteit voor het slachtoffer, de sportvereniging, het verenigingsbestuur, de sportbond en de sport in het algemeen. Het heeft vaak ingrijpende gevolgen voor zowel de slachtoffers als de sportomgeving. Voor de sport geldt dat we iedere zaak van seksuele intimidatie er een teveel vinden! De sport moet alle mogelijke maatregelen gebruiken om seksuele intimidatie te voorkomen.

Stap 1. Zet het onderwerp op de agenda.
Deze stap gaat om bewustwording: seksueel misbruik kan ook in jouw sportvereniging plaatsvinden. Als bestuur heb je de taak om de kans hierop zo klein mogelijk te maken. Daarom is het belangrijk het onderwerp op de agenda te zetten.

Stap 2. Maak een risicoanalyse.
Een belangrijke stap bij de preventie van seksuele intimidatie is het maken van een risicoanalyse. Bij een risicoanalyse gaat het erom te kijken wie wanneer en waar in de gelegenheid is grensoverschrijdend gedrag te vertonen en wie wanneer en waar kwetsbaar is voor seksueel misbruik. Bewustzijn van het bestuur en vrijwilligers en de cultuur van de organisatie zijn daarbij ook belangrijk.

Stap 3. Stel omgangsregels op met je leden.
Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen.

Stap 4. Besteed aandacht aan de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’.
Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc. (verder in de tekst begeleider genoemd).

De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. (Gedragsregels zijn opgenomen in de toolkit voor sportverenigingen- download: zie onder aan tekst).

Stap 5. Stel een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan.
Wat is een VCP? De VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen hierover heeft of die over een concreet incident een gesprek wil met de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

Stap 6. Bepaal hoe om te gaan met aanstellingen van vrijwilligers.
Het is raadzaam om nieuwe vrijwilligers te screenen. Zedendelinquenten herken je niet aan hun uiterlijk. Vaak zijn het heel voorkomende en aardige mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Het is bekend dat plegers van seksuele intimidatie situaties opzoeken waarin makkelijk contact gelegd kan worden met minderjarigen. Daarbij maken ze gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen binnen een sportvereniging. Denk bij screenen aan:

. Kennismakingsgesprek
. Referenties checken
. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
. Gedragsregels ondertekenen
. Bevragen registratiesysteem seksuele intimidatie

Stap 7. Informeer betrokkenen over het beleid.
Informeer iedereen die betrokken is bij je sportvereniging over het beleid omtrent seksuele intimidatie en de preventie daarvan. Zorg dat het voltallige kader de gemaakte afspraken kent. Stel ook leden en ouders op de hoogte. Betrek ze waar mogelijk in de besluitvorming en zorg uiteindelijk voor heldere voorlichting over de noodzaak van preventief beleid.

Bovenstaande stappen worden in detail beschreven in de Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie voor sportverenigingen. Te downloaden via deze link

Gegevens:
Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.
Het nummer is: 0900 – 2025590 (€ 0,10 per minuut).

Voor vragen over het beleid grensoverschrijdend gedrag (incl. seksuele intimidatie) kan contact worden opgenomen via Postbus 302, 6800 AH Arnhem, vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl of tel: 026-4834742.