Aan welke voorwaarden moeten mijn declaraties voldoen?

Jouw kosten worden alleen door het Fonds voor de Topsporter vergoed als je deze tijdig en correct en met behulp van betalingsbewijzen via de webportal van het Fonds hebt ingediend. De betalingsbewijzen moet je voorzien van een datum en jouw handtekening. Jouw declaraties moeten verder voorzien zijn van een toelichting waaruit blijkt dat de kosten uitsluitend ten behoeve van jouw topsportdiscipline zijn gemaakt.

In geval van declaratie van kosten gemaakt buiten Nederland, dien je bij de declaratie te vermelden/toe te voegen:

  • het land waar de kosten werden gemaakt,
  • een vertaling en omschrijving van de aard van de kosten, en
  • de valuta waarin de factuur is opgesteld en het equivalent daarvan in euro’s.

Disclaimer
De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

Tip
Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.