Hoe werkt de inkomenstoets van het Fonds?

De kostenvergoeding wordt uitbetaald als voorschot. Na afloop van het kalenderjaar waarin jij de kostenvergoeding hebt ontvangen, toetst het Fonds of jij de kostenvergoeding terecht hebt ontvangen en hoeveel je mag behouden. Deze toets vindt plaats op basis van jouw belastbaar inkomen van Box 1 zoals vermeld op jouw voorlopige en/of definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Het belastbaar inkomen van Box 1 bestaat uit jouw inkomsten uit werk en woning, verminderd met jouw eventuele aftrekposten. Hieronder hebben we indicatief een overzicht van Box 1 weergegeven (bron: website Belastingdienst. Overzicht is op 1 april 2016 van de website van de Belastingdienst overgenomen). Kijk voor de meest actuele informatie over Box 1 op de website van de Belastingdienst.

stipendium1

Overstijgt jouw belastbaar inkomen van Box 1 de inkomensgrens volgens de kostenvergoedingsregeling? Dan dien je het gehele bedrag dat je in het betreffende kalenderjaar aan kosten vergoed hebt gekregen terug te betalen aan het Fonds.

Let op: maak je gebruik van de Pon Olympic Car?
Dan telt het bedrag van de fiscale bijtelling mee voor het inkomen van Box 1. Met andere woorden: als je gebruik maakt van een leaseauto dan stijgt je inkomen dat gebruikt wordt voor de inkomenstoets. 

  • Maak je gebruik van het stipendium? Dan wordt de fiscale bijtelling op je loonstrook verwerkt;
  • Maak je geen gebruik van het stipendium, maar wel van de kostenvergoeding? Dan ontvang je een negatieve loonstrook waar dit op staat, dit bedrag dient dan met het Fonds verrekend te worden;
  • Maak je geen gebruik van het stipendium en de kostenvergoeding? Dan dien je de fiscale bijtelling zelf op te geven bij je belastingaangifte.

Let op: sta je in het buitenland als woonachtig ingeschreven?
Neem dan contact op met het Fonds via info@hetfonds.nl om te bepalen welke stukken je dient aan te leveren voor je inkomenstoets.

Let op: sta je bij een Nederlandse gemeente als woonachtig ingeschreven en heb je inkomsten in het buitenland verdiend?
Als je in Nederland staat ingeschreven dien je in Nederland belastingaangifte te doen. Buitenlands inkomens dien je ook op te geven bij de belastingdienst.

Let op: heb jij prijzengeld en medaillebonus ontvangen?
In tegenstelling tot de stipendiumregeling, telt tijdens het kalenderjaar verdiende prijzengeld en medaillebonus voor de kostenvergoedingsregeling wel mee voor het toetsinkomen.

Disclaimer
De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

Tip
Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.