Welk inkomen telt mee voor de inkomenstoets behorend bij de kostenvergoeding?

Voor de inkomenstoets telt jouw jaarinkomen als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (zie Box 1 op de aangifte inkomstenbelasting en/of (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting) en evt. buitenlands inkomen mee.

Onder buitenlands inkomen wordt bedoeld het in het buitenland genoten (jaar)inkomen van de sporter waarvan in Nederland geen aangifte is gedaan bij de Belastingdienst en welk inkomen – als het in Nederland genoten zou zijn – onder inkomen zou vallen als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Maak je gebruik van de Pon Olympic Car?
Het bedrag van de fiscale bijtelling telt mee voor het inkomen van box 1 (dat bedrag is als inkomen opgenomen in de jaaropgave van het stipendium van het Fonds voor de Topsporter).

LET OP:
Voor de kostenvergoeding kan je geen gebruik maken van de Topsportspaarregeling. Tijdens het kalenderjaar verdiende Topsportgeld (incidentele piekinkomsten die verdiend zijn met je sportbeoefening, zoals startgeld, prijzengeld, incidenteel sponsorgeld en de medaillebonus) tellen dus mee voor de inkomenstoets behorend bij de kostenvergoedingsregeling.

Disclaimer
De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

Tip
Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.