Algemene Vergadering 20 mei 2014

Uitnodiging (verzenddatum 6 mei 2014)

Algemene Vergadering 20 mei 2014 (totaalbestand voor tablet-gebruikers)

Bekijk hier de stukken (alle pdf):

0. Agenda AV 20 mei 2014

1. Opening en mededelingen

2. Verslag Algemene Vergadering 19 november 2013

3. Rapportage 2013

3.1. Verslag Financiële Commissie

4.1. Bestedingsplan Sportagenda

4.2. Verslag CRBS

4.3. Richtlijnenboek 2015 (schone versie)

4.4. Richtlijnenboek (revisie)

5. Sport en integriteit: matchfixing

6. Samenstelling AV-commissies

6.a. CRBS

6.b. Financiële Commissie

7. Bestuurssamenstelling NOC*NSF

8. Wijzigingen Statuten- en Reglementswijzigingen NOC*NSF (schone versie)

8. Wijzigingen Statuten- en Reglementswijzigingen NOC*NSF (revisie)

9. t/m 14 Geen bijlagen

Bijlagen ter informatie:
>> Rapportage Auditcommissie Doping
>> Rapportage Auditcommissie SI

>> Klik hier voor de convocatie van de Algemene Vergadering van 20 mei 2014 (verzonden op 8 april 2014)