Voorwaarden voor deelname

Het Europees Olympisch Comité (EOC) en het lokale organisatiecomité stellen samen vast welke takken van sport op het programma staan, aan welke tak van sport jongens en/of meisjes kunnen deelnemen en wat de leeftijdscategorie is voor elke tak van sport.

Voordat sporters mogen deelnemen aan het Europees Jeugd Olympisch Winter Festival (EJOWF), worden zij voorgedragen door de bond aan NOC*NSF.

NOC*NSF stelt geen aanvullende sporttechnische eisen op voor uitzending naar het EJOWF 2013. Wel stelt NOC*NSF een aantal voorwaarden voor deelname, zoals:
- deelname aan het EJOWF past bij de opleidingsfase van de sporter en is als zodanig beschreven in het meerjarenopleidingsplan van de bond
- de sporters maken deel uit van de bij de opleidingsfase behorende jeugd- of juniorenselectie van de bond
- de bond stelt een intern selectiebeleid op in geval er voor het aantal startplaatsen meerdere sporters in aanmerking komen

Voor teamsporten, ijshockey in dit geval, wordt deelname aan het EJOWF gebaseerd op de rangschikking die de Europese federaties van de teamsporten maken in de betreffende leeftijdscategorie. De eerste vijf landen van die rangschikking worden door het organisatiecomité uitgenodigd om aan het EJOWF deel te nemen. Als een land besluit om niet te willen deelnemen, wordt het volgende land op de ranglijst uitgenodigd. Het gastland neemt aan alle teamsporten automatisch deel. Het ijshockeyevenement is een zeslandentoernooi, vandaar dat er, naast Roemenië als gastland, vijf landen worden uitgenodigd op basis van de rangschikking.

Wanneer is deelname een feit?
Wanneer een sporter aan de interne selectienorm heeft voldaan, draagt de sportbond de sporter formeel (schriftelijk) bij NOC*NSF voor.

Meer informatie
Voor meer informatie over deelname aan het EJOWF kan de sporter terecht bij zijn contactpersoon bij de sportbond.

Bijlage
>> Sporten, categorieën en leeftijden voor deelname EJOWF Brasov