Vraag 3: Wanneer kan ik mijn declaraties indienen?

Om gebruik te kunnen maken van de regeling dien je jouw kosten per kalendermaand te declareren. Declaraties dienen uiterlijk binnen een maand na afloop van het kalenderkwartaal waarin de kosten zijn gemaakt, te zijn ingediend bij het Fonds. Declaraties die te laat zijn ingediend worden niet in behandeling genomen en vergoed.

Deadlines voor het indienen van declaraties:

  • Kosten uit het 1e kalenderkwartaal dienen uiterlijk voor 1 mei bij het Fonds gedeclareerd te zijn.
  • Kosten uit het 2e kalenderkwartaal dienen uiterlijk voor 1 augustus bij het Fonds gedeclareerd te zijn.
  • Kosten uit het 3e kalenderkwartaal dienen uiterlijk voor 1 november bij het Fonds gedeclareerd te zijn.
  • Kosten uit het 4e kalenderkwartaal dienen uiterlijk voor 15 januari van het opvolgende kalenderjaar bij het Fonds gedeclareerd te zijn in verband met de jaarafsluiting.

Disclaimer
De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement. 

Tip
Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.