Gevolgen beëindiging topsportstatus

De beëindiging van jouw topsportstatus heeft gevolgen voor de voorzieningen die je via NOC*NSF en/of het Fonds voor de Topsporter ontvangt. Welke gevolgen dat zijn is afhankelijk van de topsportstatus die je had en jouw persoonlijke situatie. Daarom adviseren wij jou om je goed in jouw nieuwe situatie te verdiepen. Neem bij vragen contact op met NOC*NSF Athlete Services.

Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van de gevolgen van statusbeëindiging voor de volgende voorzieningen:

Stipendium en kostenvergoeding
Mocht je via het Fonds voor de Topsporter gebruik maken van het stipendium en/of de kostenvergoeding, dan eindigt jouw aanspraak op deze voorzieningen bij beëindiging van jouw topsportstatus. Bij vragen hierover, is het verstandig contact op te nemen met het Fonds voor de Topsporter, via info@hetfonds.nl.  

LET OP: je dient na afloop van het kalenderjaar in verband met de inkomenstoets nog wel jouw belastingaangifte en (voorlopige) belastingaanslag in te leveren bij het Fonds voor de Topsporter.

Aanspraak op een uitkering?
Bij verlies van het stipendium kan je mogelijk aanspraak maken op een uitkering via UWV. Voor vragen over een WW-uitkering, andere UWV-uitkeringen of werkbemiddeling, kan je contact opnemen met het UWV Servicepunt Topsporters. Contactpersoon bij het UWV Servicepunt Topsporters is Martie van der Veer, martie.vanderveer@uwv.nl of 06-15045984.

Topsportpolis
Mocht je gebruik maken van de Topsportpolis via Zilveren Kruis, dan verloopt de aanspraak op de polis drie maanden na jouw statusbeëindiging. Zilveren Kruis neemt hierover contact met jou op. Kijk ook op de veelgestelde vragen over de Topsportpolis. Daar staat bijvoorbeeld hoe je zou kunnen overstappen naar Nationale Sportpolis.

Olympic Car
Maak je gebruik van de tijdelijke regeling met Toyota, dan neemt NOC*NSF contact met jou op om de auto in te leveren.

NS-Business Card
Mocht je gebruik maken van de NS-Business Card, dan neemt NOC*NSF contact met jou op om jouw kaart stop te zetten. Meer hierover kun je ook lezen op de veelgestelde vragen over de NS-Business Card. 
 
Transitie naar tweede carrière
Voor loopbaanadvies, studiekeuzebegeleiding en werkbemiddeling kan je ook na jouw statusbeëindiging terecht bij NOC*NSF. Je kunt hiervoor contact opnemen met NOC*NSF, via athleteservices@nocnsf.nl.
 
TeamNL Alumni
Elke topsportcarrière is eindig, en met jou zijn er vele andere ex-topsporters. NOC*NSF wil de band met topsporters voortzetten na het beëindigen van de sportcarrière. Hiervoor is TeamNL Alumni in het leven geroepen als netwerk met kennis en ervaring, om aan bij te dragen, je voordeel mee te doen, of gewoon voor de gezelligheid.

TeamNL Alumni organiseert een paar keer per jaar bijeenkomsten bij mooie sportevenementen en vaak ook nog met een inhoudelijk programma om jezelf verder te ontwikkelen. Daarnaast kun je gebruik blijven maken van Goud op de Werkvloer en blijf je via TeamNL Alumni op de hoogte van interessante vacatures. Meld je aan voor TeamNL Alumni via de website www.teamnl-alumni.nl.

NVOD
Naast TeamNL Alumni kunnen topsporters die hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen lid worden van de Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers (NVOD).
De NVOD is een onafhankelijk vereniging die erop is gericht om Olympiërs met elkaar te blijven verbinden onder het motto: ‘Eens een Olympiër, altijd een Olympiër’.
De NVOD functioneert als klankbord voor Olympische deelnemers, adviseert NOC*NSF over zaken die deelnemers aangaan en organiseert geregeld bijeenkomsten al dan niet gekoppeld aan een leuk sportevenement. Daarnaast zet de NVOD zich in voor het behoud van het Olympisch erfgoed.

Meld je aan voor de NVOD via de website www.nvod.nl.