TeamNL | Verzekeringen

Voor tijden dat het je minder goed gaat, kan je je verzekeren tegen de extra kosten die daarmee gepaard gaan.

Een ziektekostenverzekering bijvoorbeeld. Speciaal voor topsporters met een A-, HP- of Selectiestatus biedt NOC*NSF in samenwerking met Zilveren Kruis de Topsportpolis aan. Daarnaast is er ook de Nationale Sportpolis, voor topsporters met een bondsstatus en talenten met een (inter)nationale erkenning.

Als je als topsporter het Stipendium krijgt of ander inkomen hebt, draag je waarschijnlijk ook loonafdracht af voor het geval je je inkomen uit topsport verliest. Dan kan je, onder voorwaarden, gebruik maken van regelingen van het UWV. Denk aan een WW-uitkering of een ziektewetuitkering. Ben je topsporter en zwanger? Ook daar is een regeling voor.

Topsportpolis

De Topsportpolis is een uitgebreide en speciaal voor topsporters samengestelde verzekering voor ziektekosten die we in samenwerking met Zilveren Kruis in ieder geval tot en met 2020 aanbieden. De Topsportpolis is beschikbaar voor topsporters met een A-, Selectie- of HP-status.

Hoe meld je je aan voor de Topsportpolis?
Of je in aanmerking komt voor de Topsportpolis hangt van je situatie af:

  1. Indien je al verzekerd bent bij een Achmea label (bijvoorbeeld: Zilveren Kruis, Agis, Avero, FBTO, De Friesland, Interpolis, Prolife, OZF of TCN), kun je gedurende het jaar overstappen naar de Topsportpolis.


Ga daarvoor naar www.zk.nl/topsport of bel Zilveren Kruis via 071-7510062. 

  1. Indien je verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan is overstappen naar de Topsportpolis gedurende het jaar wettelijk niet mogelijk. Overstappen kan tegen het einde van dit jaar. Daarvoor moet je wel zelf actie ondernemen.

Ga einde jaar naar www.zk.nl/topsport of bel Zilveren Kruis via 071-7510062.

Kan jij gedurende het jaar niet overstappen naar de Topsportpolis, woon je in het buitenland of ben je jonger dan 18 jaar? Dan is er een alternatieve medische voorziening aanwezig. Je kan uitzonderlijke sportmedische kosten in de aanloop naar een groot evenement of meetmoment vergoed krijgen. De aanvraag hiervoor verloopt via jouw bond.

Meer informatie: www.zk.nl/topsport 

Contact bij vragen:
topsportmedisch@nocnsf.nl 
026-4834400

Nationale Sportpolis

De Nationale Sportpolis is een collectieve ziektekostenverzekering. Met de Nationale Sportpolis krijg je als sporter 7,5% premiekorting op de basisverzekering, 10% korting op Aanvullende en Tandartsverzekering en kan je gebruik maken van een gratis Extra Aanvullend Sportpakket. Zie voor meer informatie www.zk.nl/sport.  

Voor wie is het?
De Nationale Sportpolis is voor alle topsporters met een bondsstatus en talenten met een (inter)nationale erkenning. In sommige gevallen hebben sportbonden ook afspraken met Zilveren Kruis. Vraag er naar bij jouw sportbond of kijk op www.zk.nl/sport

Hoe meld ik me aan?
Overstappen naar de Nationale Sportpolis kan tot 31 december. Indien je jonger dan 18 jaar bent is het ook mogelijk dat één van je ouders de Nationale Sportpolis afsluit. Aanmelden kan via telefoon 071-3652080, www.zk.nl/sport of Mijn Zilveren Kruis.

Meer informatie: www.zk.nl/sport of via jouw sportbond. 

Sociale verzekering via loonafdracht (UWV)

Als je gebruik maakt van het Stipendium of via ander inkomen loonafdracht hebt, dit staat op je loonstrook, kan je bij verlies van inkomen onder voorwaarden gebruik maken van regelingen van het UWV. Hieronder zijn de belangrijkste regelingen benoemd. Goed om te weten, voor als je zelf in zo’n situatie terecht komt! Kom je er niet uit? Neem dan contact op met athleteservices@nocnsf.nl.

Ziektewetuitkering

Als je je stipendium verliest omdat je wegens ziekte of een blessure niet in staat bent je sport uit te oefenen, kan je onder voorwaarden aanspraak maken op een Ziektewetuitkering (ZW-uitkering). In de eerste 52 weken van je ziekte of arbeidsongeschiktheid toetst het UWV of je in staat bent om je beroep als topsporter uit te oefenen. In de tweede 52 weken kijkt het UWV of je ook ander werk op de arbeidsmarkt kan uitoefenen en wat je daarmee kan verdienen. De hoogte van de ZW-uitkering is 70% van het dagloon van de topsporter. 

Om in aanmerking te komen voor de Ziektewetuitkering moet de topsporter zich zelf ziek melden via www.topsportfonds.nl (onder tabblad ‘Sporter’ naar ‘Aanmaken Ziekmelding’.)

Meer informatie:
www.topsportfonds.nl

UWV Servicepunt Topsporters, Martie van der Veer (martie.vanderveer@uwv.nl).

WW-uitkering

Als je je stipendium verliest en je je aantoonbaar richt op terugkeer naar de A-status, heb je onder voorwaarden recht op een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Je kan dit bijvoorbeeld aantonen door het trainings- en wedstrijdprogramma van je bond te volgen. Ben je langer dan zes maanden werkloos, dan wordt na een half jaar ander werk op de arbeidsmarkt ook passend gezien.

Om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering, moet je in 26 van de 36 weken voorafgaand aan de eerste WW-dag stipendium of loon uit dienstverband hebben ontvangen. Als dat het geval is, duurt de WW-uitkering 3 maanden. Deze uitkering duurt langer als je voldoet aan de wekeneis én in 4 van de laatste 5 jaar stipendium of loon uit dienstverband hebt gehad. De totale WW-uitkering duurt dan in maanden even lang als het arbeidsverleden in jaren. Bijvoorbeeld, 5 jaar arbeidsverleden betekent dan 5 maanden WW-uitkering.

De hoogte van de WW-uitkering is gebaseerd op het Sociale Verzekeringsloon (ontvangen stipendium en loon uit dienstverband) in het jaar voorafgaand aan de eerste WW-dag.

Meer informatie:
UWV Servicepunt Topsporters, Martie van der Veer (martie.vanderveer@uwv.nl)

Zwangerschap

Ben je topsporter en zwanger? Via de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) heb je rondom je bevalling onder voorwaarden recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Neem voor verdere vragen en informatie contact op met athleteservices@nocnsf.nl.