https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx 3600 Fri, 20 Sep 2019 00:00:00 GMTSporters gelukkiger in het leven dan niet sportersNederlanders die vaak sporten geven hun geluk een hoger cijfer dan Nederlanders die af en toe bewegen. Sporters die 1 tot 3 keer in de maand sporten beoordelen hun geluk met een 7. Echter, Nederlanders die meer dan 10 keer per maand sporten geven hun geluk een 7.6. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Sport doet iets met je’, uitgevoerd door Ipsos in opdracht van NOC*NSF. Voor de campagne van de NOC*NSF Nationale Sportweek die vandaag start, is gemeten welke emoties er bij sport komen kijken. Wat doet sport met Nederland?   Dat sport mensen fitter maakt is een feit, Nederlanders beamen dit zelf wanneer gevraagd wordt wat sport met hen doet. Bijna de helft (46%) geeft aan dat ‘fit zijn’ het meest van toepassing is. Op een 2e plaats met 35% staat ‘maakt mij gelukkiger’. Door sport zitten mensen lekkerder in hun vel, bovendien geeft het meer zelfvertrouwen. Op een 3e plek wordt ‘geeft mij zelfvertrouwen’ benoemd door bijna een derde van de Nederlanders (33%). Sport inherent aan positieve emoties Wanneer Nederlanders gevraagd wordt welke emotie sport bij hen oproept, staat plezier met 48% op nummer 1, gevolgd door trots (38%) en blijdschap (37%). Opvallend is dat negatieve emoties, zoals verveling, frustratie en angst bijna niet van toepassing zijn. 3% van de Nederlanders geeft aan dat angst een veelvoorkomende emotie is die bij sport los komt.  Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Vanaf vandaag start de NOC*NSF Nationale Sportweek. Tien dagen lang staat sporten en bewegen extra in de kijker. Met ‘Sport doet iets met je’ als thema inspireren wij samen met sportclubs, het onderwijs, gemeenten, en andere partners heel Nederland om in beweging te komen. Want zoals uit onderzoek blijkt: sport maakt écht gelukkiger. In alle hoeken van het land vinden sportactiviteiten plaats, met de host cities Nieuwegein, Den Haag en Assen in de hoofdrol. En tegen iedereen zou ik willen zeggen, laat ons weten wat sport met jou doet en deel hier je eigen verhaal.” De NOC*NSF Nationale week De NOC*NSF Nationale Sportweek vindt plaats van vrijdag 20 tot en met zondag 29 september. Het is de 16e keer dat NOC*NSF samen met bonden, gemeenten, partners, onderwijs en sportclubs de Nationale Sportweek organiseert. Gezamenlijk inspireren we Nederland om in beweging te komen. Het thema dit jaar ‘Sport doet iets met je’, zet in op de maatschappelijke en verbindende kracht van sport. Dit jaar zijn Assen, Den Haag en Nieuwegein hostcity van de sportweek. In deze drie plaatsen vinden er extra veel sportactiviteiten plaats. Ambassadeurs dit jaar zijn onder andere Rico Verhoeven, Yara van Kerkhof, Liemarvin Bonevacia, Twan van Gendt en Bo Kramer. De NOC*NSF Nationale Sportweek is een onderdeel van de Europese week van de Sport en wordt mede gefinancierd vanuit het Erasmus Plus programma. Let’s #BeActive! Over het onderzoek Ipsos voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan minimaal 3.000 Nederlanders, in de leeftijdscategorie 5 t/m 80 jaar gevraagd of zij in de afgelopen maand hebben gesport, welke sporten en hoe vaak. Voor de campagne ‘sport doet iets met je’ van de NOC*NSF Nationale Sportweek zijn er een aantal extra vragen gesteld over emoties in relatie tot sport. Het doel van deze vragen is inzicht vergaren in welke emoties er bij sport komen kijken en wat voor effect sport heeft. In de juli-meting 2019 hebben 3089 respondenten deelgenomen aan het onderzoek.   https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2674726747Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 GMTPrinsjesdag 2019: maatschappelijk belang sport onderstreeptDe op Prinsjesdag 2019 door koning Willem-Alexander uitgesproken troonrede gaf direct bij de opening blijk van waardering voor ons land als een land van vrijwilligers en van verstandige compromissen. Met een stevig sociaal netwerk van familie, vrienden, geloofsgemeenschapen en verenigingen. En de oproep om te bouwen aan een samenleving waarin mensen zich zeker voelen en vertrouwen in de toekomst kunnen hebben, houden of herwinnen. Deze woorden spreken NOC*NSF zeer aan. “Als er één sector is die het belang van sociale netwerken in Nederland weerspiegelt is het de sport wel,” aldus algemeen directeur Gerard Dielessen. Na de troonrede presenteerde het kabinet de begroting voor 2020 van ieder ministerie. Ook in de toelichting op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn Sport komt het maatschappelijk belang van sport naar voren: 'Aan dit sportbeleid ligt vooral de maatschappelijke betekenis van sport ten grondslag. Sport en bewegen dragen in belangrijke mate bij aan een betere gezondheid, aan het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid, sociale samenhang en integratie, aan het verbeteren van schoolprestaties en het verminderen van schooluitval. Daarnaast erkent de Minister de intrinsieke waarde van sport en het belang van sportevenementen.' Nationaal Sportakkoord In de VWS begrotingen speelt het nationale sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' vanaf 2019 een grote rol. De budgetten van de eerdere beleidsprogramma’s 1. Passend sport- en beweegaanbod, 2. Uitblinken in sport en 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling zijn vrijwel geheel overgeheveld naar het in 2018 afgesloten Sportakkoord. 'Met dit Sportakkoord wordt samen met de sport(verenigingen), gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineengeslagen om de kracht van sport de komende jaren beter te kunnen benutten: om alle Nederlanders te verenigen via sport en bewegen, ' aldus de  toelichting in de begroting van VWS. NOC*NSF staat daar geheel achter, maar maakt zich met de G40 (de veertig grootste gemeenten van Nederland) zorgen over financiële mogelijkheden van de lokale overheden om aan de oproep om de lokale sport te ondersteunen tegemoet te kunnen komen. Inzetten op handhaven en uitbouwen huidig topsportbeleid De komende maanden wordt pijler 6, Topsport die inspireert, van het sportakkoord ingevuld. De VWS begroting geeft dat ook aan: 'Dit deelakkoord schetst de gezamenlijke visie en ambities voor de topsport in Nederland. Daarin staat het meeleven met onze sporters op de Olympische en Paralympische Spelen of het ervaren van topsportevenementen in eigen land centraal. Deze hebben een sterke inspirerende en verbindende werking in de Nederlandse samenleving die verder uitgebouwd kan worden.' Mede op basis van de recent uitgekomen Topsportklimaat meting en naar aanleiding van een oproep daartoe van een aantal belangrijke topsportbonden zal NOC*NSF daarbij vooral inzetten op het belang van het handhaven en uitbouwen van het succesvolle huidige topsportbeleid waarbij het stimuleren van topprestaties voorop staat. Alleen met uitgesproken goede resultaten kan de Nederlandse topsport het gewenste maatschappelijke effect hebben. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2674526745Mon, 16 Sep 2019 00:00:00 GMTWaardering topsportklimaat gestegenDe waardering voor het topsportklimaat in Nederland onder topsporters, talenten, coaches en technisch directeuren van TeamNL is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de topsportklimaatmeting 2019 uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Het onderzoek is nu voor de zesde keer uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in de waardering van de maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving en voorzieningen. Belangrijke aanbevelingen voor verbeteringen zijn de positie en het carrièreperspectief van coaches, en de maatschappelijke erkenning van topsport en topsporters. Hendriks: concrete annknopingspunten Maurits Hendriks, Technisch Directeur NOC*NSF: “We hebben met de Nederlandse topsport een hoger rapportcijfer gekregen van onze topsporters, talenten, coaches en technisch directeuren. Dat is een compliment voor iedereen die daar een bijdrage aan levert. In Nederland doen we dat samen, met de sportbonden, met VWS en de andere overheden, met de partners van TeamNL en de rest van het Nederlandse bedrijfsleven, en met vele andere zoals bijvoorbeeld de Centra voor Topsport en Onderwijs en het onderwijs zelf. En laten we vooral de ouders en directe familie en vriendenkring van een sporter niet vergeten." "Toch kan het altijd beter, en dat moet ook. Onze topsporters en talenten verdienen vooral ook internationaal gezien de best mogelijke begeleiding en voorzieningen om zich nog beter op hun prestaties voor te kunnen bereiden. De recente extra structurele investeringen in de Nederlandse topsport van VWS dragen daar zeker al aan bij. Dit onderzoek biedt goede concrete aanknopingspunten voor verbeteringen. De positie en het carrièreperspectief van coaches moeten worden verbeterd. Daar horen in onze ogen stevige en maatschappelijk breed erkende Trainer/Coach opleidingen bij die goed op elkaar aansluiten in een doorlopende leerlijn." "Ook komt naar voren dat topsporters zich maatschappelijk niet erkend voelen, ondanks dat de samenleving onze topsporters zeer waardeert en de sporters zelf de Athlete Services waar ze gebruik van maken zeer waardevol noemen. We zoeken graag met hen samen uit waar dat in zit en hoe we dat kunnen verbeteren." https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2674026740Fri, 30 Aug 2019 00:00:00 GMTMissie H2 partner van TeamNL en de Nederlandse sport‘Missie H2’, de bundeling van zes sterke Nederlandse bedrijven in de energieketen, is een partnership aangegaan met TeamNL. Gasunie, Shell Nederland, Remeha, Stedin Groep, Port of Amsterdam en Groningen Seaports gaan onder de noemer Missie H2 en als partner van TeamNL in aanloop naar en tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2020 waterstof promoten als belangrijke en duurzame energiedrager voor de (nabije) toekomst. Missie H2 - genoemd naar het waterstofmolecuul H2 - steunt tegelijkertijd TeamNL op weg naar de Spelen van Tokyo 2020. Op vrijdag 30 augustus is dit partnership officieel gelanceerd. Gerard Dielessen, Algemeen Directeur NOC*NSF: "Japan heeft voor de energievoorziening van de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 de keuze gemaakt voor waterstof. Zo zullen de door de organisatie van Tokyo 2020 in te zetten auto’s op een H2 brandstofcel rijden. Daarmee zijn de Spelen van 2020 een mooi momentum om te etaleren welke mogelijkheden waterstof ook in Nederland heeft voor de transitie naar een duurzame energievoorziening." "Graag helpen wij met TeamNL mee om in de aanloop naar Tokyo 2020 Nederland bekend te maken met waterstof als belangrijke en duurzame energiedrager. Voor TeamNL is het prachtig dat deze bedrijven zich met dit innovatieve en op duurzaamheid gerichte initiatief in ieder geval tot en met 2020 aan de Nederlandse sport en aan TeamNL verbinden. Wij kunnen die steun op weg naar de Spelen van Tokyo 2020 goed gebruiken." https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2669826698Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 GMTGenomineerde gemeenten ‘Sportgemeente van het Jaar 2019 bekendDe genomineerden voor de verkiezing ‘Sportgemeente van het Jaar 2019’ zijn bekend. De gemeenten Gorinchem, Almere, Venlo en Simpelveld strijden dit jaar om de eervolle titel. De winnende gemeente worden op woensdag 25 september bekendgemaakt tijdens het jaarcongres van Vereniging Sport en Gemeenten in Emmen. Om voor de titel Sportgemeente 2019 in aanmerking te komen, konden gemeenten zichzelf kandidaat stellen. Daarvoor hebben zij gemotiveerd moeten aangeven welke visie de gemeente heeft op lokaal sport- en beweegbeleid én hoe zij dit in praktijk vorm en inhoud geven met de hele gemeente. Hoe zorgt de gemeente er bijvoorbeeld voor dat iedereen die wil sporten ook daadwerkelijk kan sporten? Ongeacht hun inkomen, afkomst, geaardheid of lichamelijke beperking. En met welke partijen werkt de gemeente samen en hoe zorgt zij voor betrokken stakeholders? Wat onderneemt de gemeente om ervoor te zorgen dat er voldoende sportaccommodaties zijn waarin veilig en prettig gesport kan worden? En zijn dit dan ook duurzame accommodaties? De vier genomineerde gemeenten hebben overtuigend aangegeven dat zij beschikken over een prachtig sportklimaat. Maar wie is uiteindelijk de beste? Dat wordt bepaald aan de hand van werkbezoeken die een speciale beoordelingscommissie binnenkort gaat brengen. Dan kunnen de gemeenten echt laten zien wat ze sportief in huis hebben! Bekendmaking op 25 september Regerend sportgemeente van het jaar - gemeente Rotterdam - heeft dit jaar niet deelgenomen en draagt de titel daarmee over. Dit gebeurt op het VSG- jaarcongres in Emmen, waar de jury op woensdagavond 25 september de winnaars bekend maakt. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2668926689Fri, 16 Aug 2019 00:00:00 GMTMarijke Fleuren krijgt derde periode als voorzitter Europese HockeybondHet congres van de Europese Hockey Federatie (EHF) heeft vrijdag Marijke Fleuren voor de derde keer gekozen als voorzitter. Fleuren: “Ik ben erg blij dat de Europese hockeygemeenschap mij deze derde periode gunt. Wij vieren op dit congres ook dat we als Europese Hockeyfederatie nu 50 jaar bestaan. Deze herverkiezing geeft mij de gelegenheid om een stevige bijdrage te leveren aan het begin van nog eens 50 prachtige jaren. Voor mij staat het plezier dat deze sport miljoenen mensen over de hele wereld geeft voorop. Dat plezier gun ik iedereen met welke achtergrond dan ook van harte en daar zal ik me ook de komende periode weer hard voor maken.” Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF is enthousiast over de herverkiezing van Marijke Fleuren tot voorzitter van de EHF: "Ik feliciteer Marijke Fleuren van harte met de verkiezing tot voorzitter van de Europese hockeybond. Ik zie dit als een erkenning van het goede werk dat zij daar de afgelopen twee periodes dat ze al voorzitter was heeft gedaan. Het is goed voor Nederland dat we Nederlandse sportbestuurders op dergelijke posities hebben zitten. Dit is bovendien erg goed voor de positie van vrouwen binnen sportbesturen. Mooi dat deze Europese sportorganisatie doet wat het predikt: een gelijke positie creëren voor mannen en vrouwen in het leiderschap in de sport." Op het EHF-congres stond de lancering van het Equally Amazing Charter hoog op de agenda. Dit actieprogramma streeft er naar om de positie van mannen en vrouwen niet alleen in de sportdeelname gelijk te stellen, maar ook in de begeleiding en het leiderschap binnen de Hockeysport. #EuquallyAmazing wordt nadrukkelijk ondersteund door het IOC en de EU. Bekijk deze video voor meer info. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2667826678Mon, 29 Jul 2019 00:00:00 GMTSporten doen we Samen! Nederlandse sport vaart mee in Canal ParadeDe Nederlandse sport vaart op zaterdag 3 augustus mee in de Canal Parade 2019 op de Amsterdamse grachten. Met deelname aan de botenparade laat de sport zien zich achter de boodschap ‘Zijn wie je bent, houden van wie je wil’ te scharen. Verbinding Sport betekent plezier voor iedereen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en bovenal zichzelf kan zijn. Naast bijvoorbeeld etnische achtergrond mag ook seksuele voorkeur of oriëntatie niets uitmaken bij de deelname aan sport. De deelnemende sportbonden constateren dat dit helaas nog niet altijd en overal vanzelfsprekend is. Ook en soms juist in de sport niet. ‘Ik ben blij met dit gezamenlijke initiatief,’ zegt NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg. Zo kunnen we aan Nederland laten zien dat we samen werken aan de acceptatie van LHBTI in de sport. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en bovenal, zichzelf kan zijn in de sport. Sport is plezier voor iedereen!’ Sportboot De boodschap ‘Sporten doen we Samen!’ staat op de sportboot centraal en is bewust simpel en verbindend. Natuurlijk vinden we het in de sport normaal dat iedereen zichzelf kan zijn. Om dat in de praktijk ook te realiseren, is extra aandacht nodig. Deelname aan deze botenparade geeft uiting aan de gezamenlijke opvatting dat iedereen moet kunnen sporten op basis van gelijkwaardigheid. Na de al bestaande impliciete acceptatie van LHBTI in de sport, creëren de sportbonden op de boot een gezamenlijk podium om dit ook expliciet te maken. Zo wordt vertegenwoordiging van LHBTI in de sport een normale zaak. Topsporters Met een aantal bekendere reeds gestopte topsporters staat de sport op de boot stil bij het verleden. Zo varen schaatssters Yvonne van Gennip en Marianne Timmer, atlete Nelli Cooman, en tafeltennisser Trinko Keen mee. Te vaak bleek in het verleden dat LHBTI-sporters zich niet veilig genoeg voelden om expliciet voor hun voorkeur uit te kunnen komen. Daar tegenover laat de sport zien bezig te zijn met de toekomst; met het meevaren van huidige sporters als Oranjeleeuwinnen Kelly Zeeman en Merel van Dongen, waterpoloërs Jelto Spijker en Jeroen Westenbrink, volleybalster Kim de Wild, sportvisser Anja Groot en zeilster Annette Duetz. Samen met hen kijkt de sport vooruit om de acceptatie van LHBTI binnen de sport vergroten. Zestien sportbonden De zestien deelnemende sportbonden zijn KNRB (roeien), NTTB (tafeltennis), KNGU (gymnastiek), NHV (handbal), Atletiekunie, KNZB (zwemmen), Sportvisserij Nederland, KNLTB (tennis), KNHS (paardensport), KNHB (hockey), KNVB (voetbal), NBB (basketbal), NeVoBo (volleybal), KNBSB (honk- en softbal), SFN (skateboarden) en Watersportverbond. Ook NOC*NSF doet mee in dit initiatief, samen met de Alliantie Gelijkspelen en Prideandsports.com. Sporten is voor iedereen en sporten doe je samen. Bekijk de video van Pride and Sports.com, die zich inzet voor meer zichtbaarheid van LHBTI'ers in de sportwereld:     https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2665226652Sat, 27 Jul 2019 00:00:00 GMTEYOF opbrengst: veel ervaring en negen medaillesVeel leren en internationaal ervaring opdoen, dat is waar het voor de sporters van Talent TeamNL om draaide tijdens het Europees Jeugd Olympisch Festival in Baku. Vandaag komt een einde aan het toernooi. Sportief is het zeker een succes: Negen medailles is het eindresultaat en 23 sporters komen morgen met eremetaal thuis. Chef de mission Minke Booij is heel tevreden: "Los van de sportieve resultaten heb ik genoten van de ambitie en gedrevenheid van alle jonge talenten en van de stafleden. Mooi om te zien dat er, buiten een enorme focus op de eigen prestatie, ook oog was voor elkaar. Elkaar aanmoedigen, ondersteunen, en waar nodig oppeppen. Ook het omgaan met de onvermijdelijke tegenslagen - blessures, ziekte, verlies - hebben ze goed opgepakt. Niet blijven hangen in negativiteit, maar kritisch kijken naar wat beter kan. Daarbij zijn ze hartstikke goed omgegaan met de uitdagende omstandigheden. Zeker de eerste dagen was het aanbod van het eten zeer beperkt, het transport chaotisch en de wasserette een janboel. En dan nog de drukte van alle sporters en vrijwilligers om je heen. Ik ben trots op de manier waarop Talent TeamNL zich heeft gedragen!" Vlaggendrager Vanavond is de sluitingsceremonie, waarmee de sporters het evenement feestelijk afronden. Zwemmer Tim Korstanje zal met de Nederlandse vlag Talent TeamNL aanvoeren. ‘Tim heeft op de dag van de 50m vrije slag drie keer een PR gezwommen, en daarmee ook nog een Nederlands record gevestigd en een bronzen medaille binnen gesleept,’ licht Minke Booij toe waarom Korstanje die eer wordt gegund. ‘Dat is een geweldige prestatie. Maar toch was hij ook direct aan het reflecteren dat het misschien nog harder had gekund en hij nog hoger had kunnen eindigen. Daaruit blijkt zijn ambitie en gedrevenheid. Maar Tim was ook heel betrokken bij en geïnteresseerd in de andere Talent TeamNL sporters. Hij genoot deze week zichtbaar van het EYOF, van het contact met andere sporters en de overweldigende ambiance. Die lol blijft belangrijk!’ Sportieve resultaten Over de geleverde prestaties kunt u via www.nocnsf.nl/nieuws-baku-2019 teruglezen. De medaillewinnaars op een rij:                                                                               woonplaats goud   Elin Henninger                 judo -52kg           Apeldoorn Ge goud   Joanne van Lieshout       judo -63kg           Lierop NB zilver   Carmen Djkstra               judo +70kg          Uelsen Dui zilver   Yael van Heemst             judo -70kg           Krimpen ad IJssel ZH zilver   Sam de Borst                  handbal               Oosterhout NB zilver   Malene Froeling              handbal               Deurningen O zilver   Senna van Galen            handbal               Zoetermeer ZH zilver   Jette van Ingen               handbal                s-Gravenhage ZH zilver   Pam Korsten                   handbal                Maasbree L zilver   Lynn Kuipers                   handbal                Albergen O zilver   Britt Maarschalkerweerd handbal                Naaldwijk ZH zilver   Kim Molenaar                  handbal               Breezand NH zilver   Rianne van Rijnsoever    handbal               Enschede O zilver   Jessie van de Ruit           handbal               Purmerend NH zilver   Esma Staal                      handbal               Obdam NH zilver   Romé Steverink               handbal               Raalte O zilver   Astrid Uitslag                   handbal               Dalfsen O zilver   Lisa Vlug                         handbal                Broek op Langedijk NH zilver   Pipy Wolfs                       handbal                Hengelo O brons   Alexe Wagenmaker        judo -57kg            Kranenburg Dui brons   Jelle van Teijlingen         judo -73kg            Wateringen ZH brons   Milou van Wijk               zwemmen 50m vrij Zwijndrecht ZH brons   Tim Korstanje                zwemmen 50m vrij Nijmegen Ge https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2664826648Sat, 27 Jul 2019 00:00:00 GMTZilver voor de handbalsters op EYOFBAKU - De handbalmeiden van Talent TeamN hebben vandaag net naast de titel gegrepen. In de finale tegen Frankrijk werd het 21-23 en restte zilver voor de nationale jeugdploeg Oranje U17. In de eerste helft stond Nederland steeds een paar punten voor. Na de rust zette Frankrijk extra aan. Tot 14-14 ging het gelijk op, daarna liep Frankrijk uit. Vlak voor tijd kwam het team van coach Ricardo Clarijs nog terug tot 20-22, maar het was te laat om het tij nog te kunnen keren. Een prachtige tweede plaats met de zilveren medaille is het resultaat. JudoDe judoka’s kwamen vandaag in actie in het mixed team event. Als landenteam streden ze in verschillende gewichtscategorieën op de tatami. Eerste tegenstander was Polen. Die strijd werd met 4-1 beslecht in het voordeel van Talent TeamNL. De kwartfinale tegen Georgië ging gelijk op tot 3-3, waarna de beslissende partij in de categorie -60kg verloren werd op ippon. In de herkansing namen de Nederlandse judoka’s het op tegen gastland Azerbeidzjan. Joanne van Lieshout won de eerste partij. Ian van Herk ging op ippon onderuit. Yael van Heems won in de categorie +63kg de derde wedstrijd, waarna Axel Heeren de pot in de categorie +81kg verloor. Ook Indy Godschalk slaagde er niet in om haar partij te winnen. Tot slot verloor Laurens Wilms zijn partij waarmee de eindstand 4-2 werd.  https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2664726647Fri, 26 Jul 2019 00:00:00 GMTDrie jeugd olympische plakken voor judoka’s en zwemsterBAKOE - Twee zilveren en een bronzen medaille, finaleplaatsen en de nodige persoonlijke records – dat is het resultaat van weer een mooie dag voor Talent TeamNL op het Europees Jeugd Olympisch Festival in Baku. Vandaag kwamen de zwaargewicht judoka’s bij het Europees Jeugd Olympisch Festival in Baku in actie. Carmen Dijkstra (+70kg) en Yael van Heemst (tot 70kg) slaagden er in om de finale te halen. Daar blokkeerden respectievelijk een Turkse en een Spaanse hun weg naar de winst, maar de zilveren medailles werden niettemin erg gewaardeerd. Dijkstra bereikte de finale via winst op een Bulgaarse, een Georgische en een Italiaanse judoka. Van Heemst versloeg een meisje uit gastland Azerbeidzjan, uit Rusland en uit Italië. Ian van Herk (tot 81kg) werd in zijn eerste wedstrijd, die hij met ippon verloor, uitgeschakeld. Een kans op revanche in de herkansing kreeg hij niet. Axel Heeren, uitkomend tot 90kg, won van de Let Spika maar verloor de kwartfinale van de Fransman Liveze. Hij mocht wel herkansen, waarna hij eerst een partij met een golden score naar zich toe wist te trekken, maar zijn tweede herkansingswedstrijd alsnog verloor. Een zevende plaats viel hem daarmee ten deel.HandbalDe handbalsters, het Oranje onder 17, wonnen vandaag de halve finale van Zwitserland. Talent TeamNL begon voortvarend en stond binnen de kortste keren ruim voor. De Nederlandse dekking hield alles goed op slot. Richting de rust vond Zwitserland wat vaker het doel, waardoor de stand halverwege op 13-8 stond. De tweede helft begon Nederland weer heel goed, wat resulteerde in drie doelpunten. Toen stokte het systeem een beetje. Zwitserland zag kans om dichterbij te komen. Talent TeamNL toonde veerkracht en wist zich te herpakken. Hoewel Zwitserland aandrong, hield Nederland het heft in eigen hand. De scheidsrechter floot af bij een stand van 23-19 in het voordeel van Talent TeamNL. De finale staat zaterdag op het programma. Frankrijk, het team waarvan Talent TeamNL in de eerste poulewedstrijd in een sterke wedstrijd verrassend won, is dan weer de tegenstander.ZwemmenMilou van Wijk, zwemster en vrijeslagspecialiste, won brons op de 50m vrij. In de vroege ochtend zwom ze eerst de series. Daarna zwom ze samen met Janna van Koosten, Ismay Lichtendonk en Sterre Hendriks de 4x100m wisselslag. Dit team finishte als 11e in 4.21.95. In de finalesessie streed Ismay Lichtendonk inde finale van de 100m rugslag. Ze zwom in een persoonlijk record van 1.03.82, wat haar de achtste plaats opleverde. Milou zwom in de halve finale van de 50m vrij ook een PR: 25.66. Dit was goed genoeg voor een finaleplaats. Daar zwom ze naar derde plaats, waarmee ze het podium mocht beklimmen voor de bronzen medaille. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2664626646Thu, 25 Jul 2019 00:00:00 GMTTalent TeamNL pakt vijf medailles op vierde dag EYOFTalent Team NL was in de judohal vandaag enorm succesvol; in Baku werden vier medailles veroverd door de judoka’s, waarvan twee keer goud. Elin Henninger (tot 52 kg) en Joanne van Lieshout (tot 63kg) werden kampioen. Henninger won de finale in de golden score van de Spaanse Toro Soler, nadat ze haar eerdere tegenstanders relatief makkelijk had verslagen. De Brabantse Joanne van Lieshout was zo sterk dat ze al haar partijen vroegtijdig won. Ook in de finale moest haar Kroatische tegenstander Kriso binnen een minuut afkloppen. Twee bronzen plakken waren er voor Alexe Wagemaker (tot 57kg) en voor Jelle van Teijlingen (tot 73kg). Wagemaker had een sterke start van haar toernooi, maar stuitte in de halve finale op de Turkse Yildiz, die ippon scoorde. Tegen de Roemeense Ivanescu won Wagemaker daarna zelf op ippon, waardoor de bronzen plak voor haar was. Van Teijlingen won zijn eerste ronde in de golden score, maar moest in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de turk Simsek. Die behaalde de halve finale, waardoor Van Teijlingen doorschoof naar de herkansingen. Door het verslaan van een Georgiër en een Tsjech drong hij door naar de bronzen strijd, waarin hij de Portugees Pires het nakijken liet.Voor Niels Thijssen (tot 66kg) duurde het EJOF maar één wedstrijd. In de eerste ronde kwam Thijssen met waza-ari op voorsprong, maar verloor vervolgens op ippon van de Wit-Russische Ihar Batsishcha. Ook vanuit het zwembad kwam er metaal mee terug: Tim Korstanje was goed voor brons op de 50 meter vrije slag. In de series kwalificeerde hij zich met 23.48 als vierde van het hele veld van 47 deelnemers. In de halve finale zwom hij met een PR wat sneller: 23.19. In de finale lukte het hem nogmaals om zich te verbeteren, tot 23.08. Dat leverde hem, op een fractie van de tweede plaats, een bronzen medaille op. Op de 100m vlinderslag, die Korstanje tussendoor ook nog zwom, kwam hij in de series niet verder dan een 24e plek. Hij had daar 57.52 seconden voor nodig.De 100m rugslag leverde voor Milou van Wijk met 1.06.63 een 21e plaats op. Ismay Lichtendonk zwom in de series 1.04.28, wat haar een plek in de halve finale opleverde. Daar deed ze het nog ietsjes sneller, met 1.04.14 kwalificeerde ze zich voor de finale van morgen. Op de 100m schoolslag kwam specialiste Sterre Hendriks in actie. Zij kwalificeerde zich in de series met een tijd van 1.03.09 voor de halve finales. Daarin lukte het helaas niet om nog wat sneller te zijn, haar 1.03.93 leverde de 16e plaats op. De turnsters kwamen vandaag uit in de allroundfinale. Lisa van Rozen behaalde daarbij met een puntenaantal van 46.150 de 22e plaats. Marit Reijnders kon haar finale helaas niet afronden. Bij de eerste combinatiesprong op de vloer kwam ze verkeerd terecht bij de landing. Het lukte op wilskracht wel om haar oefening af te maken, maar ze kon niet meer starten op de laatste twee toestellen. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2664326643Thu, 25 Jul 2019 00:00:00 GMT27 (oud)topsporters aan de slag met TeamNL@workARNHEM - Verder ontwikkelen op een bepaald thema, kennismaken met een ander netwerk, iets naast mijn topsport doen en deze kans pak ik met beide handen aan. Het zijn wat voorbeelden van motivaties waarom sporters zich aanmelden voor een praktijkprogramma van TeamNL@work. Met steun van het ministerie van VWS starten 27 sporters in september met twee praktijkprogramma’s: Sportmarketing en -media en Sprekers. TeamNL@work | Sportmarketing en -media is gericht op het bijbrengen van praktische kennis en wordt uitgevoerd door sportmarketingbureau Triple Double. Een van de deelnemers is topjudoka Frank de Wit. "Met het praktijkprogramma Sportmarketing en -media wil ik mijzelf op deze thema’s verder ontwikkelen. Daar heb ik zowel tijdens als na mijn topsportcarrière wat aan. Ik vind het fijn om iets naast mijn topsport te doen en dit is qua tijdsinvestering goed te combineren voor mij. Ik heb er ontzettend veel zin in om dit samen met andere sporters te starten."  Veertien deelnemers zijn geselecteerd voor TeamNL@work | Sportmarketing en -media: Imke van der Aar (badminton) Dion Dreesens (zwemmen) Bas van Empelen (judo) Juul Franssen (judo) Yuri van Gelder (turnen) Charlotte van Kleef (basketbal) Edward Maalouf (handbike) Ivar Saris (poolbiljart) Celeste Split (korfbal) Sabrina Stultiens (wielrennen) Luuk Veltink (pararoeien) Govert Viergever (roeien) Stephen de Vries (parawielrennen) Frank de Wit (judo) In samenwerking met TeamNL partner Rabobank en uitgevoerd door Back2Basics starten dertien (oud)topsporters met het praktijkprogramma Sprekers. Ze leren en analyseren hoe hun boodschap overkomt op het publiek en hoe ze hierbij hun eigen kwaliteiten het beste kunnen inzetten. Deelnemers aan TeamNL@work | Sprekers: Kasper Averink (basketbal) Jelmar Bos (para-atletiek) Britt Eerland (tafeltennis) Stefan Groothuis (schaatsen) Duncan van Haaren (parazwemmen) Hilde Jager (judo) Marieke Keijser (roeien) Jeske Kisters (zeilen) Martin van de Pol (parawielrennen) Annemarieke Roling (paradressuur) Luuk Veltink (pararoeien) Ginger de Weert (softbal) Bo Wullings (roeien) https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2664026640Wed, 24 Jul 2019 00:00:00 GMTTurnsters naar allroundfinale, handbalsters naar halve finaleBAKOE - Bij het European Youth Olympic Festival in Baku hebben turnsters Marit Reijnders (49.300 punten) en Lisa van Rozen (48.700 punten) zich geplaatst voor de allroundfinale.De start van het turntoernooi ging niet voor alle drie de Nederlandse deelnemers goed: bij het inturnen viel Zenna van der Lubbe van de brug, waardoor ze een armblessure opliep en niet kon starten aan de wedstrijd. Marit Reijnders en Lisa van Rozen zetten een prima wedstrijd neer. Marit blonk uit op de balk en Lisa turnde overall een heel constante wedstrijd. Marit haalde met een totaal puntenaantal van 49.300 de 19e plaats in het veld van 70 deelneemsters. Lisa zette zich met 48.700 punten op de kaart, goed voor de 25e plek. Voor beiden gold dat dit voldoende was om morgen te mogen schitteren in de individuele allroundfinales. Daarnaast zorgden ze samen voor een 12e plaats als team van de 27 deelnemende landen.In het zwembad plaatste Janna van Kooten zich met een tijd van 2.06.52 bij de 200m vrije slag voor de halve finales. Helaas lukte het in die volgende race niet om haar tijd te verbeteren. Haar 2.08.30 leverde een 15e plaats op. Het estafette 4x100m vrije slag meisjesteam kwam in een andere samenstelling aan de start dan gepland. Vanwege ziekte was Anna van Droffelaar niet inzetbaar. In haar plaats zwom Ismay Lichtendink mee met Milou van Wijk, Sterre Hendriks en Janna van Kooten. Zij zwommen de afstand in 3.54.99, waarmee ze net tekort kwamen voor een volgende ronde. De lichte judoka’s beten vandaag het spits af in het judotoernooi. Laurens Wilms (-55gk) lukte het niet om door de herkansing heen te komen, net als Indy Godschalk (-48kg). Joshlyn Supusepa (-44kg) verloor de strijd om brons van de Azerbeidzjaanse Bashirova, toen ze een ippon tegen kreeg.De dag werd mooi afgesloten door de handbalsters. In een spannende wedstrijd tegen Spanje trokken zij uiteindelijk aan het langste eind: het scorebord gaf na het laatste fluitsignaal een stand van 33-32 aan, in het voordeel van Talent TeamNL. Dit betekent een plek in de halve finale van vrijdag, waarin ze in actie komen tegen Zwitserland. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2663826638Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 GMTTwee zwemmers met een PR op EJOF in BakuAl vroeg in de ochtend stonden de Talent TeamNL zwemmers paraat in Baku. De 100m vrije slag is het nummer dat Tim Korstanje vandaag zwom. In de series zwemt hij een persoonlijk record, 51.77m. Dat is genoeg voor de halve finale later op de dag. Daar zwemt hij 51.89, waarmee hij als elfde eindigt in het veld van de 48 beste zwemmers van Europa.Janna van Kooten startte voor de 400m vrije slag. Haar tijd van 4.32.00 was goed voor de 25e plaats. Sterre Hendriks zwom de 200m schoolslag. In 2.45.28m bereikte ze de 28e plaats.In het avondprogramma stond zwemster Milou van Wijk in de finale van de 100m vrije slag voor meisjes. Dat was de eerste finaleplaats bij het zwemmen voor Talent TeamNL. In een tijd van 56.32 – weer een prachtig PR! – zwom ze naar de zesde plaats. Het veld zat heel dicht bij elkaar, Milou was met haar PR uiteindelijk maar 0.07 van het podium verwijderd.Turner Martijn de Veer turnde de meerkamp. Daar finishte hij met 72.700 punten als 49e van de 76 deelnemers. Ook hier zaten de uitslagen van de turners niet ver van elkaar vandaan. Helaas ging de sprong niet goed bij Martijn, maar hij herstelde zich goed. Zo haalde hij op het rek een mooie 13e plaats. Deze internationale competitie heeft hem een leerzame ervaring gegeven, waar hij profijt uit kan halen voor het vervolg van zijn turncarrière.In de avond kwamen de handbalsters weer in actie. Zij speelden hun tweede poulewedstrijd tegen Roemenië. Na de mooie overwinning van gisteren, op Frankrijk, werd dit een hele spannende wedstrijd. Lange tijd ging het gelijk op, maar helaas liep Roemenië in de laatste tien minuten toch nog uit. De eindstand werd uiteindelijk 25-32 in het voordeel van Roemenië. Maar omdat Frankrijk vanavond van Spanje won, hebben de Talent TeamNL handbalmeiden het vervolg van het toernooi nog helemaal in eigen hand. Bij een winstpartij morgen tegen Spanje kunnen ze nog steeds de eerste plaats in de poule pakken. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2663626636Mon, 22 Jul 2019 00:00:00 GMTWorstelaar Bredi Slinkers niet op podium EJOF Op de eerste wedstrijddag van Talent TeamNL bij het EYOF in Baku kwam worstelaar Bredi Slinkers in actie. Hij worstelt in Grieks-Romeinse stijl, in de categorie tot 60kg. Hij had geen gemakkelijke loting: Zijn eerste pot won hij nog met ruime cijfers van een Portugees. Daarna verloor hij echter van een Rus. Die Rus haalde later de finale, wat Bredi wel de mogelijkheid gaf om nog te herkansen. Helaas verloor hij ook zijn herkansingsmatch, van een Kroaat. In het zwembad kwamen Milou van Wijk en Janna van Kooten in actie bij de 100m vrije slag. Milou ging met 57.15 door naar de halve finales, Janna haar resultaat van 58.19 was daarvoor niet genoeg. In de halve finale zwom Milou zich met de zesde tijd, 56.48, naar de finale. Die wordt morgenmiddag (dinsdag) gezwommen. Ismay Lichtendonk zwom de 200m rugslag. Ze kwalificeerde zich met 2.23.97 voor de halve finales. In die halve finale reikte ze met 2.21.71 tot de 11e plaats. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2663526635Sun, 21 Jul 2019 00:00:00 GMTKim Molenaar draagt vlag voor Talent TeamNLHandbalster Kim Molenaar is door chef de mission Minke Booij gevraagd als vlaggendrager van Talent TeamNL bij de opening van het Europees Jeugd Olympisch Festival in Baku, Azerbeidzjan. De vlaggendrager vervult een voorbeeldrol voor de rest van Talent TeamNL. Booij licht haar keuze toe: "Kim laat zien dat ze hart heeft voor de sport, voor de Olympische waarden. Dat gaat over Samen, Excelleren en Respect. Zij gaat voor het hoogst haalbare en is continu bezig om het beste uit zichzelf te halen. Kim heeft het afgelopen jaar de keuze gemaakt voor de Handbal Academie, waaruit haar ambitie blijkt. Daarnaast is ze als aanvoerder een meerwaarde voor haar ploeg." "Ik weet zelf hoe moeilijk het is om op die leeftijd de rol van captain op een goede en positieve manier in te vullen. Dat doet Kim geweldig, ze is een echte teamspeelster die de verantwoordelijkheid neemt om het beste uit haar teamgenoten te halen. Dit alles met respect voor de sport. Daarbij,’ zo sluit Minke Booij af, ‘zie je dat ze echt geniet. Dat je mag deelnemen aan het EYOF is gewoon hartstikke gaaf en dat plezier laat ze ook aan anderen zien. Ze toont interesse in de andere sporters van Talent TeamNL. Dat enthousiasme, zonder de focus op de eigen prestatie te verliezen, vind ik echt belangrijk en mooi om te zien. Daarom gun ik het Kim van harte om ons team vanavond aan te voeren."     https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2663126631Thu, 18 Jul 2019 00:00:00 GMTTicketverkoop Baku 2019BAKU - De sportaccommodaties in Baku waar Talent TeamNL tijdens het EYOF in actie komt, hebben een grote toeschouwerscapaciteit. Uitverkochte zalen worden niet verwacht. Toegangskaarten voor de competities zijn op de wedstrijddag gratis verkrijgbaar bij de sportaccommodatie. Voor de openings- en sluitingsceremonie moeten wel vooraf kaarten gekocht worden. De prijs varieert van € 5 tot € 15. Kaarten zijn te bestellen via deze site. Sporters en begeleiders hebben op vertoon van hun accreditatie toegang tot alle wedstrijden en ceremonies. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2662526625Thu, 11 Jul 2019 00:00:00 GMTPara-atlete Van Gansewinkel in Tokyo voor Game Changer project NOC*NSFIn de eerste week van juli organiseerde NOC*NSF in het kader van het Game Changer Tokyo 2020 Project de vijfde workshop voor drie stadsdelen van de Japanse hoofdstad. Para-atlete Marlene van Gansewinkel was na tafeltennisster Kelly van Zon en de rolstoelbasketbalsters Bo Kramer en Mariska Beijer de vierde paralympische topsporter die als inspirator naar Japan afreisde. Game Changer Project Tokyo 2020 NOC*NSF wil bewust bijdragen aan de legacy van Olympische en Paralympische Spelen in het organiserende land. In de aanloop naar de Spelen van Rio 2016 kende NOC*NSF hierin met een project voor scholieren uit de favela's een succesvolle start. Voor Tokyo 2020 werd na overleg met Japanse sportorganisaties, overheden en kennisinstellingen gekozen om de integratie van mensen met een beperking centraal te stellen en hierdoor aan te sluiten bij één van de hoofddoelen van het organisatiecomité Tokyo 2020 en de Japanse overheid. Hoewel de toegankelijkheid van gebouwen, openbaar vervoer en sportaccommodaties in Japan van hoog niveau is, loopt de integratie van mensen met een beperking achter op die van Nederland. De Japanse samenleving  weet zich moeilijk raad in de omgang met deze groep mensen, die op hun beurt daardoor niet makkelijk naar buiten treedt. Sport is bij uitstek een middel om mensen met een beperking zelfvertrouwen te geven, hun integratie in de samenleving te vereenvoudigen en het contact tussen mensen met en zonder een beperking te versterken en verstevigen. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2662026620Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 GMT38 sporters naar Europees Jeugd Olympisch FestivalChef de mission Minke Booij, oud-hockeyster met Olympisch goud op zak, kreeg vanmiddag 38 sporters onder haar hoede om uit te komen op het Europees Jeugd Olympisch Festival. Dit topsportevenement voor talentvolle sporters van 14 tot 18 jaar, vindt van 21 tot en met 27 juli plaats in Baku, Azerbeidzjan. TalentTeamNL is vandaag op Papendal gepresenteerd. NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg droeg de sporters namens vijf sportbonden officieel over aan Minke Booij. De handbalsters, judoka’s, zwemmers, turners en de worstelaar vormen daarmee samen Talent TeamNL Baku 2019. Minke Booij voelde zich trots. "Hier staat een prachtig team. Zoveel potentie! Zowel voor het komend EYOF als voor de toekomst. Voor verschillende van deze sporters zal het EYOF het begin zijn van een mooi Olympisch pad." Voor Booij is dat een bekende weg. Zelf kwam ze in actie bij de allereerste Europese Jeugd Olympische Dagen, in 1991 in Brussel. Daar won ze met haar team haar eerste Olympische gouden medaille. Na de Spelen in Beijing, in 2008, sloot ze haar Olympische carrière weer met goud af. "Het was een prachtige belevenis in Brussel. Als 14-jarig meisje heb ik daar veel gezien en veel geleerd. En dat is ook de bedoeling van het EYOF. Je zit met heel veel jongeren uit verschillende sporten en uit verschillende landen bij elkaar." "Heel veel vertier, maar je moet wel je focus zien te houden voor je eigen wedstrijden. Dat kan best confronterend zijn. Je wordt je in elk geval goed bewust van waar het om gaat. En daar heb ik in mijn verdere hockeycarrière echt wel profijt van gehad. Dat gun ik deze jonge sporters ook. Ik hoop dat we een mooie week tegemoet gaan. Veel mooie prestaties en veel lol met elkaar! Ik ben trots dat ik daar een bijdrage aan mag leveren!" Europees Jeugd Olympisch FestivalOp initiatief van de Europese Olympische Comités wordt het European Youth Olympic Festival (EYOF) georganiseerd. Van 21 tot en met 27 juli zijn in Baku zo’n 3000 sporters actief, in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. In voorbereiding op en tijdens het evenement doet een sporter veel unieke ervaringen op die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling tot topsporter. Talent TeamNL38 talentvolle sporters vertegenwoordigen met Talent TeamNL Baku 2019 ons land, onder leiding van Olympisch gouden medaillewinnares Minke Booij als chef de mission. De onderdelen waarop Talent TeamNL uitkomt zijn zwemmen, worstelen, turnen, judo en handbal (meisjes). Meer informatie over het evenement en een overzicht van de Nederlandse deelnemers en hun woonplaats is te vinden op: www.nocnsf.nl/baku2019 https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2661726617Fri, 05 Jul 2019 00:00:00 GMTHuldigingen Paralympic TeamNL Tokyo 2020 op ambassadeNOC*NSF en de Nederlandse ambassade in Tokyo hebben afgesproken een samenwerking aan te gaan over de Paralympische Spelen. Het doel is de huldigingen van TeamNL tijdens deze Spelen te houden op het ambassadeterrein in Tokio. De Paralympische Spelen vinden plaats van 25 augustus tot en met 6 september 2020. "De Ambassade is blij deze activiteiten van TeamNL tijdens de Paralympische Spelen van Tokyo 2020 in en om de residentie te hosten", Aldus ambassadeur Aart Jacobi. “We verwelkomen alle sporters, familieleden en vrienden graag om de prestaties te komen vieren.” Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF: "Wij zijn erg blij met de samenwerking met het Ambassadeteam in Tokyo. Het is een sprekend voorbeeld van de goede relatie die wij met de Nederlandse overheid hebben en in het bijzonder met de buitenlandse posten tijdens de uitzendingen van TeamNL naar Olympische en Paralympische evenementen. Ik kijk ernaar uit om de successen van TeamNL tijdens de Paralympische Spelen op zo’n prachtige plek met elkaar te kunnen vieren." https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2657626576Tue, 25 Jun 2019 00:00:00 GMTLos verkrijgbare wedstrijdtickets Tokyo 2020 in no-time uitverkochtVrijdag 21 juni is de verkoop gestart van de losse wedstrijdtickets en de reizen voor de Olympische Spelen. Voor Nederland verloopt deze verkoop via Sunweb, de reissupplier van NOC*NSF. Wegens overweldigende animo waren de los verkrijgbare wedstrijdtickets in zeer korte tijd uitverkocht. Door de drukte zijn er daarnaast helaas technische problemen ontstaan, waardoor het kan zijn dat een aantal consumenten is vastgelopen in het bestelproces. Hiervoor namens Sunweb en NOC*NSF onze welgemeende excuses. Sunweb kreeg vanuit het Tokyo organisatiecomité (Tokyo2020) een beperkt aantal wedstrijdtickets toegewezen. Omdat er in de Nederlandse markt nog een grote vraag heerst naar losse wedstrijdtickets, gaat NOC*NSF   samen met Sunweb in contact treden met Tokyo2020 om te proberen meer losse wedstrijdtickets beschikbaar te krijgen voor de Nederlandse fans. Tokyo2020 gaat zelf in het voorjaar van 2020 starten met een global ticketsale. Ook Nederlandse fans kunnen daar proberen om wedstrijdtickets te bemachtigen.  Op dit moment is de verkoop van zowel losse wedstrijdtickets als van de reizen via Sunweb gestopt, maar Sunweb hoopt spoedig weer reizen en mogelijk ook losse wedstrijdtickets aan te kunnen bieden via de website. NOC*NSF | Sunweb Sports & Events https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2656826568Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 GMTWinterspelen 2026 in Milaan en Cortina d'AmpezzoDe Olympische en Paralympische Winterspelen 2026 zijn toegewezen aan Milaan en Cortina. Daarmee vinden de Spelen na Parijs 2024 opnieuw in Europa plaats. De leden van het IOC namen dit besluit maandag tijdens hun congres in Lausanne. Er was keuze uit twee bids, Stockholm-Åre en Milaan-Cortina. De voorkeur ging uit naar de Italiaanse/Zweeds combinatie van steden. Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF: “Het maakt ons niet echt uit waar de Olympische en Paralympische Spelen worden georganiseerd. Wij doen er altijd alles aan om TeamNL perfect voorbereid aan de start van die Spelen te brengen, daar hebben we ook nu weer 7 jaar voor. Voor ons als enthousiaste sport- en schaatsnatie is het wel prachtig om in 2026 de Spelen opnieuw dicht bij huis te hebben.” Zie hier voor meer over de plannen van Milaan-Cortina           https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2656626566Thu, 20 Jun 2019 00:00:00 GMTJirtdan en Babir – wie zijn dat?Het organisatiecomité van het EYOF in Baku heeft twee mascottes voor het Festival: het jongetje Jirtdan en het luipaard Babir. Jirtdan is een populair sprookjesfiguur in Azerbeidjan. Zijn naam betekent ‘kleintje’. Hij is veel kleiner dan zijn leeftijdgenoten maar hij is dapper en slim. In de verhalen is hij een held zonder vrees. De tweede mascotte is Babir, een Kaukasisch luipaard. Het luipaard is een van de bekendste dieren in het land en staat symbool voor schoonheid, kracht en snelheid. Het dier promoot de rijke en mooie natuur van Azerbeidjan. Helaas zijn er nog maar heel weinig Kaukasische luipaarden te vinden in Azerbeidjan. Met dit EYOF wordt er extra aandacht gevraagd voor het dier en met speciale programma’s wordt geprobeerd om uitsterving te voorkomen. De mascottes Jirtdan en Babir staan samen voor de rijke historie en het cultureel erfgoed van Azerbeidjan en zijn allebei #ReadyToShine voor het Europees Jeugd Olympisch Festival dat van 21 tot en met 27 juli in Baku plaatsvindt! https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2655826558Thu, 20 Jun 2019 00:00:00 GMTOntwerp van de medaillesEr zijn bij het European Youth Olympic Festival in Baku 135 sportonderdelen waar medailles uitgereikt worden. De voorkant is specifiek voor Baku en verwijst naar de stad en de cultuur. Op de achterkant staat het logo van het Europees Olympisch Comité. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2655926559Thu, 20 Jun 2019 00:00:00 GMTTriple ThreaT en Music All Enschede winnaars Club van het Jaar 2019Basketbalvereniging Triple ThreaT uit Haarlem en Musicalvereniging Music All Enschede zijn uitgeroepen tot ‘Club van het Jaar 2019’. Zij kregen dit te horen na de juryavond waar ze, samen met alle andere provinciewinnaars, hun clubverhaal mochten pitchen voor de jury. Naast de titel worden de winnaars beloond met professionele masterclasses die afgestemd worden op de behoeften van de club. En om de clubs extra in de schijnwerpers te zetten, maakt een productiemaatschappij een professionele promotiefilm voor hen. Triple ThreaT: een club met een enorme impact De jury heeft vele malen kippenvel gekregen tijdens het gesprek met Triple ThreaT en vat de vereniging als volgt samen: “Triple ThreaT is een way of life, een tweede familie. Voor sommigen zelfs de enige familie die ze hebben“. Triple ThreaT ligt in Schalkwijk, een zogenoemde achterstandswijk in Haarlem. Een groot deel van de jeugd groeit er op met het gevoel dat zij achtergesteld zijn en eigenlijk niet thuis horen in deze samenleving. Jongeren voelen zich onbegrepen, ongehoord en zijn gefrustreerd. Vaak resulteert dit in een bepaalde afzet tegen de samenleving en alle vormen van autoriteit. Triple Threat (TTT) wil die vicieuze cirkel doorbreken door zich te richten op de talenten en kwaliteiten die een ieder bezit. Iedereen is daarom welkom, het is een hechte en inclusieve sportclub. De oprichters zijn zelf rolmodellen voor de jeugd. Jongens en meiden kijken naar ze op, willen ook zo zijn. En TTT biedt ze die kans. Door onder andere basketbal wordt de jeugd duidelijk gemaakt dat er kansen genoeg liggen. Kansen verzilveren gaat alleen wel gepaard met discipline, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. En juist dat is wat je meekrijgt als lid van Triple Threat. Het is mooi als je basketbal-talent hebt, het is veel mooier als je je als mens weet te ontwikkelen. Wat jongeren bij de vereniging leren, vertaalt zich naar het dagelijks leven. De vereniging is hét voorbeeld van een club die impact in de maatschappij realiseert. Door het bestaan van de vereniging krijgen jongeren perspectief en waarden. Ze hebben de mooie ambitie om over een aantal jaar een eigen accommodatie te hebben waarin ze in alle behoeftes van hun leden kunnen voorzien. Kortom, Triple ThreaT is de titel ‘Club van het Jaar’ meer dan waardig. Een eervolle vermelding in de categorie sport gaat uit naar honk- en softbalvereniging Hsc de Sittard Condors uit Limbricht, Rugby Academy Oost uit Nijmegen en voetbalvereniging ODV uit Wijnjewoude. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2655726557Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 GMTEYOF Baku in cijfersMet nog een maand te gaan, heeft de organisatie van het EYOF in Baku hun cijfers op een rij gezet. Dit is wat we kunnen verwachten eind juli: Datum 21-27 juli Dagen competitie 7 Sporters 3.600 Media 345 Sporten 10 Wedstrijdlocaties 12 Overige locaties 13 Uren live tv 200+ Deelnemende NOC’s 48 Medaille-evenementen 135 Vrijwilligers 2.500 https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2656026560Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 GMTGemeente- en provinciewinnaars verkiezing Club van het Jaar bekendDit jaar vindt voor de tweede keer de verkiezing ‘Club van het Jaar’ plaats. In 86% van alle Nederlandse gemeenten streden clubs mee om de titel. De afgelopen weken hebben zij campagne gevoerd om stemmen te werven. Op basis van de behaalde score zijn nu de gemeente- en provinciewinnaars bekend. Wie van de provinciewinnaars wordt straks de landelijke winnaar? Een overzicht van de winnende clubs per gemeente én provincie is te vinden op www.clubvanhetjaar.nl. e verkiezing is een gezamenlijk initiatief van de Rabobank, NOC*NSF, LKCA, Kunstbende en het AD. Het doel is de kracht van sport- en cultuurclubs bij zoveel mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers te zetten. Want clubs dragen bij aan een gezondere en sociale samenleving en dat mag gezien worden. Lees de bijzondere verhalen van de clubs die meededen op https://www.clubvanhetjaar.nl/clubs Gemeentewinnaars in de categorie sport en cultuur In de categorie sport zijn de gemeentewinnaars afkomstig uit verschillende sportdisciplines. In de categorie cultuur zijn veel muziek-, dans en theaterverenigingen in de prijzen gevallen. Alle winnaars ontvangen een plaquette ‘Gemeentewinnaar’ die ze een mooie plek kunnen geven op hun club. Juryavond voor provinciewinnaars Per categorie is er daarnaast ook een provinciewinnaar bekend geworden. Op dinsdag 18 juni vindt de juryavond plaatst. Hier presenteren de 24 clubs hun verhaal en waarom zij dé ‘Club van het jaar 2019’ zijn. Elke vereniging wordt getoetst op thema’s als maatschappelijke impact, duurzaamheid en betrokkenheid. De vakjury kiest vervolgens de winnaars sport en cultuur. In de jury zitten professionals uit de sport- en cultuurwereld, de media en het bedrijfsleven. Masterclasses voor de landelijke winnaars De winnaars worden op 28 juni bekendgemaakt. Ze worden beloond met professionele masterclasses die de vereniging sterker maken. Bovendien maakt een productie- maatschappij een professionele promotiefilm om de vereniging extra in de schijnwerpers te zetten. Achtergrond verkiezing Club van het Jaar Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken, acteren, dansen of kunst maken. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land. Ook leiden ze talenten op die zonder vereniging of stichting nooit zo ver zouden komen. Verenigingen zijn heel bijzonder en dat mag gezien worden! De Rabobank, NOC*NSF, het LKCA en Kunstbende geloven allen in de kracht en het belang van sport- en cultuurverenigingen. Zij werken samen om de maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen te vergroten door verenigingen te stimuleren open te staan voor nieuwe verbindingen en samenwerkingen. Samen ondersteunen zij verenigingen om aan de hand van hun eigen ambities zelfredzamer, vitaler en gezonder te worden. En dat is belangrijk, want verenigingen kunnen een belangrijke rol spelen in de gezondheid en vitaliteit van mensen. Ambassadrices sport en cultuur De ambassadrices uit de sport- en cultuurwereld zijn Esmee Visser (langebaanschaatsster) en Shirma Rouse (zangeres). Zij dragen de verkiezing Club van het Jaar een warm hart toe. Zij weten als geen ander hoe belangrijk een vereniging kan zijn om plezier in je sport of culturele activiteit te hebben. Dat dit de basis kan vormen voor levenslang plezier en wie weet voor een succesvolle carrière. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2654626546Wed, 12 Jun 2019 00:00:00 GMTVoorziening ondersteuning topsporters bij complexe juridische zakenTopsporters hebben bij een doping- of matchfixingzaak recht op een eerlijk en voor hen toegankelijk proces. Vanuit dat uitgangspunt creëert NOC*NSF mede op aandringen van de NOC*NSF Atletencommissie een voorziening die ondersteuning biedt bij complexe en daardoor vaak dure doping- en matchfixingszaken. Bij het opzetten van de regeling wordt samengewerkt met sportersvakbond NL Sporter, het Instituut Sport Rechtspraak en VWS. Complexere procedures Topsporters kunnen vanuit sportregelgeving geconfronteerd worden met procedures bij tuchtcommissies, de bestuursrechter of internationale instanties zoals Internationale Federaties, CAS, WADA of het Europese Hof. De laatste jaren worden deze procedures steeds complexer vanwege de grote belangen en ingewikkelde regels. Juridische zaken duren hierdoor langer en leiden vaker tot hoge kosten, bijvoorbeeld vanwege het uitvoeren van medisch onderzoek of het inhuren van expertise. Bij dopingzaken gaat het soms om minimale verschillen ten opzichte van het toelaatbare, waarbij ook medische of lichamelijke oorzaken een rol kunnen spelen. De sporter moet ook in dergelijke gevallen zijn onschuld bewijzen als er positief is getest of als er afwijkende waarden in het biologisch paspoort zijn aangetroffen. Garanderen goede rechtspositie topsporter De aanklagende partij betreft over het algemeen een organisatie die over voldoende middelen beschikt om de beste expertise in te zetten. Dit vaak in tegenstelling tot de sporter die vanwege het gebrek aan voldoende financiële middelen of deskundige advisering een zaak niet kan starten of opvolgen. Op deze wijze kan een goede rechtspositie van de sporter niet meer worden gegarandeerd. Het is een algemeen aanvaard mensenrecht om toegang te hebben tot een eerlijk proces. Een voorwaarde voor een eerlijke proces is toegang tot het recht. Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid moeten daarbij gewaarborgd zijn. Het is daarom noodzakelijk om de topsporter goed te begeleiden en waar nodig financieel te ondersteunen. Hinkelien Schreuder, voorzitter NOC*NSF Atletencommissie: “Een topsporter zou het recht moeten hebben om in een gelijke positie te verkeren als de instantie waar hij of zij tegenover staat. Als aangeklaagde topsporter heb je geen keus. Een zaak om financiële redenen laten vallen betekent het einde van de sportcarrière. Wij zijn erg blij dat er nu in ieder geval in Nederland een regeling komt ter ondersteuning van topsporters die met een dergelijke zaak te maken krijgen.” Deze zorgen van de atletencommissie van NOC*NSF zijn door hen gedeeld met de atletencommissies van het IOC en WADA. Naast het belang van de sporter is er ook het algemeen belang dat de uitspraken geloofwaardig zijn waarbij hoor en wederhoor op een juiste manier is toegepast. Alleen in die gevallen kunnen de uitspraken ook gezaghebbend zijn en kwalitatieve jurisprudentie opleveren. Zonder ondersteuning aan de sporter kan de kwaliteit van de uitspraken niet worden gegarandeerd, aangezien de mogelijkheid bestaat dat sporters niet een verdediging kunnen voeren op hetzelfde niveau als kapitaalkrachtige organisaties. Gerard Dielessen, Algemeen Directeur NOC*NSF: “Het doel van de nieuwe voorziening is dat topsporters een eerlijke rechtspositie krijgen door ondersteuning bij de financiële uitdagingen en de kwaliteit te waarborgen door advisering van experts gedurende het gehele proces mogelijk te maken. Zo kan de rechtsgelijkheid worden gegarandeerd voor sporters die niet hebben gekozen voor de betrokkenheid bij een procedure. De voorziening zal zich nu in eerste instantie richten op doping- en matchfixingszaken.” De voorziening juridische ondersteuning sporters bij doping en matchfixingzaken: De voorziening die wordt gecreëerd bestaat uit 3 onderdelen. Juridische dienstverleningNL Sporter, de onafhankelijke belangenorganisatie voor topsporters zal als eerste onderdeel een sporter volledig begeleiden van begin tot einde van de procedure. Belangrijk daarbij is dat de sporters direct naar NL Sporter gaan als ze in een zaak betrokken raken en voordat ze overige stappen zetten. NL Sporter doet dit werk voor sporters al enige tijd, ook op andere juridische thema’s. Deze werkzaamheden zullen meer bekendheid krijgen. De stap naar NL Sporter wordt één van de voorwaarden om aanspraak te maken op de bijdrageregeling. Adam Bakker, directeur NL Sporter: ”NL Sporter biedt juridische ondersteuning en advies aan alle statussporters en overige topsporters die uitkomen op het hoogste niveau van de nationale competitie of onderdeel uitmaken van hun nationale team. Wij zien in de dagelijkse praktijk dat het echt belangrijk is dat topsporters goed worden begeleid als zij in een juridisch geschil terecht komen. In complexe zaken zoals dopingzaken kan een goede juridische ondersteuning het verschil zijn tussen winnen of het einde van je topsportcarrière. Het spreekt dus vanzelf dat wij graag mee willen werken aan een regeling die er voor zorgt dat de rechtspositie van topsporters wordt verbeterd.” Individuele RechtsbijstandsverzekeringHet tweede onderdeel van de voorziening is dat sporters wordt geadviseerd een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Naast voordelen op privé vlak, dekt zo’n verzekering onder de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij, de kosten van juridische zaken waar een sporter tegenaan loopt. Bijdrageregeling overige kostenIndien een rechtsbijstandsverzekering is afgesloten en de kosten daar zijn geclaimd, kan specifiek voor zaken betreffende doping en matchfixing extra financiering worden aangevraagd voor die kosten die boven de vergoeding van deze rechtsbijstand uitstijgen. NOC*NSF creëert hiervoor een bijdrageregeling van waaruit het maximaal uit te keren bedrag € 100.000,- per sporter bedraagt. Indien de sporter geen rechtsbijstandsverzekering afgesloten heeft wordt eerst een eigen bijdrage van 25.000,-verwacht. NOC*NSF en VWS zullen de financiering van deze bijdrageregeling samen opzetten. Een groep onafhankelijke experts, geplaatst bij het Instituut Sport Rechtspraak zal aan aanvraag toetsen op basis van een nog op te stellen reglement met voorwaarden waaronder mogelijk een verplichte eigen bijdrage voor de sporter. Met deze voorziening geeft de sportsector tevens invulling aan het doel van de minister. Op 4 juli 2018 schreef de minister van Sport aan de Tweede Kamer: ‘Mijn doel is dat er in 2021 geen barrières zijn waardoor een verdachte sporter niet zou kunnen beschikken over een kundige juridische ondersteuning. Ik ga in gesprek met NOC*NSF hoe de sportbonden dit kunnen realiseren’. NOC*NSF streeft er naar dit deel van de voorziening na de zomer van 2019 operationeel te hebben. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2654326543Thu, 06 Jun 2019 00:00:00 GMTFoppe de Haan in vakjury SportgalaARNHEM - Eind van dit jaar, op 18 december, blikken we terug op de mooiste sportmomenten van 2019 met het NOS|NOC*NSF Sportgala. Daarbij worden de Sportman en Sportvrouw, de Paralympische sporter, de Sportploeg en de Coach van het jaar 2019 gekozen. Voorzitter en oud-volleyballer Bas van de Goor verwelkomt Foppe de Haan als nieuw lid in de vakjury. NOC*NSF heeft de vakjury voor de jaarlijkse sportverkiezingen samengesteld op basis van ervaring en expertise. Vanwege het vertrek van Guus Hiddink neemt Foppe de Haan de coach-zetel in de vakjury van hem over. "In samenspraak met NL Coach kwamen we uit bij Foppe," vertelt juryvoorzitter Bas van de Goor. "Hij heeft een enorm palmares en een berg ervaring in het voetbal, maar heeft ook altijd belangstelling getoond over de grenzen van het voetbal heen. Zijn open blik op sport maakt dat we verwachten dat hij een mooie bijdrage kan leveren aan het beoordelen van de verschillende prestaties die door het jaar heen geleverd worden." Foppe de Haan voegt zelf toe: "Ik heb er goed over nagedacht toen deze vraag kwam. Ik vind het heel leuk en een uitdaging, dus ik doe mee! Daarbij: als lid van deze vakjury heb je natuurlijk een uniek excuus om alle sport op de voet te blijven volgen!" De vakjury 2019 bestaat uit: Bas van de Goor (onafhankelijk voorzitter) Fred Buddenberg (vanuit de Nederlandse Sport Pers) Foppe de Haan (vanuit de coaches) Marc Lammers (vanuit de coaches) Ralf van der Rijst (vanuit NOC*NSF) Marije Smits (vanuit de Paralympiërs) Marianne Timmer (vanuit de oud-winnaars Jaap Eden) Maarten van der Weijden (vanuit de oud-winnaars Jaap Eden) Ewoud van Winsen (vanuit de NOS) De vakjury heeft als eerste taak het vaststellen van de nominaties. Uitgangspunt daarbij is het benoemen van drie genomineerden per categorie. "We willen de vaak lastige klus van het kiezen niet alleen wegleggen bij de stemmers – de sporters en coaches,’ zo vertelt juryvoorzitter Bas van de Goor. ‘Een groot deel van het moeilijke werk doen wij als vakjury vooraf al. Dat is het selecteren van drie sporters, drie teams of drie coaches uit die enorme hoeveelheid aan sporters en coaches die heel goed gepresteerd hebben door het jaar 2019 heen." Procedure en planning Om ook het publiek een inkijkje te geven bij dit ingewikkelde karwei, wordt er een zogenaamde ‘shortlist’ gepubliceerd. NOC*NSF en de NOS maken uit het overzicht van alle sportprestaties deze wat kortere lijst, waaruit de jury vervolgens de nominaties bepaalt. Het verkiezingsjaar loopt van 1 december 2018 tot en met 30 november 2019. Eind november wordt per categorie de shortlist openbaar gemaakt. Uit deze sporters stelt de jury daarna de genomineerden vast. Per categorie zijn er drie genomineerden, die begin december bekend worden gemaakt. De daadwerkelijke stemming vindt vlak voor de live tv-uitzending plaats, op woensdag 18 december. Genodigde topsporters brengen dan hun stem uit op de sporters, net als de genodigde bondscoaches dat doen voor de coachprijs. Ook de vakjuryleden stemmen dan mee en brengen op die avond hun stem uit. De stemmen van de sporters of coaches tellen voor 50 procent mee in de uitslag, de stemmen van de vakjuryleden staan voor de overige 50 procent. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2653726537Tue, 04 Jun 2019 00:00:00 GMTSport zet verdere stappen naar chemievrij beheer sportveldenIn het landelijke Sportakkoord hebben het ministerie van VWS, VNG/VSG en de sportsector afspraken gemaakt over het creëren van een duurzame sportinfrastructuur. Daarin is ook expliciet het voortzetten van de Green Deal Sport na 2020 opgenomen. De sportsector neemt graag zijn verantwoordelijkheid en draagt vanuit een breed gedragen overtuiging van harte bij aan de maatschappelijke doelen op het gebied van klimaat en milieu. Namens de miljoenen sporters en duizenden sportverenigingen zet de sportsector zich daarom in om in samenwerking met de overheid, producenten en beheerders het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen verder te reduceren tot volledig chemievrij beheer sportvelden. Dit heeft de sportsector op 3 juni 2019 per brief aan de leden van vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer laten weten.  Gewasbeschermingsmiddelenvrij beheer Het ministerie van VWS stelt binnen het Sportakkoord middelen ter beschikking om de komende jaren de omschakeling naar volledig gewasbeschermingsmiddelenvrij beheer van sportvelden te ondersteunen en mogelijk te maken. Het ministerie van I&W is ook bij deze afspraken betrokken.  Volledig gewasbeschermingsmiddelenvrij beheer met behoud van speelkwaliteit is op dit moment helaas nog niet mogelijk, zo is vastgesteld in samenspraak met het Ministerie van I&W. Het gebruik van (laag risico) middelen blijkt vooralsnog nodig om een minimale en vooral ook veilige speelkwaliteit te realiseren. Er is sprake van een hoge mate van inhoudelijke complexiteit en de omschakelijking naar Integrated Pest Management (IPM) blijkt ingewikkeld. De oorspronkelijke aanleg, type onkruiden, de tak van sport en zeer uiteenlopende ondergronden in samenhang met speltechnische kwaliteitseisen zorgen er voor dat maatwerk per sport en locatie vereist is. Versnipperde verantwoordelijkheid Dit maatwerk vraagt om specifieke, toegesneden kennis en een integrale langere termijn aanpak. Bovendien is er sprake van een hoge mate van organisatorische complexiteit. Het bezit van en de verantwoordelijkheid voor het beheer van de sportvelden is zeer versnipperd en uiteenlopend belegd bij zowel gemeenten, private partijen als sportverenigingen, waarbij vaak vrijwilligers een belangrijke rol hebben bij het onderhoud. De noodzakelijke en zeer wenselijke omschakeling die voortvloeit uit de Green Deal Sport vergt intensieve samenwerking tussen bovenstaande partijen. De sportsector heeft er vertrouwen in dat dit lukt. Dit heeft echter tijd nodig. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2652426524Thu, 23 May 2019 00:00:00 GMTNederlandse Loterij verlengt partnership met TeamNLARNHEM - De Nederlandse Loterij heeft het contract met TeamNL tot en met 2020 verlengd. Daarmee verbindt Nederlandse Loterij zich met de 850 beste topsporters die uitkomen voor Nederland en 28 sportbonden die marketingpartner zijn van TeamNL. Arno de Jong, marketingdirecteur van Nederlandse Loterij over het partnership: “Als Nederlandse Loterij zijn wij er voor de maatschappij. Wij staan voor een gelukkig, gezond en sportief Nederland. Sport en TeamNL hebben daar een grote rol in. Met dit partnership versterken wij onze verbinding met sport en de maatschappij.” Shirtsponsor bij TeamNL handbaldames en -herenNieuw is dat Nederlandse Loterij op het shirt komt van de handbaldames en -heren. De Nederlandse Loterij is in die hoedanigheid al zichtbaar bij TeamNL wielrennen, atletiek en zwemmen. Maar de betrokkenheid van de Nederlandse Loterij gaat verder. Bij deze vier sporten zet zij ook activaties op om de sporten te versterken. Sjors Röttger, directeur Nederlands Handbalverbond is trots op de Nederlandse Loterij. “Het zegt wel wat over de kracht van tophandbal dat Nederlandse Loterij shirtsponsor wordt van onze nationale teams dames en heren. Wij vinden het een groot compliment.” Om het nieuwe partnership te vieren maken alle handbalclubs kans op een VIP-fanbeleving naar de damesinterland Nederland-Rusland op 1 juni aanstaande. “Wij willen daar de handbalclub met de beste TeamNL-supporters hebben om onze dames aan te moedigen”, aldus Sjors Röttger. Nederlandse Loterij doet meerDe banden tussen Nederlandse Loterij en NOCNSF zijn hecht. Jaarlijkse gaat er vanuit de Nederlandse Loterij meer dan € 40 miljoen naar de sport. “Die bijdrage legt het fundament onder de sport in Nederland” aldus Gerard Dielessen, directeur NOCNSF, “Wij prijzen ons gelukkig dat Nederlandse Loterij daarbij ook nog eens partner is van TeamNL en de Nederlandse sport. Samen maken wij de sport sterker. Zowel in de breedte bij onze leden als in de top bij onze sporters van TeamNL.” https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2651226512Wed, 22 May 2019 00:00:00 GMTDen Haag vertegenwoordigt Nationale Sportweek NOC*NSFDen Haag is host city van de Nationale Sportweek 2019, dat maakt NOC*NSF vandaag bekend. Samen met de andere host city Nieuwegein vertegenwoordigt Den Haag dit jaar de Nationale Sportweek, die plaatsvindt van vrijdag 20 september tot zondag 29 september. De Sportweek heeft als doel sport te promoten en mensen te inspireren te gaan bewegen. De landelijke campagne staat dit jaar in het teken van ‘Sport doet iets met je.’ Sport doet iets met je Dat sport fitter maakt is bekend, maar het geeft ook meer zelfvertrouwen. Het maakt socialer, verbroedert en creëert nieuwe vriendschappen. Het thema ‘Sport doet iets met je’ zet in op de maatschappelijke en verbindende kracht van sport. Gezonde en vitale stad Vandaag ondertekende de gemeente Den Haag samen met andere partijen een overeenkomst om de komende drie jaar samen te werken aan een gezonde en vitale stad. Met het gastheerschap van de Nationale Sportweek  geeft Den Haag hier direct invulling aan. Bovendien werd vandaag het startsein gegeven voor de Nationale Diabetes Challenge 2019. Deze 20 weken durende ‘challenge’ eindigt tijdens de Nationale Sportweek en wordt dan op feestelijk afgesloten in Den Haag.   Richard de Mos, wethouder Sport in Den Haag: "Bewegen is niet alleen gezond, maar ook leuk. Ik ben supertrots dat onze mooie stad de officiële host city van de Nationale Sportweek 2019. Tussen 20 en 29 september schittert Den Haag met mooie sportevenementen om Hagenaars in beweging te brengen. Hoogtepunten zijn de Stadsspelen in Sportcampus Zuiderpark en het Nationale Diabetes Challenge Festival in de Uithof. Ik maak direct van de gelegenheid gebruik om Hagenaars op te roepen om lid te worden van een van de vele sportverenigingen die Den Haag rijk is!" Richard Kaper, manager Sportparticipatie bij NOC*NSF: “We vinden het mooi om te zien dat Den Haag zich zo intensief bezig houdt met sport. Sport doet echt iets met Den Haag, om in termen van onze landelijke campagne te praten. In 2022 mogen zij zichzelf Europese Sporthoofdstad van het jaar noemen. De Nationale Sportweek en de Nationale Diabetes Challenge zijn mooie en passende acties om deze titel met eer te dragen.” Over de Nationale Sportweek De Nationale Sportweek is een onderdeel van de Europese week van de Sport en wordt mede gefinancierd vanuit het Erasmus Plus programma. Doel van de Europese week van de Sport is om Europa te inspireren om meer te bewegen. Het is de 16e keer dat NOC*NSF samen met bonden, gemeenten, partners, onderwijs en sportclubs de Nationale Sportweek organiseert. Let’s #BeActive! https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2650526505Tue, 21 May 2019 00:00:00 GMTJongeren keren sportverenigingen de rug toeAfgelopen jaar waren twee op de vijf Nederlanders tot 18 jaar (39,6%) lid van een sportvereniging. Bij Nederlanders boven de 18 lag dat gemiddelde aanzienlijk lager (21,2 %). Vooral in de pubertijd schrijven jongeren zich uit bij hun sportclub. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Zo sport Nederland’ van NOC*NSF. Jongeren stoppen niet met sport De daling in lidmaatschappen is te zien tijdens de middelbare schoolperiode. Waar op veertienjarige leeftijd nog bijna 60 % van de jongeren lid is van een sportvereniging, is dat bij twintigjarigen gehalveerd naar 30%. Dat betekent niet dat de jongeren stoppen met sporten en bewegen. Ze kiezen alleen vaker voor sporten die worden gedaan buiten verenigingsverband, zoals hardlopen of fitness. Ook ‘nieuwe’ sporten als survivalrun zijn aan een opmars bezig. Over 2018 is zelfs een lichte stijging in sportdeelname te zien onder de groep jongeren 15 t/m 19 jaar. Richard Kaper, Manager Sportparticipatie bij NOC*NSF: “Jongeren willen sporten waar en wanneer het ze zelf uitkomt. Dat betekent niet dat ze per se wegwillen bij hun vereniging, maar vaak wel dat het klassieke clubaanbod van trainen en wedstrijden spelen niet meer voldoende aansluit op hun behoefte. Jongeren willen meer. Daar waar verenigingen weten in te spelen op die behoefte en leuke, betrokken trainers hebben, zie je dat jongeren lid blijven.” Jan Dirk van der Zee, directeur KNVB: “Het is cruciaal dat je de behoefte van je doelgroepen kent en daar proactief op inspeelt. Zo heeft de KNVB met succes Walking Football en 7x7 voetbal geïntroduceerd. Voor jongeren is dat niet anders, trainingen en competities moeten aansluiten bij hun behoefte. Die behoefte leren wij steeds beter kennen door continue marktonderzoek en initiatieven zoals de KNVB Jeugdraad. Het leidt tot nieuwe initiatieven waarbij bijvoorbeeld gaming succesvol wordt gecombineerd met voetballen. De KNVB investeert de komende jaren actief in nieuwe competitievormen die beter passen in de levens van jongeren.” Rapport Het onderzoeksrapport ‘Zo sport Nederland’ geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen over de afgelopen vijf jaar op het gebied van sportdeelname in Nederland. Het rapport is samengesteld op basis van onderzoek over sportdeelname uitgevoerd door Ipsos onder 37.000 respondenten (5 t/m 80 jaar) in opdracht van NOC*NSF en de jaarlijkse lidmaatschapcijfers van alle sportbonden aangesloten bij NOC*NSF. Het onderzoeksrapport is volledig te bekijken op nocnsf.nl/zosportnederland. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2650226502Mon, 20 May 2019 00:00:00 GMTPositieve jaarcijfers en ereteken voor scheidend voorzitter André BolhuisAndré Bolhuis heeft maandagavond tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF de voorzittershamer overgedragen aan zijn opvolgster Anneke van Zanen. Bolhuis nam op Papendal na negen jaar voorzitterschap afscheid met positieve jaarcijfers. Hij werd onderscheiden met het ereteken van NOC*NSF voor zijn buitengewone verdiensten als sportbestuurder. Positieve jaarcijfers NOC*NSF Penningmeester Annette Mosman presenteerde een positief resultaat over 2018 van 5,4 miljoen euro, een bedrag dat 8,7 miljoen euro hoger was dan begroot. “Dit wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de baten van 20 miljoen euro. De lasten stijgen ook mee, maar niet in dezelfde mate”, lichtte Mosman toe. Zo was onder andere de afdracht van de Nederlandse Loterij 2,8 miljoen euro hoger dan begroot en ontving NOC*NSF met circa 16 miljoen euro aanzienlijk meer subsidie-middelen. De extra middelen worden ondergebracht bij de bestemmingsreserves. De jaarrekening is hier in te zien. Bestedingsplan 2020 De vergadering ging akkoord met het Bestedingsplan 2020, dat 44,6 miljoen euro omvat. De onderbouwing is in deze notitie te lezen. Bolhuis deelde daarna bij het tussentijds vaststellen van de erkenningslijst topsport en internationale wedstrijddisciplines, mee dat Nederlandse Gewichthefbond aan deze lijst is toegevoegd nu deze bond eind vorig jaar zelfstandig lid van NOC*NSF is geworden. De agendapunten werden conform de voorstellen van het bestuur behandeld, klik hier voor de stukken.   https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2650026500Mon, 20 May 2019 00:00:00 GMTBolhuis: wereldtitel was het mooisteARNHEM (ANP) - In een terugblik op 50 jaar activiteiten in de topsport noemde André Bolhuis het behalen van de wereldtitel met de nationale hockeyploeg in 1973 zijn hoogtepunt. Dat zei de vertrekkende voorzitter van sportkoepel NOC*NSF op een bijeenkomst op Papendal ter gelegenheid van zijn afscheid. "Dat was toch het mooiste. Samen met een geweldig team zo'n resultaat behalen.'' Voorafgaand aan zijn laatste vergadering als eerste man van NOC*NSF stonden tal van prominenten uit sport en politiek even stil bij het tijdperk Bolhuis. ,,Kijk met trots terug'', adviseerde Thomas Bach per videoboodschap. Volgens de Duitse voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité heeft Bolhuis grote betekenis gehad. "Dat Nederland de laatste 10 jaar op de Olympische Spelen zo veel medailles heeft gewonnen is mede zijn verdienste.'' Opvallend was dat Bolhuis met klem ontkende ambities voor een zetel in het IOC te hebben gehad. ''Dat wordt ten onrechte vaak beweerd. In 2010 heb ik samen met Anton (Geesink) daarover enkele gesprekken gevoerd met Jacques Rogge, destijds de voorzitter. Eigenlijk vond ik me al te oud. Toen Anton kort later overleed hebben we het laten rusten.'' Bolhuis: ''Het duurt vijf jaar voor je je in zo’n organisatie hebt ingewerkt. Ik wilde veel liever een jonger iemand op die post. Het leek me veel beter om al mijn energie in NOC*NSF te stoppen. Dat heb ik gedaan. Ik heb daar geen enkele frustratie aan overgehouden.'' Bolhuis debuteerde in 1969 als international. Na zijn actieve loopbaan werd hij onder meer chef de mission van de nationale olympische ploeg, bestuurslid van de hockeybond en voorzitter van NOC*NSF. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2649826498Mon, 20 May 2019 00:00:00 GMTAndré Bolhuis: een halve eeuw in de sportAndré Bolhuis neemt vandaag officieel afscheid als voorzitter van NOC*NSF. Als hockeyer, chef de mission, assistent-bondscoach, bestuurder bij de hockeybond KNHB en bij NOC*NSF heeft zijn leven vijftig jaar in het teken gestaan van de sport. Vanmiddag nemen talloze prominenten uit de sportwereld persoonlijk afscheid van hem, tijdens een receptie op Papendal. André Bolhuis debuteerde in 1969 in het Nederlands hockeyelftal. Zijn leidinggevende kwaliteiten etaleerde hij ook in het veld en het duurde niet lang voor hij werd benoemd tot aanvoerder van Oranje. In die hoedanigheid nam hij tweemaal deel aan de Olympische Spelen. In 1972 vond het evenement plaats in München. Hij maakte daar het drama van de Palestijnse extremisten mee, die een aantal Israëlische deelnemers en officials gijzelden en ombrachten. VlaggendragerVier jaar later was André in Montréal opnieuw actief tijdens de Olympische Spelen; als vlaggendrager voerde hij de Nederlandse equipe aan tijdens de openingsceremonie. Helaas werd de editie van de Spelen in Moskou door een gedeelte van de Nederlandse ploeg, waaronder de hockeybond, geboycot; anders had hij in 1980 voor de derde keer meegedaan aan de Olympische Spelen. In totaal kwam de inwoner van Soest tussen 1969 en 1980 128 keer uit voor het Nederlands elftal. Behalve op twee Olympische Spelen speelde hij op vier wereldkampioenschappen, waar hij in 1973 het goud veroverde en in 1978 het zilver. Met zijn club HC Kampong werd hij diverse malen kampioen van Nederland. TandartsOndertussen werkte André Bolhuis ook aan zijn maatschappelijke carrière. In 1972 studeerde hij af als tandarts aan de Universiteit Utrecht. Een jaar later richtte hij in de Domstad zijn eigen praktijk op. In 1987 promoveerde Bolhuis op het onderwerp Tandletsels in de hockeysport. Tegenwoordig werkt hij parttime in de Kliniek voor Tandheelkunde in Utrecht en is hij verbonden aan het Academisch Ziekenhuis te Utrecht (UMC Utrecht). Na zijn actieve hockeycarrière bleef zijn hart voor de sport kloppen. Bolhuis vervulde tal van functies bij de hockeybond KNHB en NOC*NSF. Zo was hij bondscoach van Jong Oranje, manager van het Nederlands elftal en tweemaal chef de mission van de Nederlandse olympische ploeg (Barcelona 1992 en Atlanta 1996). Officier in de Orde van Oranje NassauNa de Olympische Spelen van Barcelona 1992 ontwikkelde André Bolhuis een speciaal Olympisch programma ter voorbereiding voor de Centennial Olympic Games in 1996 (Atlanta). Deze Spelen werden voor Nederland een geweldig succes, door het winnen van 19 medailles. Bolhuis werd bij terugkomst benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Ook werd hij toen erelid van NOC*NSF. Van 1998 tot 2006 was André voorzitter van de hockeybond KNHB. Tijdens zijn bestuursperiode groeide het ledental van de bond van 120.000 naar meer dan 200.000 leden. Bij zijn afscheid werd hij tot erelid benoemd. Het jaar daarop trad hij toe tot het bestuur van NOC*NSF. In mei 2010 werd André voorzitter van de koepelorganisatie. Hij was de enige kandidaat om Erica Terpstra op te volgen.KerntakenAndré werd bij zijn aantreden direct geconfronteerd met een discussie tussen NOC*NSF en haar leden over de verdeling van taken. Onder aanvoering van André en de eveneens net aangetreden algemeen directeur Gerard Dielessen moest de sportkoepel op zoek naar een nieuw evenwicht. Deze discussie werd een jaar later afgerond doordat de leden akkoord gingen om NOC*NSF zowel af te laten slanken als de werkzaamheden kwalitatief te versterken. De daarbij afgesproken verdeling van kerntaken werd de basis voor de daarop volgende meerjarenbeleidsplannen met bijbehorende verdeling van middelen over de sportbonden en NOC*NSF. De effecten van de financiële crisis werden tijdens het voorzitterschap van André langzaam maar zeker ook voelbaar in de sport. Vooral de inkomsten uit kansspelen liepen drastisch terug. Het bestuur van NOC*NSF stelde voor om de eerder opgebouwde reserves in te zetten en drong aan op een fusie tussen de Lotto en de Staatsloterij. Hierdoor bleven de effecten van de financiële crisis voor de sport beperkt, zodat de afgesproken doelstellingen overeind konden blijven. SportdeelnameInmiddels is de sportdeelname in Nederland hoger dan ooit, staat Nederland in de top 10 van de wereld wat prestaties op WK’s, EK’s, Olympische en Paralympische spelen betreft. Bovendien lukt het, onder andere vanwege de geslaagde fusie van genoemde kansspelorganisaties en strak financieel beleid, weer de reserves van NOC*NSF aan te vullen. André drukte ook een belangrijk stempel op de poging van NOC*NSF om de Europese Spelen naar Nederland te halen. Dit plan, ontwikkeld met steden, provincies, evenementenorganisatoren en deskundigen uit de sport, werd internationaal zeer goed ontvangen. Het EOC gaf Nederland de exclusieve kans om deze editie te organiseren. Uiteindelijk bleek het draagvlak in Nederland zelf niet groot genoeg en moest de organisatie van het evenement worden teruggegeven. Aanpak seksuele intimidatieAndré leverde ook een grote bijdrage aan de verbetering van de aanpak van seksuele intimidatie in de sport. Hij benaderde Klaas de Vries om onderzoek te doen naar misstanden op dit gebied. Alle aanbevelingen uit het rapport van de commissie die de oud-minister daarvoor instelde, werden onverkort overgenomen. Ook in het laatste jaar van zijn voorzitterschap boekte André Bolhuis een bestuurlijk succes. Kort voor de zomer van 2018 werd onder de titel ‘Sport verenigt Nederland’ een landelijk sportakkoord afgesloten met het ministerie van VWS en met de VNG. Inmiddels blijkt dat in meer dan honderd gemeenten aan een lokale versie wordt gewerkt, waarbij de versterking van de sportvereniging centraal staat.  Vanavond komt er definitief een einde aan een carrière in de sport die een halve eeuw heeft geduurd. Dan hanteert André voor het laatst de voorzittershamer tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF. Daarna neemt Anneke van Zanen-Nieberg zijn taken over. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2649626496Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMTWeblog Gerard Dielessen: Bij het afscheid van André, mijn voorzitterWaarde André, Het Ginásio do Maracanãzinho in Rio de Janeiro kolkt. Zo’n tienduizend mensen in deze volleybaltempel kijken naar de halve finale China-Nederland tijdens de Olympische Spelen van 2016. En wij zijn er samen bij. De dames van bondscoach Giovanni Guidetti spelen tot nu toe een geweldig toernooi. Ik zit naast je op de tribune. TeamNL begint fantastisch. Ik zie hoe je intens meeleeft met wat er beneden op het veld allemaal gebeurt. Dan is het 1-1 in sets. We zitten niet ver van het veld en de spelersbank. Zwellende spanning. De boomlange Chinese dames lijken in de derde set net iets beter. Het krachtsverschil blijft minimaal. 29-27. Die set gaat naar China. Guidetti drentelt rusteloos heen en weer tijdens het wisselen van speelhelft. Dan loop jij, in je oranje TeamNL-jas, plots naar de boarding die de tribune en het veld van elkaar scheiden. Wat gaat hij nu doen, denk ik. Guidetti kijkt achterom en je roept hem iets toe. Guidetti luistert.De coach coacht de coach, denk ik. Een mooi sportmoment. Dan kom je weer naar boven en geniet je intens van het verder verloop van de wedstrijd in het kolkende stadion. Bij jouw aanstaande afscheid als voorzitter van NOC*NSF moest ik aan dit voorval denken omdat het zo ongelooflijk je betrokkenheid bij de Nederlandse sport illustreert. Heel mooi. De afgelopen weken, en vooral dagen, moet ik vaak terugdenken aan wat ik met jou de voorbije negen jaar allemaal heb meegemaakt in onze wondere wereld van de sport. En dat is nogal wat. Dan sta ik bijvoorbeeld even stil bij ons bezoek aan de General Assembly van de European Olympic Committees (EOC) op 24 en 25 november 2017 in het Kroatische Zagreb. Jij zou daar worden gekozen als vicepresident van het EOC. Je was ervan overtuigd je Deense opponent gemakkelijk te zullen verslaan. We hadden, met een groepje betrokken collega’s de lobby goed gedaan. Toch liep het allemaal anders dan verwacht. Toezeggingen van verschillende landen werden uiteindelijk niet nagekomen. Drie stemmen te kort. Ongeloof. Goh, wat was je boos en teleurgesteld. Balen. Ik zal de woorden hier maar niet herhalen die je toen uitsprak. Dat is ook internationale sportpolitiek. Toch wist je het van tevoren. Als ik meedoe kan ik ook verliezen. Je toonde je in die teleurstellende situatie een echte topsporter. Nam je verlies en keek weer direct naar voren. Nieuwe plannen, nieuwe vergezichten en gezamenlijke ambities.Je wint nooit als je niet weet wat verliezen is, zo leerde je mij verschillende keren. Ook dit keer.Je nek uitsteken, ambitie en initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen, leiderschap tonen. Groot denken ook. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2649526495Mon, 13 May 2019 00:00:00 GMTNederlandse sport aanwezig op Canal Parade 2019De Nederlandse sport neemt met meer dan 15 sportbonden, de Alliantie Gelijkspelen, Pride and Sports en NOC*NSF deel aan de Canal Parade 2019 op de Amsterdamse grachten. De Nederlandse sport sluit zich daarmee aan bij de doelstelling van de Canal Parade Amsterdam om met alle sectoren uit de samenleving op het water de boodschap 'zijn wie je bent, houden van wie je wil’ uit te dragen. Met deelname aan de botenparade geeft de sport aan zich voor deze boodschap hard te maken. Sport betekent plezier voor iedereen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en bovenal, zichzelf kan zijn. Naast bijvoorbeeld etnische achtergrond mag ook seksuele voorkeur of oriëntatie niets uitmaken bij de deelname aan sport. De deelnemende sportbonden constateren dat dit helaas nog niet altijd en overal vanzelfsprekend is. Ook en soms juist in de sport niet. De boodschap ‘Sporten doen we Samen’ zal op de sportboot centraal staan en is bewust simpel en verbindend. Natuurlijk vinden we het in de sport normaal dat iedereen zichzelf kan zijn, om dat in de praktijk ook te realiseren is deze extra aandacht nodig. Deelname aan deze botenparade geeft uiting aan onze gezamenlijke opvatting dat iedereen moet kunnen sporten op basis van gelijkwaardigheid. Na de al bestaande impliciete acceptatie van LHBTI in de sport willen we op de boot een gezamenlijk podium creëren om  dit ook expliciet te maken, zodat representatie van LHBTI in de sport normaal wordt. Op de boot zullen we stilstaan bij het verleden doordat bekende oud-topsporters op de boot aanwezig zijn. Te vaak hebben we in het verleden gezien dat LHBTI in de sport zich niet veilig voelden om daar expliciet voor uit te komen. Daar tegenover laten we zien dat we bezig zijn met de toekomst, vooruit kijken, om acceptatie van LHBTI binnen de sport te vergroten. De Alliantie Gelijkspelen is bezig met de acceptatie van LHBTI in de sport en helpt daarom mee met de organisatie (voor meer informatie: karinblankenstein@live.nl). Daarnaast is ook de organisatie Pride and Sports  bezig met LHBTI acceptatie in de sport. Pride and Sports is initiatiefnemer en vanuit ervaring betrokken voor deelname van deze sportboot. De deelnemende sporten zijn roeien (KNRB), tafeltennis (NTTB), gymnastiek (KNGU), handbal (NHV), atletiek (Atletiekunie), zwemmen (KNZB), sportvisserij (Sportvisserij Nederland), tennis (KNLTB), paardensport (KNHS), hockey (KNHB), voetbal (KNVB), basketbal (NBB), volleybal (Nevobo), honk- en softbal (KNBSB) en watersport (Watersportverbond). NOC*NSF doet ook mee in dit initiatief. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2648126481Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMTSterke stijging doorgeleiding misbruikzaken naar sportrechtspraakNieuw stappenplan preventie lokale verenigingen beschikbaar ARNHEM - Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF ziet sinds februari van dit jaar een sterke stijging in het aantal signalen dat voor onderzoek bij aanklagers en onderzoekers van het Instituut voor Sport Rechtspraak en de bondstuchtcommissies is aangebracht. In het verleden waren dit er 5 per jaar, nu zijn dit er twee maanden na oprichting van het Centrum al meer dan 10.   Centrum Veilige Sport NederlandSinds februari jl. is het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF actief. Er wordt gewerkt met casemanagers die de voortgang van een melding actief volgen, met slachtoffers en bestuurders contact houden en vragen of zij hulp nodig hebben. Deze proactieve werkwijze leidt nu al tot meer bij het Instituut Sport Rechtspraak en de tuchtcommissies van bonden aangebrachte zaken. Meer dan 10 in de afgelopen 2 maanden tegenover gemiddeld 5 per jaar in de afgelopen jaren. Deze cijfers worden 12 mei door Gerard Dielessen, Algemeen Directeur NOC*NSF toegelicht tijdens het Framed Festival op Papendal. Gerard Dielessen: "Iedere misbruik en intimidatiezaak is er één te veel. Het is erg belangrijk dat met alle signalen wat wordt gedaan. Ik vind het positief dat mensen de weg naar het Centrum Veilige Sport Nederland en uiteindelijk ook naar het ISR weten te vinden. Op die manier kunnen we slachtoffers beter helpen, daders straffen en zo nodig pogen te weren uit de sport of andere werkvelden met kinderen. We roepen iedereen die signalen opvangt van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport op zich te melden. Bij de eigen vereniging, bij hun sportbond of bij het Centrum Veilige Sport Nederland.” Stappenplan preventie voor sportverenigingenOp zondag 12 mei presenteert NOC*NSF op Papendal het Stappenplan sportclubs voor het preventiebeleid van sportverenigingen. Dit gebeurt op het Framed Festival tijdens de bijeenkomst georganiseerd met en door Renald Majoor van De Stilte Verbroken, in samenwerking met NOC*NSF, de gemeente Arnhem, Sportbedrijf Arnhem en Papendal. Met dit stappenplan, ontwikkeld door Rutgers in samenspraak met vele sportorganisaties, kunnen sportverenigingen praktische maatregelen nemen om grensoverschrijdend gedrag in de sport te voorkomen. In de komende weken wordt dit stappenplan onder de aandacht gebracht van de sportverenigingen, gemeenten, GGD’s en andere organisaties die een rol kunnen spelen bij het ondersteunen van lokale sportverenigingen. Het stappenplan is vrij beschikbaar voor iedereen. Het geeft praktische handvatten waardoor iedere vereniging zelf aan de slag kan.  Zowel het Centrum Veilige Sport Nederland als het Stappenplan sportclubs voor sportverenigingen zijn het resultaat van de implementatie van de aanbevelingen van commissie de Vries. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar het tegengaan van misbruik en intimidatie in de sport. Het rapport van deze commissie treft u hier aan. Wilt u de thema-ochtend en het Framed Festival bijwonen laat dat dan weten per mail of telefoon: info@destilteverbroken.nl of +31 637556978. Het programma start om 10.30 uur. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2648326483Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMTNederlandse sport blij met € 43,2 mln van Nederlandse LoterijRIJSWIJK - De Nederlandse Loterij heeft bekendgemaakt in 2018 in totaal € 161,2 miljoen aan de afdrachten uitgekeerd te hebben. € 101,6 miljoen aan de Nederlandse staat, € 16,4 miljoen aan 18 verschillende goede doelen en € 43,2 miljoen aan de Nederlandse sport. De Nederlandse sportwereld is blij met deze bijdrage, die zowel voor de topsport als voor de sport in de volle breedte wordt ingezet. Jaarlijks gaat er ruim meer dan 40 miljoen euro vanuit Nederlandse Loterij naar de Nederlandse sport. Iedereen in de sport heeft daar wat aan. Hiermee worden contributies lager gehouden, kunnen competities worden georganiseerd en kan de sport via innovaties mee met maatschappelijke ontwikkelingen zoals de digitalisering. Ook de gehandicaptensport en de topsport profiteren van deze bijdrage. De Nederlandse sportbonden reageren enthousiast. Sjors Röttger, directeur Nederlands Handbal Verbond: “Dankzij Nederlandse Loterij kunnen onze Oranjeselecties optimaal presteren en krijgen alle leeftijdsgroepen de kans om kennis te maken met onze mooie sport door middel van diverse breedtesport activiteiten.” Paul Sanders, directeur-bestuurder van de Koninklijke Wandel Bond Nederland: “Met de steun van Nederlandse Loterij onderhouden we onze community Wandel.nl, verzorgen we zes prachtige wandelpaden en bezorgen we jaarlijks 550.000 kinderen op 600 plaatsen in Nederland een feestelijke Avond4daagse.” Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Ieder jaar weer maakt de Nederlandse Loterij het met haar afdracht mede mogelijk dat zo veel mensen in Nederland aan sport doen en van sport genieten. Dat is erg belangrijk want er valt veel te winnen met sport. Ik wil de Nederlandse Loterij erg bedanken voor haar inzet. En vooral dank ik alle spelers in Nederland die aan Staatsloterij, Lotto, Eurojackpot, Miljoenenspel, Lucky Day, Krasloten of de Toto hebben meegedaan.”   https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2648226482Sat, 04 May 2019 00:00:00 GMTOmgekomen sporters tijdens Tweede Wereldoorlog herdachtAMSTERDAM - De jaarlijkse Nationale Sportherdenking bij het Olympisch Stadion in Amsterdam stond dit jaar in het teken van het basketbal. Tijdens de plechtigheid zaterdag werd onder anderen gesproken door NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis, de Amsterdamse sportwethouder Simone Kukenheim en Aron Royé, speler van het Nederlandse 3x3 basketbalteam. Op 4 mei staat Nederland traditioneel stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Sinds 2005 gebeurt dit ook bij het Olympisch Stadion bij het beeld van Prometheus, een oorlogsmonument uit 1947 ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers in de Nederlandse sport. De Nationale Sportherdenking staat stil bij de slachtoffers uit die tijd, waarbij ieder jaar een andere themasport wordt besproken in een brede context: welke rol speelde sport in het leven van mensen tijdens oorlogstijd? Hoe hielden verenigingen stand tijdens de oorlog, of werden complete verenigingen juist van de kaart geveegd? Dit jaar stond het basketbal centraal. Zo werd onder andere het verhaal verteld van Dick Schmüll, in 1947 oprichter van de Nederlandse Basketball Bond. Deze Amsterdammer was enorm belangrijk voor deze sport, ook in oorlogstijd. Daarnaast werd belicht hoe het basketbal dankzij Canadese militairen definitief doorbrak in Rotterdam. Verder werd uiteengezet hoe rolstoelbasketbal na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan als revalidatiemogelijkheid voor gewonde militairen. NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis verklaarde blij te zijn met de uitkomsten van een onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Daaruit blijkt dat jongeren positief staan ten opzichte van de herdenkingen op deze dag en de manier waarop dat gaat. Ook vertelde Bolhuis het verhaal van wielrenner Henk Boskemper. In juni 1944 werd hij in het Olympisch Stadion Nederlands kampioen op het onderdeel '50 km eigen kracht'. Kort daarop werd hij tijdens een trainingsrit opgepakt en zeven maanden later overleed hij in concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg.Lees hier de complete tekst van de speech van André Bolhuis. Aan het eind van de plechtigheid legden vertegenwoordigers van Amsterdam, de Nederlandse sport, Ajax en het Olympisch Stadion vijf kransen in de vorm van de Olympische ringen. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2646426464Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMTHandbalpoules EYOF 2019 bekendDe handbalmeiden van Oranje U17 nemen het de komende zomer bij het EYOF op tegen Frankrijk, Roemenië en Spanje. Onlangs is de poule-indeling bepaald. De andere poule bestaat uit Hongarije, Zwitserland, Tsjechië en Azerbeidzjan. Elk NOC mag aan één teamsport deelnemen. In Nederland wordt die plaats op basis van de ranking van de Europese federatie en het opleidingsprogramma vergeven. De handbalmeiden van bondscoach Ricardo Clarijs is het gelukt om de teamplaats voor Talent TeamNL te veroveren.De vijftiende zomereditie van het Europees Jeugd Olympisch Festival speelt zich van 21 tot en met 27 juli 2019 af in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2644526445Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMTNieuwe lichtmasten bij sportaccommodatie op Sint MaartenSINT MAARTEN - Het Raoul Illidge Sports Complex op Sint Maarten heeft maandagavond zijn nieuwe LED lichtmasten officieel in gebruik genomen. NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis en Robert-Jan de Wilde van de Nederlandse vertegenwoordiging op Sint Maarten waren erbij aanwezig. De realisatie van deze masten komt voort uit een nauwe samenwerking van NOC*NSF met het ministerie van Sport en het National Sports Institute van Sint Maarten, het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de KNVB en het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  Op 6 september 2017 werd Sint Maarten getroffen door orkaan Irma. De orkaan heeft veel schade aangericht op het eiland. Naast de grote schade aan huizen en belangrijke infrastructuur zijn er sportaccommodaties vernield door het natuurgeweld. Zo ook de lichtmasten van het veld van het Raoul Illidge Sports Complex, deze waren onherstelbaar omgebogen door de harde wind. Hierdoor kon de bevolking in de avond vanwege gebrek aan licht geen gebruik meer maken van het sportveld. Het IOC heeft direct nadat orkaan Irma over het Caribische gebied was getrokken een noodfonds opgericht om bij te dragen aan het herstel van de sportinfrastructuur in dit deel van de wereld. Via NOC*NSF is het gelukt een bijdrage te verkrijgen uit dit IOC noodfonds voor het herstel van de lichtmasten van het Raoul Illidge Sports Complex. Dit herstel is verder mogelijk gemaakt door de inzet van NL-hulpgeld van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De KNVB is gevraagd om hun expertise in te zetten om het herstel van de lichtmasten daadwerkelijk te realiseren. André Bolhuis, voorzitter van NOC*NSF: “Begin 2018 is er gestart met de verkenning om in samenwerking met lokale partijen de lichtmasten op het Raoul Illidge Sports Complex te herstellen. We zijn ontzettend trots dat ruim een jaar later de lichtmasten met hallogeen armaturen zijn vervangen door duurzamere lichtmasten met LED armaturen. Een mooie stap in de wederopbouw van Sint Maarten, waardoor vele kinderen en volwassenen weer in de avonduren kunnen sporten. Dit komt ten goede van de kwaliteit van het leven op het eiland. Het stemt mij tevreden dat NOC*NSF en het IOC hier een belangrijke rol in hebben kunnen spelen. Samen winnen we immers veel met sport.” De officiële ceremonie werd opgeluisterd met een voetbalwedstrijd voor de jeugd van Sint Maarten georganiseerd door de Sint Maarten Football Federation. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2644226442Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 GMTOntwerp van de YOG-medailleDe sporters die bij de komende Jeugd Olympische Spelen, in januari 2020 in Lausanne, een podiumplaats weten te bemachtigen, krijgen een prachtige medaille omgehangen. Voor het ontwerp van die medaille was een wedstrijd uitgeschreven. Het winnende voorstel is dat van de twintigjarige Nieuwzeelander Zakea Page. De medaille heeft de titel ‘Beauty in Diversity’ meegekregen. Er is een spiraaltekening in terug te zien. Volgens Page staat dit voor een cultuur van respect, vriendschap en excelleren. Daarnaast vertegenwoordigt de spiraal ook het traject van hard werken en toewijding van iedere sporter die op de Jeugd Olympische Spelen actief is. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2645026450Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMTOlympiërs Marianne Timmer en Minke Booij aangesteld als chef de missionARNHEM - Marianne Timmer en Minke Booij zijn de komende jaren als chef de mission actief bij de uitzending van Nederlandse talenten naar internationale jeugdevenementen. Hockeyster Minke Booij wordt chef van Talent TeamNL dat komende zomer afreist naar het Europees Jeugd Olympisch Festival in Baku. Schaatsster Marianne Timmer is aangesteld als chef de mission van Talent TeamNL Lausanne 2020, het Nederlandse team dat begin volgend jaar deel gaat nemen aan de Jeugd Olympische Winterspelen. NOC*NSF werkt al langere tijd met de inzet van Olympiërs en Paralympiërs bij de voorbereiding op en de deelname van TeamNL aan belangrijke internationale topsportevenementen.  Ervaring topsporters van groot belang Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF: “De inbreng en ervaring van topsporters met een indrukwekkende Olympische of Paralympische carrière is voor TeamNL van groot belang omdat zij dicht bij de dagelijkse praktijk staan. Ik zet hen graag in omdat zij zelf hebben meegemaakt wat de topsporters van nu allemaal tegenkomen.” De twee nieuwe chefs voor de uitzendingen naar het Europese Jeugd Olympisch Festival van Baku 2019 en Jeugd Olympische Spelen van Lausanne 2020 kunnen niet wachten om aan de slag te gaan. 'Mooi om sporter te ondersteunen op Spelen' Marianne Timmer: “Als sporter is het goed je te realiseren dat het niet vanzelfsprekend is dat je naar de Jeugdspelen mag. Dat is al een prachtige prestatie. Houd dat in je achterhoofd en focus je op het moment. Als je dan het beste uit jezelf haalt, kan je jezelf niets verwijten. Op de Spelen kon ik boven mezelf uitstijgen en dat gun ik een ander ook. Hoe mooi is het als je een ander daarin kunt ondersteunen om dat te realiseren”.  Minke Booij: “Als chef probeer ik de sporters zo goed mogelijk te faciliteren. Voor optimale voorzieningen zorgen, zoals de huisvesting en vervoer. Maar ik ben ook hun aanspreekpunt. We gaan voor een groepsgevoel zorgen. Samen successen vieren, oog hebben voor elkaars prestaties. Dat vind ik heel belangrijk. Net als iedereen weer veilig thuisbrengen.”  https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2644626446Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMTOlympiërs Marianne Timmer en Minke Booij aangesteld als chef de missionARNHEM - Marianne Timmer en Minke Booij zijn de komende jaren als chef de mission actief bij de uitzending van Nederlandse talenten naar internationale jeugdevenementen. Hockeyster Minke Booij wordt chef van Talent TeamNL dat komende zomer afreist naar het Europees Jeugd Olympisch Festival in Baku. Schaatsster Marianne Timmer is aangesteld als chef de mission van Talent TeamNL Lausanne 2020, het Nederlandse team dat begin volgend jaar deel gaat nemen aan de Jeugd Olympische Winterspelen. NOC*NSF werkt al langere tijd met de inzet van Olympiërs en Paralympiërs bij de voorbereiding op en de deelname van TeamNL aan belangrijke internationale topsportevenementen.  Ervaring topsporters van groot belang Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF: “De inbreng en ervaring van topsporters met een indrukwekkende Olympische of Paralympische carrière is voor TeamNL van groot belang omdat zij dicht bij de dagelijkse praktijk staan. Ik zet hen graag in omdat zij zelf hebben meegemaakt wat de topsporters van nu allemaal tegenkomen.” De twee nieuwe chefs voor de uitzendingen naar het Europese Jeugd Olympisch Festival van Baku 2019 en Jeugd Olympische Spelen van Lausanne 2020 kunnen niet wachten om aan de slag te gaan. 'Mooi om sporter te ondersteunen op Spelen' Marianne Timmer: “Als sporter is het goed je te realiseren dat het niet vanzelfsprekend is dat je naar de Jeugdspelen mag. Dat is al een prachtige prestatie. Houd dat in je achterhoofd en focus je op het moment. Als je dan het beste uit jezelf haalt, kan je jezelf niets verwijten. Op de Spelen kon ik boven mezelf uitstijgen en dat gun ik een ander ook. Hoe mooi is het als je een ander daarin kunt ondersteunen om dat te realiseren”.  Minke Booij: “Als chef probeer ik de sporters zo goed mogelijk te faciliteren. Voor optimale voorzieningen zorgen, zoals de huisvesting en vervoer. Maar ik ben ook hun aanspreekpunt. We gaan voor een groepsgevoel zorgen. Samen successen vieren, oog hebben voor elkaars prestaties. Dat vind ik heel belangrijk. Net als iedereen weer veilig thuisbrengen.”  https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2643526435Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 GMTLeden NOC*NSF achter voordracht Van Zanen-Nieberg als nieuwe voorzitterARNHEM - Anneke van Zanen-Nieberg wordt officieel de nieuwe voorzitter van NOC*NSF. De voordracht van Van Zanen-Nieberg als opvolger van scheidend preses André Bolhuis werd vanavond unaniem goedgekeurd door de leden van NOC*NSF, tijdens een extra algemene vergadering op Papendal. Er waren geen tegenkandidaten. De nieuwe voorzitter zal actief haar functie bekleden vanaf 20 mei a.s. Anneke van Zanen-Nieberg over haar verkiezing: "Ik dank de leden van NOC*NSF voor het vertrouwen dat zij mij hebben gegeven. Ik heb er veel zin in om op 20 mei als nieuwe voorzitter aan te treden. Ik krijg een prachtige erfenis mee. Wat topsport betreft staan we in de top 10. En de sportdeelname in Nederland is hoog." Wat de toekomst betreft ziet de nieuwe voorzitter graag dat de lokale sport een stevige positie krijgt in de sportakkoorden die nu in veel gemeenten worden gesloten. "Het is voor Nederland erg belangrijk dat iedereen er aan meewerkt om er voor te zorgen dat echt iedereen aan sport kan doen. Ongeacht leeftijd, afkomst of welke andere achtergrond dan ook. Wat mij betreft gaan we samen met de sportbonden, alle overheden en het bedrijfsleven alle drempels om te sporten slechten, ook de financiële." Anneke van Zanen-Nieberg (1963) maakte in de periode 2010-2016 als penningmeester ook al deel uit van het bestuur van NOC*NSF. Zij trad drie jaar geleden terug omdat zij dit niet kon combineren met haar werk als algemeen directeur ADR bij het ministerie van Financiën. Met het aanvaarden van het voorzitterschap van de nationale sportkoepel stopt zij met haar huidige baan als bestuursvoorzitter van accountantskantoor Baker-Tilly Berk.André Bolhuis maakte sinds 2007 deel uit van het bestuur van NOC*NSF. Daarvan was hij de laatste negen jaar voorzitter. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2640826408Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 GMTSportiefste SO-school en basisschool van Nederland bekendDEN HAAG - SO de Piramide uit Den Haag mag zich als eerste de 'Sportiefste S(B)O-school van Nederland' noemen. Uit alle inzendingen vanuit het hele land waren in deze categorie drie scholen genomineerd voor de finale van de verkiezing op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Kardinaal de Jong uit Alkmaar is de Sportiefste Basisschool van Nederland 2019.De Piramide won met de uitverkiezing een watersporttweedaagse bij het Robinson Crusoë Eiland ter waarde van 2500 euro. De prijs is aangeboden door Menzis. Daarnaast verzorgt Transvision b.v.  het vervoer naar dit uitje. Bosan, Nijha en Janssen-Fritsen boden de winnaar bovendien een waardecheque van 500 euro aan. De andere twee genomineerde scholen ontvingen ieder een waardecheque van 1250 euro, eveneens beschikbaar gesteld door bovengenoemde toestelfirma’s. De KVLO (de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) en NOC*NSF, in samenwerking met de Haagse sportopleidingen, Special Heroes en de gemeente Den Haag, organiseerden deze verkiezing van de Sportiefste S(B)O-school voor het eerst. Sportiefste BasisschoolOp dezelfde dag werd de verkiezing ‘Sportiefste basisschool van Nederland’ georganiseerd. De eer om zich met deze titel te profileren viel te beurt aan Kardinaal de Jong uit Alkmaar. Uit het hele land waren vijf basisscholen genomineerd voor deze finale van de verkiezing in Den Haag. De winnende school ontving een waardecheque van 3000 euro. De andere vier genomineerde scholen kregen een waardecheque van 1250 euro. De cheques zijn beschikbaar gesteld door de firma’s Bosan, Janssen-Fritsen en Nijha. JuryrapportDe jury van het S(B)O is onder de indruk van de zeer gedegen aanpak van het totale beweegaanbod van de Piramide. Er is voor iedere leerling een passend programma. Daar waar nodig wordt samengewerkt met de revalidatie en het buitenschoolse sportaanbod is indrukwekkend. Volgens de jury van het reguliere basisonderwijs is Kardinaal de Jong de terechte winnaar, omdat zij de bindende factor zijn binnen de community van ouders, wijkorganisaties en sport en zorgt dat alle kinderen meer en beter bewegen en sporten. Zij hebben in een heel korte tijd een enorme groei doorgemaakt in het complete beweegaanbod. Prijs beste podiumpresentatieDe prijs voor de beste podiumpresentatie is gewonnen door zowel Onderwijscentrum De Twijn uit Zwolle (S(B)O) als de Columbusschool uit Almere (PO). Beiden ontvingen een clinic van de AirTrack Factory en krijgen bovendien hun materiaal in bruikleen. Beide scholen lieten een spetterend optreden zien. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2640126401Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 GMTVerkiezing 'Club van het Jaar' van start, Esmee Visser en Shirma Rouse ambassadricesDinsdag 2 april is de verkiezing 'Club van het Jaar', van start gegaan. De verkiezing is een initiatief van Rabobank, NOC*NSF, Kunstbende, het LKCA, het AD en de regionale dagbladen en heeft tot doel de kracht van de sport- en cultuurclubs bij zoveel mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers te zetten. Schaatsster Esmee Visser en zangeres Shirma Rouse zijn de ambassadrices van de verkiezing. Alle sport-­ en cultuurclubs in Nederland worden uitgedaagd zich te nomineren en hun unieke verenigingsverhaal te delen. Dit kan tot 13 mei, daarna begint de stemperiode. De winnaars worden beloond met mooie prijzen, zoals Masterclasses van experts die de vereniging verder helpen en een schitterende promotiefilm om de club nog meer in de schijnwerpers te zetten. Verenigingen: het grootste sociale netwerk van ons land Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen die samen het grootste sociale netwerk van ons land vormen. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken, acteren, dansen of kunst maken en waar talent opgeleid wordt. Samen bereik je meer dan alleen en daarom is verenigen zo belangrijk. Als coöperatie onderkent de Rabobank dat en daarom heeft zij samen met de andere partners het initiatief genomen om het fenomeen verenigen te vieren en te belonen.  Ambassadrices sport en cultuur De ambassadrices uit de sport- en cultuurwereld zijn Esmee Visser (langebaanschaatsster) en Shirma Rouse (zangeres). Zij dragen de verkiezing Club van het Jaar een warm hart toe. Zij weten als geen ander hoe belangrijk een vereniging kan zijn om plezier in je sport of culturele activiteit te hebben. Dat dit de basis kan vormen voor levenslang plezier en wie weet voor een succesvolle carrière. Reacties van de winnaars Club van het Jaar 2018 Muziekvereniging Soli: “Het winnen van de verkiezing heeft onze leden nieuwe energie gegeven en we hebben veel geleerd van de workshop van zangeres Shirma Rouse”. Basketbalvereniging Crackerjacks: “Na het winnen van de verkiezing gingen deuren voor ons open waardoor we onze dromen kunnen verwezenlijken. En door de masterclass ‘Coach de Coach’ zetten we mooie stappen in het opleiden van onze coaches!” Zo werkt het Inschrijven kan tot en met 13 mei. Van 6 mei tot 7 juni mag er gestemd worden. Alle clubs kunnen gebruik maken van gratis promotiemateriaal om hun achterban te mobiliseren. Op 11 juni worden de sport- en cultuurclubs met de hoogste score (aantal stemmen gedeeld door het aantal leden) per gemeente en provincie bekendgemaakt. De provinciewinnaars pitchen op 18 juni hun club voor een vakjury bestaande uit professionals uit de sport- en cultuurwereld. De vakjury beslist welke sport- en cultuurclub zich in 2019 ‘Club van het jaar’ mogen noemen. De winnaars worden in de week van 24 juni landelijk bekend gemaakt. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2638426384Fri, 29 Mar 2019 00:00:00 GMTSunweb nieuwe partner van NOC*NSFNOC*NSF en Sunweb gaan een partnership aan tot en met de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024. Doel van het partnership is het aanbieden van reizen aan fans om sportwedstrijden te bezoeken. Voor NOC*NSF een belangrijke stap voor de ontwikkeling van TeamNL. Fans krijgen de kans om hun favorieten van dichtbij te bekijken, waar ook ter wereld. Een flink gevuld Oranje vak is ook nog eens goed voor de prestaties van TeamNL. De huidige reispartner van NOC*NSF, ATPI Sports Events blijft de reizen en entreekaarten verzorgen van topsporters, begeleidingsstaf, sportbonden en commerciële partners van TeamNL naar de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2020. Ook blijven zij de zakelijke markt bedienen op weg naar de Spelen. Dit partnership zal na 2020 niet verder worden doorgezet. Sunweb Sports & Events brengt fans in contact met sporter “Door het partnership met TeamNL bestrijken wij de sport over de hele breedte én bereiken wij ook de sportfans over de hele breedte. Een belangrijk partnership om verder te groeien met ons merk” aldus Joost Romeijn, eigenaar van Sunweb Sports & Events. Sunweb Sports & Events brengt niet alleen fans naar de wedstrijden, ze gaan nog een stapje verder. Het brengt de fans in contact met de topsporters en de teams door middel van ontmoetingen en een kijkje achter de schermen tijdens de evenementen. Sunweb is ook reispartner van de KNVB en van het Sunweb wielerteam. Sunweb begint als supplier van TeamNL en wordt na 2020 partner. 'Zee van Oranjefans bij wedstrijden TeamNL' “Wij zijn bijzonder content met Sunweb als reispartner”, meent Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, “Wij kijken nu al uit naar de zee van Oranjefans bij de wedstrijden van TeamNL. Met Sunweb kan TeamNL groeien voor en door de fans. Een belangrijke ambitie van ons. Sportbonden kunnen een beroep doen op de expertise van Sunweb in fanreizen." Huidige partner ATPI Sports Events Helen van Berkel, Global Head of Events bij ATPI Sports Events: "Na een periode van 23 jaar, waarin ATPI Sports Events met veel trots heeft gewerkt als Official Ticket & Travel Partner van NOC*NSF, hebben beide partijen na een gezamenlijke evaluatie besloten een andere strategische weg in te slaan. Voor ATPI betekent dit dat we ons nog meer zullen focussen op het bedienen van sportorganisaties en het ondersteunen van corporates in het activeren hun zakelijke hospitality rondom sponsorships. In aanloop naar en tijdens Tokyo2020 zullen wij met dezelfde toegewijde service samenwerken met het TeamNL, sportbonden, NOC*NSF Partners en de zakelijke markt. Voor de consumentenmarkt maken we nu al plaats voor Sunweb, om als reispartner sportfans te bedienen rondom het TeamNL platform", aldus Van Berkel. "Wij vinden het zeer chic van ATPI Sports Events dat zij ruimte maken voor Sunweb. En wij zijn ATPI zeer erkentelijk voor de samenwerking de afgelopen jaren. De topsporters, supporters en partners van TeamNL zijn al die jaren in goede handen geweest. En we gaan nog twee mooie jaren tegemoet” aldus Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF. https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2639026390