TeamNL | Topsportstatus

Een topsporter kan in aanmerking komen voor een topsportstatus. Met deze status kan hij in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen.

Welke topsporters komen  in aanmerking voor een topsportstatus?

Sporters die actief zijn binnen seniorenprogramma’s die topsportfinanciering ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor een A-, Selectie- of HP-status. Jouw sportbond is verantwoordelijk jou als sporter aan ons voor te dragen om een topsportstatus te ontvangen. Deze voordracht toetsen we aan je prestaties en de lijst Toekenningen programma's bonden en topsportcentra. Na een positieve beoordeling van je statusaanvraag ben je als sporter verplicht om de E-learning voor Topsporters-module af te ronden. Deze module geeft jou de informatie die nodig is om je beroep als topsporter goed in te vullen. Na afronding wordt jouw status toegekend met de statusbrief als officieel document.

Staat jouw topsportprogramma niet op de hierboven genoemde lijst dan kom je mogelijk in aanmerking voor een Bondsstatus na een mondiale top-16 prestatie. Deze topsportstatus wordt toegekend door jouw sportbond.

Welke topsportstatussen zijn er?

Er zijn vier statussen:

  • Lees hier  meer over een A-status
  • Lees hier  meer over een HP-status
  • Lees hier  meer over een Selectiestatus
  • Lees hier  meer over een Bondsstatus
  • Lees hier meer over Talentvoorzieningen

 

Hoe voldoe ik aan een topsportstatus: statusreglement 

Het Statusreglement Topsporters beschrijft de procedure en criteria op basis waarvan een topsporter een status kan verkrijgen. Alleen NOC*NSF kan aan topsporters een status verlenen. Hoewel de status aan individuele sporters wordt verleend, is de procedure die gevolgd moet worden om een status te krijgen er één tussen NOC*NSF en de bond.

Dit zijn de belangrijkste punten van het Statusreglement Topsporters die je moet weten:

  • NOC*NSF en de sportbonden leggen per Topsportprogramma 2018 en Topsportprogramma 2020 het maximumaantal sporters vast dat vanaf 2017 in aanmerking kan komen voor een status. Dit maximum is het aantal A-, Selectie- en HP-statussen gezamenlijk.
  • Het voltooien van de E-learning voor Topsporters is een voorwaarde voor het verkrijgen of verlengen van een status.
  • Als topsporter hou jij je aan de spelregels van jouw sport. Wij verwachten dat je je ook buiten het sportveld, de sporthal of het zwembad houdt aan de TeamNL-waarden excelleren, respect en samen. Kijk hier voor meer informatie over onze waarden en gedragsregels.

Via een maatwerkbesluit kan je in aanmerking komen voor een A-, Selectie- of HP-status. De voorwaarde hiervoor is dat je actief bent binnen een erkend Topsportprogramma. ->  Klik hier voor een lijst van erkende Topsportprogramma’s.