Bondsstatus

Als je een bondsstatus hebt kom je in aanmerking voor een selectie aan voorzieningen. Deze zijn erop gericht dat jij je kunt focussen op sportieve prestaties met je coach, begeleidingsstaf en sportbond.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een Bondsstatus? 

Sporters in topsportprogramma’s die vanaf 2017 geen financiering van NOC*NSF krijgen, kunnen na het behalen van een mondiale top-16 prestatie aanspraak maken op een Bondsstatus. De Bondsstatus wordt door jouw sportbond toegekend. De Bondsstatus geeft je toegang tot verschillende voorzieningen die door TeamNL worden aangeboden.

Minimale criteria voor toekenning van een Bondsstatus:

  • Het moet gaan om een senioren topsporter die op basis van zijn/haar leeftijd niet meer kan deelnemen aan mondiale jeugdevenementen.
  • Voor een topsporter in olympische en niet-olympische programma’s geldt als algemeen uitgangspunt dat de topsporter bij de eerste 16 is geëindigd op een WK, Olympische Spelen en/of een internationaal topsportevenement dat wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie ten minste gelijkwaardig is aan een WK.
  • Voor topsporters in Paralympische programma’s geldt als algemeen uitgangspunt dat de topsporter bij de eerste 8 is geëindigd op een WK, Paralympische Spelen en/of een internationaal topsportevenement dat wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie ten minste gelijkwaardig is aan een WK.
  • De topsporter volgt het trainings- en wedstrijdprogramma onder auspiciën van de bond en is lid van de nationale selectie van de bond.
  • Het trainings- en wedstrijdprogramma voldoet aan de eisen van een kwalitatief en kwantitatief mondiaal concurrerend programma.

De Bondsstatus wordt door jouw sportbond toegekend via een schriftelijke brief en heeft een looptijd van een jaar.

Status

A

Selectie

HP

Bondsstatus

TeamNL | Inkomen

 

 

 

 

Stipendium (met Fonds voor de Topsporter)

Ja

Nee

Ja

Nee

Kostenvergoeding (met Fonds voor de Topsporter)

Ja

Ja

Ja

Nee

 

 

 

 

 

TeamNL | Verzekeringen

 

 

 

 

Topsportpolis (met Zilveren Kruis)

Ja

Ja

Ja

Nee

Nationale Sportpolis (met Zilveren Kruis)

-

-

-

Ja

Ziektewetuitkering (met UWV)

Ja

Ja

Ja

Ja

WW-uitkering (met UWV en indien arbeidsjaren)

Ja

Ja

Ja

Ja

 

 

 

 

 

TeamNL | Vervoer

 

 

 

 

Lease-auto (met Toyota)

Ja

Nee

Ja

Nee

         

TeamNL@work | Arbeidsmarktoriëntatie

 

 

 

 

Aanvragen intakegesprek

Ja

Ja

Ja

Nee

Begeleiding vanuit TeamNL@work

Ja

Ja

Ja

Nee

 

 

 

 

 

TeamNL@work | Topsport & Onderwijs

 

 

 

 

Flexibel middelbaar onderwijs (met Topsport Talentscholen (LOOT))

Ja

Ja

Ja

Ja

Flexibel hoger onderwijs 

Ja

Ja

Ja

Ja

Financiële tegemoetkoming bij studievertraging 

Ja

Ja

Ja

Ja

 

 

 

 

 

TeamNL | Advies

 

 

 

 

Juridisch advies (met NL Sporter)

Ja

Ja

Ja

Ja

Financieel advies (met Rabobank Topsportdesk)

Ja

Ja

Ja

Ja

       

 

TeamNL | Topsportproducten

 

 

 

 

Aquarius

Ja

Ja

Ja

Nee

Campina

Ja

Ja

Ja

Nee