Fonds voor de Topsporter

Stichting Fonds voor de Topsporter is de organisatie die de financiële voorzieningen (Stipendium, Kostenvergoeding, Topsportspaarregeling) namens NOC*NSF en VWS uitvoert.

Het Fonds beheert een kapitaal, dat ter beschikking is gesteld door de overheid (ministerie van VWS) en de sport (NOC*NSF/Nederlandse Loterij). De steun voor de topsporters komt uit de rente van dit kapitaal, een jaarlijkse bijdrage van VWS en een jaarlijkse bijdrage van NOC*NSF.

Het Fonds voor de Topsporter heeft als uitvoeringsorganisatie vanwege redenen van efficiëntie en effectiviteit geen eigen professionele staf of kantoor en besteedt met medeweten van het ministerie van VWS de concrete uitvoeringswerkzaamheden, waaronder de voorlichting over de financiële voorzieningen, uit aan NOC*NSF.

Het bestuur van het Fonds van de Topsporter is verantwoordelijk voor en ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden en bestaat uit leden benoemd door NOC*NSF op voordracht van het ministerie van VWS, de NOC*NSF atletencommissie en NOC*NSF.

Het bestuur van het Fonds bestaat uit:

• André Bolhuis (voorzitter)
• Jan Willem Hoogendoorn (penningmeester)
• Hinkelien Schreuder (voorgedragen door de NOC*NSF Atletencommissie)
• Carole Thate (voorgedragen door het Ministerie van VWS)
• Dimitri de Vreeze (voorgedragen door NOC*NSF)
• René Martens (voorgedragen door NOC*NSF)
• Eefke Mulder (voorgedragen door NOC*NSF)

Meer informatie over het Fonds is te vinden in de Statuten en meer informatie over de (uitvoering van de) financiële voorzieningen vind je op www.topsportfonds.nl. Bij vragen kan je contact opnemen met het Fonds via: 026-4834756 of info@hetfonds.nl.