Wat kan ik doen als ik een maand minder of juist meer kosten heb?

Indien je in een maand minder kosten hebt dan 200 euro, kan de hoogte van het resterende declaratieruimte worden meegenomen naar de opvolgende maand(en) tot uiterlijk de maand december van dat jaar.

Indien je in een maand meer kosten hebt gedeclareerd dan 200 euro, kan het meerdere aan kosten ten laste worden gebracht van de declaratieruimte van de opvolgende maand(en) tot uiterlijk de maand december van dat jaar.

Let op:
Resterende declaratieruimte of teveel gedeclareerde kosten kunnen niet worden doorgeschoven naar het opvolgende jaar.

Indien in een specifieke maand geen declarabele kosten zijn gemaakt, dient een ‘nul’ declaratie te worden ingediend. Hiermee bouw je een extra ‘saldo’ (declaratieruimte) op voor de komende maand(en).

Disclaimer
De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

Tip
Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.