E-learning 88x62

Inzicht in je werkomgeving.

30

E-learning voor topsporters

Wie vanaf 2017 in aanmerking wil komen voor een A-, Selectie-, of HP-status moet volgens het Statusreglement Topsporters eerst de e-learning voor topsporters hebben doorlopen. Zie voor meer achtergrondinformatie ook dit bericht.

Bij het beroep van topsporter hoort namelijk ook dat je inzicht hebt in je werkomgeving. In de e-learning komen thema’s aan bod die je kunnen helpen jouw beroep nog beter uit te oefenen, zoals: welke organisaties maken de (inter)nationale topsport mogelijk? Hoe wordt het topsportbeleid in Nederland bepaald? Wie draagt er (financieel) bij aan jouw topsportcarrière? Maar ook: Welke mogelijkheden zijn er voor jou als topsporter met een topsportstatus? Wat wordt er van jou als topsporter met een topsportstatus verwacht? En hoe kan jij als topsporter bijdragen aan een nog beter topsportklimaat in Nederland? Op dit soort vragen krijg jij antwoord in de e-learning voor topsporters.

 

Hoe werkt de e-learning voor topsporters?

Het maken van de e-learning duurt ongeveer 30 minuten en is te doen op computer, tablet of smartphone, zolang je internet hebt.

De e-learning bestaat uit twee onderdelen:

  • De wereld van de topsport: waarin je inzicht krijgt in de (inter)nationale topsportwereld en hoe deze georganiseerd is;
  • Topsport in de praktijk: waarin verschillende situaties aan je worden voorgelegd waar je als topsporter in het dagelijks leven mee te maken kan krijgen. 

Wat is de procedure voor het verkrijgen van een topsportstatus?

Als de bond jou bij NOC*NSF voordraagt voor een A-, Selectie- of HP-status, dan toetst NOC*NSF de voordracht aan de voorwaarden van het Statusreglement Topsporters. Eén van de voorwaarden is zoals eerder genoemd dat je de e-learning voor topsporters hebt voltooid. Dan pas kan NOC*NSF jou de gevraagde status toekennen. Daarom ontvang je van NOC*NSF na de statusvoordracht van jouw bond per mail een inlogcode voor de e-learning voor topsporters. Met deze inlogcode kan jij met de e-learning aan de slag.

Zodra je de e-learning voltooid hebt, ontvang je hiervan een bevestiging in je mail. Deze bevestiging wordt ook automatisch doorgestuurd naar NOC*NSF Athlete Services, die jou daarop een statusbevestigingsbrief sturen. Hierin staan de mogelijkheden en verdere instructies over de topsportstatus en het gebruik maken van de voorzieningen die hieraan gekoppeld zijn.

Heb je een IT- of NT-status of verwacht je in de toekomst de stap te maken naar het senioren topsportprogramma van jouw bond? Dan kan je de e-learning ook alvast maken, om meer inzicht te krijgen in het beroep van topsporter. Neem contact op met jouw sportbond. Zij kunnen een inlogcode voor je aanvragen.

De e-learning voor topsporters wordt doorontwikkeld, zodat actuele onderwerpen en ontwikkelingen opgenomen kunnen worden. Zo blijft de e-learning up to date. Als jouw status door je prestaties na de looptijd, die in jouw statusbevestigingsbrief staat, verlengd kan worden, geldt opnieuw de voorwaarde van het doorlopen van de e-learning.

Let op: zolang de e-learning niet voltooid is, kan er ook geen status worden afgegeven en kom je dus niet in aanmerking voor de bijbehorende voorzieningen. 

Vragen over de e-learning? Neem contact op met athleteservices@nocnsf.nl.