Regionale netwerken (verenigd in het Olympisch Netwerk NL)

NOC*NSF is partner in 7 regionale netwerken. Ieder netwerk verbindt en inspireert op een slimme manier (bestaande) netwerken van gemeenten, sportbonden, sportaanbieders, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en bedrijfsleven rondom gezamenlijk en eigen sport- en gezondheid ambities. De 7 regionale netwerken zijn verenigt in het Olympisch Netwerk NL, onder voorzitterschap van NOC*NSF.

Inzet en coördinatoren regionale netwerken

1) Netwerk Oost verbindt de ambities rond Gelderland Sport! en Sportnetwerk Overijssel

Gelderland Sport!
Samenwerking van Provincie Gelderland, Gelderse gemeenten, Gelderse Sport Federatie, Topsport Gelderland, kernsportbonden, HAN, CTO Papendal, sportaanbieders, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties als GGD en NOC*NSF om een vitaal, gezond en economisch aantrekkelijk Gelderland te creëren. Door de breedtesport, de talenten en de topsport in Gelderland versterken. Voor iedereen. Met sport halen we het beste uit Gelderland.

Contactgegevens coördinator Alliantiemanagement Oost: tjienta.van.pelt@gelderland-sport.nl  

2) Netwerk Zuid-Holland

Samenwerking van Den Haag, Rotterdam en hun topsportorganisaties, sportservice Zuid-Holland, de VSG, afdeling West en Zuid-Hollandse gemeenten met Alphen aan den Rijn, Dordrecht en Leiden als steden met een frontoffice voor taleneten en topsporters. In de voorheen drie Olympische netwerken is een stevig netwerk van onderwijsinstellingen, zowel universitair, HBO, MBO als VO, inclusief Lootscholen, die sportactief zijn. Daarnaast zijn er netwerken ter ondersteuning van de vele RTC’s en de NTC’s. Met dit netwerk realiseren we een omgeving die voor talenten en topsporters een CTO-waardige infrastructuur biedt en die voor gemeenten de mogelijkheden biedt om een actief sport- en beweegbeleid te realiseren dat leidt tot inwoners met een gezonde leefstijl in een vitale leefomgeving. Het netwerk zet zich in voor meer bewegen en betere sportprestaties, maar ook voor ondersteuning van het kader, de grote groepen vrijwilligers zonder wie er geen sport en bewegen mogelijk zou zijn. Het doel is om samen met NOC*NSF en de aangesloten bonden een positief breedte- en topsportklimaat, moderne sportaccommodaties, aansprekende sportevenementen en versterking van sportwaarden te realiseren.

Contactgegevens coördinator Alliantiemanagement Zuid-Holland, Bart Volkerijk: bvolkerijk@sportzh.nl  

3) Netwerk Noord-West Nederland
 
Samenwerking van Amsterdam, Flevoland en Noord-Holland en hun topsportorganisaties, sportservice Noord-Holland, Sportservice Flevoland, en de gemeenten Almere (Flevoland), Haarlemmermeer, Alkmaar en Zaanstad (Noord-Holland) met een frontoffice voor talenten en topsporters. In de drie samenwerkende Olympische netwerken is een stevig netwerk van onderwijsinstellingen, zowel universitair, HBO, MBO als VO, inclusief Lootscholen, die sportactief zijn. Daarnaast is er een ondersteuningsstructuur voor de RTC’s, NTC’s en voor het CTO in Amsterdam. Met dit netwerk realiseren we in de regio Noord-West Nederland een omgeving die voor talenten en topsporters een infrastructuur biedt en die voor gemeenten de mogelijkheden creëert om een actief sport- en beweegbeleid te realiseren, dat leidt tot inwoners met een gezonde leefstijl in een vitale leefomgeving. Het netwerk zet zich in voor meer bewegen en betere sportprestaties, maar ook voor ondersteuning van verenigingen en hun vrijwillig kader, zonder welke sport en bewegen niet mogelijk zouden zijn.
Het doel is om samen met NOC*NSF en de aangesloten bonden een positief breedte- en topsportklimaat, moderne sportaccommodaties, aansprekende sportevenementen en versterking van sportwaarden te realiseren.

Contactgegevens coördinator Alliantiemanagement Noord-West, Peter van der Aart: pvanderaart@sportservicenoordholland.nl 

4) Netwerk Noord-Nederland (Friesland, Drenthe en Groningen)

Het Olympisch Netwerk Noord Nederland (ONNN) is een noordelijk samenwerkingsverband onder de naam ‘Sportkracht Noord, partner van het Olympisch Netwerk NL’ bestaande uit de primaire partners: Sport Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, SportDrenthe, Topsport Noord, NOC*NSF, VSG Noord en district KNVB Noord. De Provincies in Nederland zijn bezig met een heroriëntatie op hun taken en gaan hun eigen politieke accenten leggen. De kracht van sport wordt breed gezien en erkend. Voor de ontwikkeling van het sportbeleid in Noord-Nederland betekent dit de mogelijkheid om een integraal sportbeleid voor de drie noordelijke provincies te ontwikkelen. De tijd is hier rijp voor en ook voor de gemeenten, geledingen van sportbonden en andere partijen liggen hier veel mogelijkheden.

Contactgegevens coördinator Alliantiemanagement Noord-Nederland, Hans de Lang: jdelang@sportdrenthe.nl 

5) Limburgse Olympische Ambitie

Het Olympisch Netwerk Limburg heeft de ambitie om Limburg de komende jaren in de volle breedte naar Olympisch niveau te brengen en om een (internationale) excellerende (sport)omgeving te creëren waar iedere Limburger het beste uit zichzelf kan halen.
Sport wordt ingezet als instrument om meer mensen in beweging en vitaler te krijgen, om jonge (sport)talenten betere kansen te bieden, om bedrijven te laten beschikken over fittere werknemers, en om meer inwoners kennis te laten maken met (top)sport. Limburg op Olympisch niveau moet leiden tot een aantrekkelijkere provincie om in te wonen, werken, sporten en recreëren.

Contactgegevens coördinator Alliantiemanagement Limburg, Geert Ruigrok: geert.ruigrok@topsportlimburg.nl 
 
6) BrabantMoves

BrabantMoves is een netwerk van Brabantse organisaties. Als een stuwende kracht op de achtergrond verbinden en activeren ze partijen op sportgerelateerde onderwerpen. Dit gebeurt in de gouden combinatie van de 4 O’s: Onderwijs, Ondernemers, Overheid, Organisaties. De beweging staat voorop, of het nu gaat om het vitaliseren van burgers of het versterken van sportaanbieders. We zetten partijen aan om excellente sportomgevingen te creëren en talent optimaal te ontwikkelen. En we ontwikkelen initiatieven voor meer spin-off van evenementen en het beter laten benutten van kennis en innovatie. Daarvoor starten de verschillende domeinen waardevolle projecten en programma’s onder de overkoepelende naam van BrabantMoves waar andere partijen op aanhaken. Samen brengen we zo Brabant in beweging.

Contactgegevens coördinator Alliantiemanagement Brabant en Limburg, Sandra Heerius: s.heerius@brabantsport.nl  

7) Netwerk Midden-Nederland

Samenwerking van Sportservice Midden Nederland, VSU, VSU Topsport, KNZB, Utrechtse gemeenten, sportfederaties/-platforms, kernsportverenigingen, topsportverenigingen, RTC’s, onderwijsinstellingen, (para-)medische organisaties, huisvestingsorganisaties, bedrijfsleven, welzijnsorganisaties, G&GD’s, maatschappelijke organisaties en NOC*NSF om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan gedeelde ambities op het gebied van presteren, meedoen en gezondheid.

Contactgegevens: Info@sportutrecht.nl of 030-2840770.

Contactgegevens Olympisch Netwerk NL: voorzitter Erik Lenselink (erik.lenselink@nocnsf.nl) en secretaris Ester Helthuis (ester.helthuis@nocnsf.nl)