Gedragsregels

Samen met de Atletencommissie, NL Sporter en sportbonden hebben we een document opgesteld: Gedragsregels voor Topsporters. Deze helpen jou meer inzicht te krijgen in het gewenste doen en laten van topsporters. We verwachten dat iedereen met een status op de hoogte is van deze Gedragsregels.

Dit zijn de belangrijkste punten van het Statusreglement Topsporters die je moet weten:

  • NOC*NSF en de sportbonden leggen per Topsportprogramma 2018 en Topsportprogramma 2020 het maximumaantal sporters vast dat vanaf 2017 in aanmerking kan komen voor een status. Dit maximum is het aantal A-, Selectie- en HP-statussen gezamenlijk.
  • Het voltooien van de E-learningvoor Topsporters is een voorwaarde voor het verkrijgen of verlengen van een status.
  • Als topsporter hou jij je aan de spelregels van jouw sport. Wij verwachten dat je je ook buiten het sportveld, de sporthal of het zwembad houdt aan de TeamNL-waarden excelleren, respect en samen. Kijk hier voor meer informatie over onze waarden en gedragsregels.

Lees hier de Gedragsregels voor Topsporters