Overeenkomsten

Manon Flier 200x300
Toelichting Overeenkomsten Europese Spelen Baku 2015 voor European Games TeamNL

Van 12 juni tot en met 28 juni 2015 worden in Baku de eerste Europese Spelen gehouden. Voor degenen die straks op de Spelen namens Nederland uitkomen geldt een aantal rechten en plichten. Voor het grootste deel komen die voort uit door EOC en IOC bepaalde regelgeving, o.a. vastgelegd in het Olympic Charter , aangevuld met regels die NOC*NSF stelt. De rechten en plichten zijn vastgelegd in de Overeenkomsten Europese Spelen Baku 2015 die NOC*NSF afsluit met de sportbonden, topsporters en begeleiders.

Belangrijk is dat iedereen tijdig op de hoogte is van wat wel en niet mag in aanloop, tijdens en na afloop van de Spelen. In de Overeenkomsten wordt dit in een aantal hoofdstukken toegelicht. Het gaat om onderwerpen als doping, medische zaken, reis en verblijf, maar ook bijvoorbeeld verzekeringen en commerciële regels. In drie bijlagen wordt respectievelijk (1) een samenvatting gegeven van de belangrijkste IOC-regels, (2) duidelijk omschreven waaraan de sportieve kleding moet voldoen en (3) wordt aangegeven wanneer voor, tijdens en na afloop van de Spelen welke kleding moet worden gedragen.
Via het accreditatiesysteem “mijn gegevens” ondertekenen de topsporters en begeleiders de overeenkomst digitaal en kan een digitale versie van de overeenkomsten worden opgeslagen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over de overeenkomsten kan de topsporter of begeleider terecht bij zijn contactpersoon bij de bond of bij NOC*NSF (Els van Kernebeek: els.vankernebeek@nocnsf.nl).

Downloads (pdf):

Overeenkomst Europese Spelen Baku, voor sporters
Overeenkomst Europese Spelen Baku, voor begeleiders
Overeenkomst Europese Spelen Baku, voor bonden
Overeenkomst Europese Spelen Baku, bijlage 1 regels IOC
Overeenkomst Europese Spelen Baku, bijlage 2 richtlijnen wedstrijdkleding
Overeenkomst Europese Spelen Baku, bijlage 3 kledingprotocol
European Games Rules on Advertising