HP-status

Heeft NOC*NSF jou een HP-status (high potential) toegekend, dan kom je in aanmerking voor een pakket aan voorzieningen behorend bij de HP-status. 

Een HP-status wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend. Bijvoorbeeld als een sporter een buitengewoon perspectief heeft op een snelle aansluiting bij de mondiale top-8 en een hoog perspectief heeft op een positie bij de mondiale top-3 tijdens een WK, Olympische Spelen, Paralympische Spelen of een ander internationaal topsportevenement dat wat betreft deelnemersveld en geleverde competitie gelijk is aan een WK. Dit gebeurt alleen na overleg tussen de betrokken sportbond en NOC*NSF.

Een sporter kan de HP-status maximaal drie jaar aaneengesloten behouden. Daarna kan de HP-status niet opnieuw verkregen worden. De HP-status wordt niet verleend aan sporters die een teamsport beoefenen.

 

Disclaimer
De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

Tip
Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.