Welke kosten kunnen bij het Fonds voor de Topsporter gedeclareerd worden?

Kosten kunnen tot een maximum van 200 euro per maand worden gedeclareerd. Kort gezegd komen de volgende posten in aanmerking voor declaraties:

  • Vervoer
  • Hotel- en/of buitenlandse trainingsverblijf

Kosten komen slechts voor vergoeding in aanmerking:

  • indien deze zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van de Topsportdisciplines;
  • voor zover ze niet elders gedeclareerd zijn of door derden worden vergoed;
  • voor zover ze niet door de topsporter bij derden (waaronder de Bond, CTO of zorgverzekeraar) gedeclareerd kunnen worden.

Disclaimer
De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement. 

Tip
Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.