Mathieu van der Poel

Ben jij topsporter en wil je weten welke voorzieningen er zijn? Kijk dan hier!

90

Topsportstatus

Vanaf 1 januari 2017 zijn de nieuwe focusbesluiten van NOC*NSF van kracht gegaan, evenals het nieuwe statusbeleid. Vanaf deze datum kunnen alleen sporters die deelnemen aan senioren programma’s die topsportfinanciering van NOC*NSF krijgen (zgn. Topsportprogramma’s 2018 bij de winterbonden en Topsportprogramma’s 2020 bij zomerbonden) in aanmerking komen voor een A-, Selectie- of HP-status.

Deze lijst van Toekenningen programma's bonden en topsportcentra 2017 kun je hier vinden.

NOC*NSF kent deze statussen op voordracht van de sportbond toe. Dit is bepaald in het nieuwe Statusreglement Topsporters dat vanaf 2017 geldt.

Sporters in topsportprogramma’s die vanaf 2017 geen financiering van NOC*NSF krijgen, kunnen vanaf 2017 aanspraak maken op een Bondsstatus na een mondiale top-16 prestatie. De Bondsstatus wordt door de sportbond toegekend.

De belangrijkste punten van het Statusreglement Topsporters op een rij:

  • NOC*NSF en sportbonden leggen per Topsportprogramma 2018 en Topsportprogramma 2020 het maximum aantal sporters vast dat vanaf 2017 in aanmerking kan komen voor een status. Dit maximum is het aantal A-, Selectie- en HP-statussen gezamenlijk.

  • De Selectie-status is nieuw en is niet gekoppeld aan een prestatie-eis. De bond bepaalt op basis van haar eigen intern selectiebeleid welke sporters voor deze status in aanmerking komen. De Selectie-status heeft een looptijd van een jaar en kan daarna op voordracht van de sportbond verlengd worden.

  • Het voltooien van een E-learning voor Topsporters is een voorwaarde voor het verkrijgen of verlengen van een status.

  • Als topsporter weet je dat je je moet houden aan de spelregels van jouw sport. Net zo normaal is het dat je je ook buiten het sportveld, de sporthal of het zwembad gedraagt op een manier die hoort bij het ‘beroep’ topsporter. Immers, topsport is een beroep geworden. Kijk hier voor meer informatie over de gedragsregels.

  • In topsportprogramma’s die vanaf 2017 geen financiering van NOC*NSF krijgen kunnen sporters – naast de Bondsstatus – alleen in aanmerking komen voor een A-, Selectie- of HP-status via een maatwerkbesluit van NOC*NSF. Dat kan bijvoorbeeld in geval van een mondiale top-3 prestatie. De voorzieningen zijn in dat geval hetzelfde als betreffende status in een Topsportprogramma 2018 en Topsportprogramma’s 2020. Indeling als Topsportprogramma is dus een voorwaarde, de lijst van de indeling van alle topsportprogramma’s kun je hier vinden.

Studenten van de Universiteit van Leiden hebben op initiatief van Rudmer Heerema een onderzoek gedaan naar de inzet en waardering van de voorzieningen die door NOC*NSF worden ingezet t.b.v. topsporters. Ruim 55% van allee topsporters met een A-, HP- of Selectie-status hebben de enquête ingevuld. Zie hier voor de resultaten.

Disclaimer
De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

Tip
Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.