Bloedmonster

Actieplan

Samen voor een Schone Sport

‘Samen voor een schone sport’ was een gezamenlijk project van de Atletiekunie, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB), NLActief, Dopingautoriteit en NOC*NSF dat van 2016-2017 is uitgevoerd. Het project was een vervolg op ‘Koersen op een schone sport’ dat in 2014-2015 werd uitgevoerd als vervolg op het rapport Meedoen of Stoppen uit 2013 van de commissie Sorgdrager.

Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast hebben de deelnemende partijen ook eigen bijdragen geleverd.

De ontwikkelde producten en diensten zijn zoveel mogelijk sporttakoverstijgend gedeeld en aangeboden. De genoemde organisaties vervullen daarmee een voortrekkersrol om andere bonden in hun slipstream mee te nemen.

De belangrijkste resultaten zijn:

Dopingautoriteit en NOC*NSF (sportbreed):

 • Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport (DLDS) voor Coaches
 • 7 animaties tbv de voorlichting
 • Doorontwikkeling E-learningplatform
 • Module Dopingvrije Sport t.b.v. de Mastercoach-opleiding
 • Checklist Anti-dopingbeleid sportbonden

>> Voor meer informatie zie: http://www.dopingautoriteit.nl/programmas/samen

Atletiekunie:

 • Ontwikkeling voorlichtingsmateriaal voor alle doelgroepen.
 • Voorlichtingsbijeenkomsten voor topsporters, talenten en begeleiders
 • Extra dopingcontroles bij wedstrijdatleten, talenten en deelnemers NK’s.
 • Ontwikkeling en invoering van een code of conduct voor coaches en begeleiders.

>> Voor meer informatie zie: https://www.atletiekunie.nl/voor-atleten/atletiek-gewoon-schoon


KNVB:

 • Dopingprotocol voor het amateurvoetbal.
 • Algemene voorlichtingscampagne gericht op preventie en bewustwording.
 • Specifieke voorlichting t.a.v. voedingssupplementen en drugsgebruik. 

>> Voor meer informatie zie: http://www.knvb.nl/themas/doping

 

KNBB:

 • Voorlichtingscampagne gericht op grotere bekendheid van de reglementen, procedures, rechten en plichten.
 • Doorlopende leerlijn implementeren met voorlichting op niet-bewust gebruik.
 • Inzetten op concrete ondersteuning/opvang voor de ‘overtreder’, o.a. via het Vertrouwenspunt Sport.

>> Voor meer informatie zie: https://www.schoneafstoot.nl/


Fit!vak:

 • Structurele (bij)scholing fitnessinstructeurs t.a.v. dopingpreventie.
 • Herzien leerboeken fitnesstrainer opleidingen op dopingpreventie.
 • Promotie Supplementenwijzer app.
 • Zorgdragen voor meer verantwoord gebruik van voedingssupplementen door fitnessers.