Bob gaat de sportkantine in

Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de georganiseerde sport gaan samen rijden onder invloed na kantinebezoek terugdringen.

Van februari tot juni 2012 zijn bezoekers van voetbal-, hockey-, tennis- en korfbalclubs in vijf provincies aangespoord om met elkaar af te spreken wie de Bob is en zijn sportvrienden vanuit de eigen sportkantine nuchter naar huis rijdt. Via websites van sportbonden, posters in kantines, Bob-gadgets en inzet van Bob-promotieteams bij sportclubs zijn sporters en andere bezoekers van de kantines gestimuleerd Bob-afspraken te maken. Ook in de reguliere Bob-campagne in Postbus51-zendtijd is aandacht besteed aan het belang van de Bob-afspraak binnen de sport.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies, NOC*NSF en de betrokken bonden (KNVB, KNHB, KNKV en KNLTB) hebben in de eerste helft van 2012 een aantal regionale pilots gehouden om de Bob-gedachte ook in de sportwereld een vaste plaats te geven. Zo kan de sport op een positieve manier meehelpen om de verkeersveiligheid te vergroten.

Uit een nulmeting van begin 2011, waarbij bij 205 sportclubs verdeeld over het land op vrijwillige basis zo’n 7000 blaastesten zijn afgenomen, blijkt dat er bij bezoekers van sportkantines (sporters en supporters) verbeteringen mogelijk zijn. De overgrote meerderheid (82%) die na een bezoek aan de kantine achter het stuur kruipt, is geheel of bijna nuchter. Zij blazen onder 0,2 promille, wat neerkomt op hooguit één glas. Eén op de tien vertrekkende automobilisten (9,5 procent) zit met een promillage van 0,5 of meer echter boven de wettelijke alcohollimiet. Kantinebezoekers die met passagiers in de auto naar huis rijden blijken beduidend vaker (bijna) nuchter dan alleenrijders. Daarom stond in de pilot het samenrijden op basis van de Bob-afspraak centraal. Hierbij werd wederom de bekende slogan ‘100% Bob, 0% op’ gebruikt.

Volgens NOC*NSF en de sportbonden geeft de uitkomst van de nulmeting aan dat er wat gedaan moet worden aan alcoholgebruik door sporters en bezoekers die het sportcomplex met de auto of motor willen verlaten. “Rijden onder invloed is volstrekt onacceptabel, daar is iedereen het over eens, ook binnen de georganiseerde sport. De uitdaging is dat iedereen hier ook naar gaat handelen. Met deelname aan het onderzoek en deze campagne laten wij als sport zien dat we juist daar iets aan willen doen’’, aldus voorzitter André Bolhuis van NOC*NSF. “In onze instrumenten voor verenigingsondersteuning is alcoholvrij autorijden voortaan de norm. De instructie voor barvrijwilligers (IVA) is daarvoor inmiddels aangepast”.