Wat houdt de toets (inkomenstoets) over een geheel kalenderjaar in?

Het Fonds voert voor de kostenvergoeding de inkomenstoets uit over een geheel kalenderjaar, waarbij ook het inkomen van de sporter gedurende het kalenderjaar meetelt in de periode(n) dat de sporter geen kostenvergoeding ontving.

De inkomenstoets vindt één keer per jaar plaats, na afloop van het kalenderjaar.

Disclaimer
De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

Tip
Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.