Ik maak voor het eerst gebruik van de kostenvergoeding / ik stop met mijn topsportcarrière. Kan ik gebruik maken van de coulance mogelijkheid?

Pas nadat het Fonds jouw inkomenstoets heeft uitgevoerd en jouw belastbare inkomen van Box 1 hoger is dan de inkomensgrens van de kostenvergoedingsregeling, kan je onder voorwaarden gebruik maken van de coulance mogelijkheid. Neem hiervoor contact op met NOC*NSF Athlete Services.

De coulance mogelijkheid geldt voor twee situaties:

  • 1. de aanspraak op een kostenvergoeding eindigt gedurende het kalenderjaar vanwege het vervallen van jouw status in verband met de beëindiging van de topsportcarrière;
  • 2. je maakt gedurende het kalenderjaar voor het eerst aanspraak op een kostenvergoeding vanwege de toekenning van een status en instroom in het trainings- en wedstrijdprogramma van de bond.

Is sprake van één van bovenstaande situaties, neem dan contact op met NOC*NSF Athlete Services via athleteservices@nocnsf.nl om te bespreken of je daadwerkelijk aan de gestelde voorwaarden van de coulance mogelijkheid voldoet.

Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan krijg je een bevestiging van NOC*NSF dat je aan één van bovenstaande situaties voldoet. Op basis van de coulance mogelijkheid kan je gebruik maken van een verhoogde inkomensgrens. De inkomensgrens wordt verhoogd naar 52.662 euro bruto in plaats van 37.662 euro bruto (bedragen 2016).

Let op: je kunt maar één keer gebruik maken van situatie 1 en één keer van situatie 2.

Let op: wil je gebruik maken van de coulance mogelijkheid, dan dien je dit binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing van het Fonds op de inkomenstoets bij het Fonds kenbaar te maken. Je dient de bevestigingsbrief van NOC*NSF dan gelijk mee te sturen.

Disclaimer
De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

Tip
Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.