wo 01 feb 2017
Blog Gerard Dielessen: Onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik in de sport

VOG 300x200

Mijn hart scheurt open na het lezen van de verhalen in de Volkskrant van afgelopen zaterdag van slachtoffers van seksueel misbruik in de sport en het zien van de reportages van Nieuwsuur over hetzelfde onderwerp. Die verhalen van slachtoffers brengen aan het licht dat (dikwijls jonge) sporters het slachtoffer worden van coaches, trainers of andere begeleiders met geheel verkeerde en misplaatste bedoelingen.

Seksuele intimidatie is een probleem dat zich met name voordoet in relaties waar sprake is van een grote mate van afhankelijkheid. En dat is in de sport vaak het geval. Het is daarom goed dat steeds meer slachtoffers uit de sport met hun verhaal naar buiten komen.

Het is van het grootste belang dat wij van de georganiseerde sport er alles aan doen om verder misbruik zoveel mogelijk te voorkomen en mensen die in het verleden zijn geconfronteerd met seksuele intimidatie, de mogelijkheid te geven hun ervaringen alsnog te delen opdat daders alsnog gestraft kunnen worden. Voor mij persoonlijk is dit één van de belangrijkste opgaven voor 2017.

Om die reden heeft NOC*NSF eind vorig jaar het initiatief genomen om een groot onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar seksueel misbruik in de sport over de afgelopen tientallen jaren.

Het doel van het onderzoek is drieledig.

Wij willen inzicht in de mate en vorm waarin seksueel misbruik voorkwam in de periode na 1970. Daarbij mag het onderzoek niet beperkt blijven tot algemene omvang gegevens, maar moet het ons ook meer inzicht geven in de processen waarbinnen seksueel misbruik mogelijk blijkt. Daarmee hopen we aanbevelingen te krijgen over hoe we in de sport de risico’s op seksueel misbruik kunnen verkleinen. 

Daarnaast willen we dat slachtoffers uit het verleden alsnog de ondersteuning krijgen die nodig is. Dat wordt maatwerk. Hierbij geldt wat mij betreft dat we slachtoffers die gesport hebben bij andere sportaanbieders dan onze sportverenigingen (zoals fitnesscentra of zwemscholen) ook de gelegenheid krijgen zich te melden en in aanmerking te komen voor hulp.

Tot slot zien wij graag als resultaat van dit onderzoek dat daders alsnog worden opgespoord, vervolgd en bestraft.

Uiteraard zal uit het onderzoek ook moeten blijken of de huidige manier van handelen van het Vertrouwenspuntsport voldoet aan de standaarden die de huidige samenleving van een dergelijk meldpunt verwacht. Dinsdag verscheen over de positie en functie van vertrouwenspersonen nog een interessant persbericht, uitgebracht door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Op dit moment zijn we bezig met het samenstellen van de onafhankelijke commissie onder wiens leiding en inspiratie het onderzoek zal worden uitgevoerd. De verwachting is dat het onderzoek uiterlijk 1 mei kan beginnen. NOC*NSF hoopt dan voor het einde van het jaar over de uitkomsten te kunnen beschikken.

In de tussentijd blijven we onze stinkende best doen met het tegengaan van de seksuele intimidatie van vandaag. Dat betekent dat we samen met het ministerie van VWS en het ministerie van Veiligheid en Justitie verder zullen stimuleren dat verenigingen voor hun (vrijwillige) ‘personeel’ VOG’s aanvragen, om te voorkomen dat eerder gestrafte zedendelinquenten in de sport werkzaam kunnen zijn.

Dat betekent ook dat de vertrouwenspersonen van het Vertrouwenspunt Sport en de andere ‘hulplijnen’ buiten de sport klaar staan om van slachtoffers hun verhaal te horen en hen bij te staan in het maken van de keuzes voor het vervolgtraject.

Ook zien we met grote instemming dat bij het Instituut voor Sportrechtspraak met behulp van een VWS-bijdrage, deskundigheid en capaciteit worden ontwikkeld om meer seksuele-intimidatiezaken op te kunnen pakken en deze tot tuchtrechtelijke veroordelingen te brengen.

Het allerbelangrijkste blijft dat we met zijn allen - NOC*NSF, sportbonden, sportverenigingen, sporters en ouders van sportende kinderen - ons er van bewust zijn dat seksuele intimidatie en seksueel misbruik helaas ook in onze eigen situatie kan voorkomen.

In de afgelopen weken hebben wij veel steunbetuigingen ontvangen (waaronder van Minister Schippers) voor het initiatief om dit onderzoek te laten doen. Ook hebben tal van ervaringsdeskundigen hun hulp en adviezen aangeboden. Voor de komende weken staat ook het aanhalen van de banden met de politie en het openbaar ministerie op het programma.

Wij zijn erg blij met zoveel bijval. Dat maakt het vertrouwen groter dat we veel van het verleden zullen leren en we daardoor mogelijke fouten in het heden kunnen voorkomen.   

Gerard Dielessen
Algemeen Directeur NOC*NSF

Lees hier eerdere blogs van Gerard Dielessen.  

Blog

Blog Gerard Dielessen: Onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik in de sport.

VOG 332
Deel dit via: