Kwalificatie-eisen Jeugd Olympische Spelen Buenos Aires 2018

Hiernaast tref je de internationaal vastgestelde kwalificatie-eisen aan voor de Jeugd Olympische Spelen van Buenos Aires 2018 voor de sporten waarop potentiële Nederlandse deelnemers zijn. In deze documenten staan de leeftijden van sporters die kunnen deelnemen, de internationaal geldende kwalificatieperiode, de kwalificatie-evenementen en het maximaal aantal sporters dat per land kan uitkomen. Voor de individuele sporten geldt dat een land, volgens internationale IOC-regelgeving, met maximaal 70 sporters kan deelnemen en voor de teamsporten (voetbal, handbal, hockey en rugby) geldt dat een land met maximaal één jongens en één meisjes team kan deelnemen. 

Voor wat het uitzenden van sporters betreft, hanteert NOC*NSF geen aanvullende normen en limieten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Jeugd Olympische Spelen een erg beperkt aantal deelnemers per discipline kent. Daarom zijn de internationale criteria zodanig strikt opgesteld, dat ze voldoende prestatieniveau borgen. 

In verschillende takken van sport gebeurt de internationale kwalificatie niet op naam, maar op land. In die gevallen stelt de sportbond een intern selectiereglement op. De sportbond past ook een interne selectie toe wanneer de bond meer sporters heeft die voor uitzending naar de Jeugd Olympische Spelen in aanmerking komen dan dat internationaal is toegestaan. 

Voorwaarden voor deelname

NOC*NSF heeft dus geen specifieke kwalificatie-eisen, maar wel een aantal voorwaarden voor deelname:

  • De sporters voldoen aan de internationaal geldende kwalificatie-eisen.
  • Leren presteren naar maximaal vermogen staat centraal voor de sporters
  • De bonden stellen een eigen selectiebeleid op, vergelijkbaar met bijvoorbeeld selectiecriteria voor deelname aan de Wereld (of Europese) Jeugd Kampioenschappen.
  • Deelname aan de Jeugd Olympische Spelen past bij de opleidingsfase van de sporter en is als zodanig beschreven in het meerjarenopleidingsplan van de bond.
  • De sporters maken deel uit van de bij de opleidingsfase behorende jeugd- of juniorenselectie van de bond en nemen deel aan het hierbij passende programma zoals beschreven in het meerjarenopleidingsplan.
  • De bond heeft of neemt regie op het programma van de sporter en kan hierdoor in de voorbereiding op het evenement de leer- en ontwikkelprikkels van de sporters optimaal vormgeven en deze borgen na het evenement.