wo 04 okt 2017
Bas van de Goor, Marc Lammers en Marije Smits in vakjury Sportgala

Samenstelling Vakjury NOS | NOC*NSF Sportgala 2017 bekend

ARNHEM - Eind van dit jaar, op 19 december, blikken we terug op de mooiste sportmomenten van 2017 met het NOS | NOC*NSF Sportgala. Daarbij kiezen de sporters en coaches de Sportman en Sportvrouw, de Paralympische sporter, de Sportploeg en de Coach van het jaar 2017. Volleyballer Bas van de Goor, hockeycoach Marc Lammers, Paralympisch atlete Marije Smits en Trouw-journalist Fred Buddenberg treden toe als nieuwe leden in de vakjury. 

NOC*NSF heeft de vakjury voor de jaarlijkse sportverkiezingen samengesteld op basis van ervaring en expertise. Drie leden van de eerdere vakjury zijn terug getreden vanwege hun nieuwe functie, die niet goed te combineren is met een rol als vakjurylid; AD-journalist Hans Klippus is niet langer werkzaam in de sportjournalistiek en Jeroen Bijl en Esther Vergeer zijn beiden chef de mission geworden. Als chef de mission willen zij niet oordelen over ‘hun’ pupillen; al hun sporters zijn hen even lief. Met name met het vertrek van Jeroen Bijl uit de vakjury komt er een einde aan een tijdperk, want maar liefst zeven jaar was hij voorzitter van deze groep experts.

Fred Buddenberg neemt op voordracht van de Nederlandse Sport Pers NSP de plaats in van Hans Klippus. Marc Lammers treedt toe vanuit de coaches, Marije Smits brengt als oud Paralympisch atlete (verspringen en 100m sprint) expertise in op Paralympisch gebied. Om zoveel mogelijk objectiviteit in het verkiezingstraject te brengen, is besloten om het voorzitterschap van de vakjury door een onafhankelijk persoon in te laten vullen. Deze functie neemt volleyballer Bas van de Goor op zich.

NOC*NSF technisch directeur Maurits Hendriks is er blij mee en zegt: ‘Zij hebben op alle fronten in de topsport hun sporen verdiend, het is mooi dat we hun expertise aan het gezelschap kunnen toevoegen.’

De vakjury 2017 bestaat uit:

- Bas van de Goor (onafhankelijk voorzitter)
- Fred Buddenberg (vanuit de Nederlandse Sport Pers)
- Charles van Commenée (vanuit NOC*NSF)
- Guus Hiddink (vanuit de coaches)
- Pieter van den Hoogenband (vanuit de oud-winnaars FBK/Jaap Eden)
- Marc Lammers (vanuit de coaches)
- Marianne Timmer (vanuit de oud-winnaars FBK/Jaap Eden)
- Marije Smits (vanuit de Paralympiërs)
- Ewoud van Winsen (vanuit de NOS)

De vakjury heeft als eerste taak het vaststellen van de nominaties. Het principe van drie genomineerden per categorie blijft het uitgangspunt. Tot nu toe gold daarnaast dat sporters en sportploegen die een gouden Olympische of Paralympische medaille hadden behaald, automatisch werden genomineerd. Vanwege het grote aantal successen vervalt die automatische nominatie. ‘Om het de kiezers niet al te ingewikkeld te maken, is het uitgangspunt voor het aantal te nomineren sporters of ploegen per categorie, ook in die Olympische jaren, gesteld op drie, in plaats van op een ongelimiteerd aantal,’ vertelt NOC*NSF technisch directeur Maurits Hendriks over deze aanpassing. ‘We vinden dat de kennis en de expertise van de juryleden zodanig is dat zij een keuze zouden moeten kunnen maken. We willen de vaak lastige klus van het kiezen niet alleen wegleggen bij de stemmers – de sporters en coaches. Een groot deel van het moeilijke werk gebeurt vooraf al door de vakjury. Dat is het selecteren van drie sporters, drie teams of drie coaches uit die enorme hoeveelheid aan sporters en coaches die heel goed gepresteerd hebben door het jaar heen.’

Procedure en planning

Om het publiek een inkijkje te geven in de lastige taak van de vakjury, wordt dit jaar voor het eerst de zogenaamde ‘shortlist’ gepubliceerd. De jury maakt uit het overzicht van alle sportprestaties een wat kortere lijst, waaruit de nominaties gekozen worden. Het verkiezingsjaar loopt van 1 december 2016 tot en met 30 november 2017. Op 30 november wordt per categorie de korte lijst openbaar gemaakt waarop de sporters staan waaruit de jury de genomineerden kiest. Die nominaties, in principe drie per categorie, maken zij op 3 december bekend.

De daadwerkelijke stemming vindt vlak voor de live tv-uitzending plaats, op 19 december. Genodigde topsporters brengen dan hun stem uit op de sporters, net als de genodigde bondscoaches dat doen voor de coachprijs. Ook de vakjuryleden stemmen mee en brengen op die avond hun stem uit. De stemmen van de sporters of coaches tellen voor 50 procent mee in de uitslag, de stemmen van de vakjuryleden staan voor de overige 50 procent.

Sportgala

Bas van de Goor, Marc Lammers en Marije Smits in vakjury Sportgala.

Bas van de Goor Jaap Eden 332
Deel dit via: