Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat het Fonds de inkomenstoets kan uitvoeren?

Na afloop van het kalenderjaar waarin jij de kostenvergoeding hebt ontvangen, voert het Fonds de inkomenstoets uit. Om ervoor te zorgen dat het Fonds jouw inkomenstoets kan uitvoeren moet jij het jaar volgend op het kalenderjaar dat jij de kostenvergoeding hebt ontvangen een aantal dingen doen:

  • 1. Iedereen die Stipendium en/of Kostenvergoeding van het Fonds ontvangt moet voor 1 april belastingaangifte doen;
  • 2. Een kopie van deze aangifte moet je voor 1 mei uploaden in het portal van het Fonds;

Na enige tijd ontvang je een reactie van de Belastingdienst in de vorm van een voorlopige (of definitieve) aanslag of een brief waarin staat dat je geen aanslag zal ontvangen

  • 3. Upload een kopie van dit document in het portal van het Fonds.

Voorbeeld
Jij hebt in 2015 de kostenvergoeding ontvangen van het Fonds. Lever voor 1 mei 2016 een kopie van jouw aangifte inkomstenbelasting bij het Fonds in en vóór 31 december 2016 een kopie van jouw (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting.

Op basis van de (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting voert het Fonds de inkomenstoets uit en wordt uitbetaling van de kostenvergoeding definitief vastgesteld. In sommige gevallen kan het Fonds jou nog om nadere bewijsstukken of specificaties vragen om de inkomenstoets in jouw geval uit te voeren.

Let op: ben je in het buitenland als woonachtig ingeschreven?
Neem dan contact op met het Fonds voor de Topsporter via info@hetfonds.nl. Zie ook FAQ.

Let op: Als het Fonds geen (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting van je heeft ontvangen voor 31 december dan zal de inkomenstoets zonder gegevens worden uitgevoerd. In de praktijk zal dit betekenen dat je je inkomsten niet hebt verantwoord en dat je de ontvangen kostenvergoeding terug zal moeten betalen.

Disclaimer
De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

Tip
Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.