Toolkit beïnvloeding lokale bezuinigingen

Toon creativiteit en lef in tijden van lokale bezuinigingen in de sport 

Er zijn aanwijzingen dat er door verschillende gemeenten gekort gaat worden op sport. Het betreft onder andere bezuinigingen op sportaccommodaties, specifieke sportsubsidies, combinatiefuncties en/of buurtsportcoaches. Gezien het feit dat veel sportverenigingen al te maken hebben met teruglopende sponsorinkomsten en kantineopbrengsten is het van belang extra schade door bezuinigingen te voorkomen.
 
Bezuinigingen bieden in een aantal gevallen ook de kans voor nieuwe samenwerkingsverbanden met andere sportverenigingen, onderwijs, bedrijfsleven, woningcorporaties en andere lokale organisaties. Het is van belang de gemeente op deze kansen te wijzen. Sportverenigingen en andere sportaanbieders kunnen hier zelf iets aan doen door te lobbyen bij de begrotingsbehandelingen die nu gestart zijn bij de gemeente.
 
Om u te helpen bieden we u een toolkit aan waarin u diverse handvatten vindt om bezuinigingen aan de orde te stellen. Voordat u zelf besluit actie te ondernemen raden wij u aan altijd eerst contact op te nemen met de lokale sportondersteuningsorganisatie en/of het district van uw sportbond.

Stap 1: Check de programmabegroting van uw gemeente op bezuinigingen?

Stap 2: Hoe kunt u een bezuiniging aan de orde stellen?

Stap 3: Hoe overtuigt u de gemeenteraad?

Stap 4: U bent te laat en de begroting is al vastgesteld? Wat zijn uw mogelijkheden?

Meer informatie:
Wanneer u vragen heeft stuur dan een mail naar publicaffairs@noc-nsf.nl.