Internationale aandacht voor mensenrechten in Azerbeidzjan

Amnesty International en Human Right Watch schetsen in recente documenten hun zorgen over het hardhandig optreden tegen journalisten, media-organisaties, mensenrechtengroepen en andere maatschappelijke actoren in Azerbeidzjan. Ook spreken zij van arrestaties van vooraanstaande journalisten en leiders van de mensenrechtenbeweging in dit land. Beide organisaties grijpen de organisatie van eerste European Games dit jaar in Baku aan om internationaal aandacht te vragen voor de mensenrechtensituatie in dit land.

Met het binnenhalen van de eerste editie van de European Games heeft Azerbeidzjan ook de Olympische waarden binnengehaald. In de praktijk blijkt dat het organiseren van een dergelijk evenement gepaard gaat met nadrukkelijke aandacht voor de mensenrechtensituatie in het organiserende land. Dat ervaart NOC*NSF als een positief effect van zo’n sportevenement. Het is vooral aan de daarvoor geëquipeerde internationale organisaties, zoals Amnesty International en Human Rughts Watch, en aan organisaties als de Raad van Europa en de Verenigde Naties, om deze aandacht voor de mensenrechtensituatie van een organiserend land, vorm te geven.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “We laten ons altijd goed informeren over het land waar we met onze teams naar toe gaan. Daarvoor kloppen wij aan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, en vaak ook bij organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch. Ook in dit geval hebben wij dat gedaan en als we deze bronnen mogen geloven, en waarom zouden we dat niet doen, dan valt er nog heel wat te verbeteren in dat land. Ik verwacht dat de Europese Spelen daar aan bij zullen dragen.”

Met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het Europees Olympisch Comité (EOC) vindt NOC*NSF dat sport een mensenrecht is en beschikbaar moet zijn voor iedereen, ongeacht ras, geslacht of seksuele geaardheid. Ook de European Games staan open voor iedereen, vrij van discriminatie, en dat geldt voor toeschouwers, officials, media en natuurlijk voor de atleten. Net als het zo dient te zijn dat ten aanzien van het organiseren van het evenement ook de universele normen worden gehanteerd met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en bijvoorbeeld het arbeidsrecht. NOC*NSF heeft het EOC gevraagd om daar bij het organiserende comité in Baku goed op toe te zien en daarbij de resultaten van de onderzoeken van Amnesty International en Human Rights Watch te betrekken.

Gerard Dielessen over de betekenis van sport bij dit soort vraagstukken: “Voor ons is de betekenis van sport duidelijk. Met sport verbind je mensen aan elkaar. Sport is per definitie internationaal, dus als je een groot sportevenement als de Europese Spelen binnen haalt, haal je ook heel Europa binnen. Ik geloof in de waarde van internationaal contact, een isolement brengt nooit wat goeds.”

De actie van Amnesty International is hier te volgen.