Mathieu van der Poel

Ben jij topsporter en wil je weten welke voorzieningen er zijn? Kijk dan hier!

90

Topsportstatus tot en met 31-12-2016

In het Statusreglement Topsporters worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter een (topsport)status kan verkrijgen.

Een status is een titel die door NOC*NSF aan een sporter wordt verleend. Er zijn drie verschillende statussen: A-statusB-status en HP-status. Op basis van deze status kan je als sporter in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen. Alleen jouw sportbond kan jou bij NOC*NSF voordragen voor een status.

Er bestaan ook talentstatussen, deze worden op basis van talentprofielen door sportbonden toegekend aan sporters die voldoen aan de omschreven criteria. Bij de talentstatussen horen geen voorzieningen vanuit Athlete Services. Voor meer informatie over het talentprofiel kunt u terecht bij de betreffende bond.

Een status kan alleen worden verleend aan sporters die uitkomen in erkende topsportprogramma’s (groep 1 t/m 4) en op basis van een vooraf vastgestelde prestatienorm. Over het vaststellen van deze prestatienorm hebben de betrokken sportbond en NOC*NSF overlegd.

Aan de prestatienorm moet worden voldaan door deelname aan evenementen waarnaar de betrokken sportbonden de betreffende sporter uitzendt.

Hoewel de status aan individuele sporters wordt verleend, is de procedure die gevolgd moet worden om een status te krijgen er één tussen NOC*NSF en de sportbond.

Heb je vragen over het verkrijgen van een status, neem dan contact op met jouw sportbond.

Disclaimer
De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF (laatste update 28 oktober 2015). Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

Tip
Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.