Extra Algemene Vergadering 25 juni 2014

Extra Algemene Vergadering 25 juni 2014 (totaalbestand voor tablet-gebruikers)

Bekijk hier de stukken (alle pdf):

0. Agenda Extra AV 25 juni 2014

1. Opening en mededelingen

2. Conceptverslag Algemene Vergadering 20 mei 2014

3. Oplegger Wijzigingen Statuten- en Reglementswijzigingen NOC*NSF

  a. Statutenwijziging NOC*NSF

  b. Reglement Toelatingseisen NOC*NSF

  c. Reglement FinanciĆ«le Commissie

  d. Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan

  e. Statusreglement Topsporters

4. Rondvraag

5. Sluiting

Meteen aansluitend vindt het Ledenberaad plaats. De agenda en stukken hiervoor worden separaat verzonden.