Gedragsregels voor topsporters

Als topsporter weet je dat je je moet houden aan de spelregels van jouw sport. Net zo normaal is het dat je je ook buiten het sportveld, de sporthal of het zwembad gedraagt op een manier die hoort bij het ‘beroep’ topsporter. Immers, topsport is een beroep geworden.

Als topsporter ben je een uithangbord voor jouw sport, je bond, voor NOC*NSF, voor sponsoren en soms zelfs voor heel Nederland. Maar wat wordt er dan precies van je verwacht en gevraagd? Er zijn regels en richtlijnen voor het gedrag en de handelswijze van topsporters van TeamNL.

Regels
Dit gaat aan de ene kant om heldere regels uit de sport. Zo zijn er specifieke gedragsregels die zijn opgesteld door sportverenigingen, werkgevers, sportbonden en Internationale Federaties, het IOC (de IOC Code of Ethics) en het IPC (de IPC Code of Ethics). Aan de andere kant gaat het ook om regels die voortvloeien uit wetgeving. Denk daarbij aan de regelgeving rondom doping en matchfixing. Je kan een boete krijgen of zelfs geschorst worden als je je hier niet aan houdt. Wist jij bijvoorbeeld dat je niet mag wedden op wedstrijden uit je eigen sport? En dat je, als je deelneemt aan de Olympische Spelen, niet mag wedden op Olympische wedstrijden, ook niet uit andere sporten? Zorg dat je op de hoogte bent van alle regels die voor jou als topsporter gelden en dat je niet door onwetendheid in de problemen raakt!

Richtlijnen
Zoals hiervoor al aangegeven ben jij als topsporter ook een uithangbord voor heel veel mensen en (sport)organisaties in Nederland. Je bent een inspiratie voor anderen en veel mensen halen plezier uit het kijken naar en het beleven van topsport. Dit maakt dat jij, als topsporter, een positieve bijdrage kan leveren aan de samenleving. Vanuit NOC*NSF, sportbonden, het ministerie van VWS en sponsoren willen we je graag bewust maken van de kansen die dit biedt. Maar er zitten ook uitdagingen in, want de manier waarop jij je gedraagt en hoe jij handelt wordt door anderen als voorbeeld gezien.

NOC*NSF heeft in samenwerking met de Atletencommissie, NL Sporter en sportbonden een document opgesteld: Gedragsregels voor Topsporters. Dat kan jou kan helpen om meer inzicht te krijgen in deze onderwerpen. Iedere topsporter met een status van NOC*NSF moet op de hoogte zijn van deze Gedragsregels (zie Statusreglement Topsporters) en zich in de geest daarvan te gedragen. 

* Dit zijn de Gedragsregels voor Topsporters als benoemd in het Statusreglement Topsporters, dat is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF.