Overeenkomsten

Toelichting Overeenkomsten Jeugd Olympische Spelen Buenos Aires voor Talent TeamNL

Van 6 tot en met 18 oktober 2018 vinden in Argentinië de Jeugd Olympische Spelen (JOS) plaats. Voor diegenen die straks op de JOS namens Nederland uitkomen gelden een aantal rechten en plichten. Voor het grootste deel komen die voort uit door IOC bepaalde regelgeving, o.a. vastgelegd in het Olympic Charter, aangevuld met regels die NOC*NSF stelt. De rechten en plichten zijn vastgelegd in de Overeenkomsten Jeugd Olympische Spelen Buenos Aires 2018 die NOC*NSF afsluit met de sportbonden, jeugdige topsporters en begeleiders.

Belangrijk is dat iedereen tijdig op de hoogte is van wat wel en niet mag in aanloop, tijdens en na afloop van de JOS. In de overeenkomsten wordt dit in een aantal hoofdstukken toegelicht. Het gaat om onderwerpen als doping, medische zaken, reis en verblijf, maar ook bijvoorbeeld verzekeringen en commerciële regels. In drie  bijlagen wordt respectievelijk (1) een samenvatting gegeven van de belangrijkste IOC-regels, (2) duidelijk omschreven waaraan de sportieve kleding moet voldoen en (3) wordt aangegeven wanneer voor, tijdens en na afloop van de JOS welke kleding moet worden gedragen.

De overeenkomsten voor de JOS zijn gebaseerd op de Overeenkomst PyeongChang 2018, die tot stand gekomen is na diverse overleggen met de betrokken zomer- en wintersportbonden, NOC*NSF Atletencommissie, vakbond NL Sporter, een aantal zaakwaarnemers en inhoudelijk deskundigen. Via het accreditatiesysteem 'mijn gegevens' ondertekenen de jeugdige topsporters en begeleiders de overeenkomst digitaal en kan een digitale versie van de overeenkomsten worden opgeslagen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over de overeenkomsten kan de jeugdige topsporter of begeleider terecht bij zijn contactpersoon bij de bond of bij NOC*NSF (Hanneke van den Pol: hanneke.vandenpol@nocnsf.nl).

Downloads (pdf):
>> Overeenkomst Jeugd Olympische Spelen Buenos Aires, voor sporters
>> Overeenkomst Jeugd Olympische Spelen Buenos Aires, voor begeleiders
>> Overeenkomst Jeugd Olympische Spelen Buenos Aires, voor bonden
>> Overeenkomst Jeugd Olympische Spelen Buenos Aires, bijlage 1 regels IOC
>> Overeenkomst Jeugd Olympische Spelen Buenos Aires, bijlage 2 richtlijnen wedstrijdkleding
>> Overeenkomst Jeugd Olympische Spelen Buenos Aires, bijlage 3 kledingprotocol
>> NOC*NSF Marketingrichtlijnen OS en PS 2016-2020

Voor de meest recente versie van het Olympic Charter verwijzen we naar www.olympic.org