Bondsstatus

Sporters in topsportprogramma’s die vanaf 2017 geen financiering van NOC*NSF krijgen, kunnen vanaf 2017 na het behalen van een mondiale top-16 prestatie aanspraak maken op een Bondsstatus.

De Bondsstatus wordt door de sportbond toegekend. De Bondsstatus geeft de sporter aanspraak op verschillende voorzieningen die vanuit NOC*NSF worden aangeboden.

Hieronder zijn de uitgangspunten van de Bondsstatus uitgewerkt.

1. Minimale criteria voor toekenning van een Bondsstatus:

 • Het moet gaan om een seniorentopsporter c.q. een sporter die op basis van zijn/haar leeftijd niet meer kan deelnemen aan mondiale jeugdevenementen

 • Voor topsporters in Olympische en niet-Olympische programma’s geldt als algemeen uitgangspunt dat de topsporter bij de eerste 16 is geëindigd op een WK, Olympische Spelen en/of een internationaal topsportevenement dat wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie ten minste gelijkwaardig is aan een WK

 • Voor topsporters in Paralympische programma’s geldt als algemeen uitgangspunt dat de topsporter bij de eerste 8 is geëindigd op een WK, Paralympische Spelen en/of een internationaal topsportevenement dat wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie ten minste gelijkwaardig is aan een WK

 • De topsporter volgt het trainings- en wedstrijdprogramma onder auspiciën van de bond en is lid van de nationale selectie van de bond

 • Het trainings- en wedstrijdprogramma voldoet aan de eisen van een kwalitatief en kwantitatief mondiaal concurrerend programma

2. De beoogde voorzieningen waar een sporter met een Bondsstatus beroep op kan doen zijn:

 • Flexibel onderwijs en andere onderwijsfaciliteiten via de topsportregelingen van de Topsport Talentscholen (LOOT), MBO scholen, HBO’s en universiteiten

 • Nationale sportpolis incl. collectiviteitskorting sportmedische behandelingen (onder voorbehoud van sponsorovereenkomst tussen NOC*NSF en Achmea)

 • Loopbaanbegeleiding via UWV

 • Juridisch advies via NL Sporter

 • Fiscaal advies (onder voorbehoud van sponsorafspraken)

 • Financieel advies (onder voorbehoud van sponsorafspraken)

 • Eventuele faciliteiten aangeboden door regionale partijen

3. De Bondsstatus wordt door de sportbond toegekend via een schriftelijke brief en heeft een looptijd van een jaar. De bond zorgt voor administratie van deze status in TMS (Topsporters Monitoring Systeem).

Disclaimer
De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

Tip
Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.