Verantwoord alcohol schenken in sportkantines

Voor een vitale en sportieve Nederlandse samenleving is het van essentieel belang dat alcoholmisbruik in Nederland wordt tegengegaan. Alcoholmisbruik is een serieus probleem, waarbij alcoholmisbruik onder jongeren een grote bron van zorg is. In dat kader is NOC*NSF actief betrokken bij het vestigen van de nieuwe norm dat er onder de 18 geen alcohol wordt geschonken.

De nieuwe Drank- en Horecawet biedt voor zowel sportverenigingen als gemeenten de kans een extra impuls te geven aan een verantwoord schenkbeleid in de sportkantine. Deze nieuwe wet is een goede aanleiding om de naleving van leeftijdsgrenzen te verbeteren. De sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. Ook het voorkomen van rijden onder invloed vanuit sportvereniging is een thema dat extra aandacht verdiend.

Ondersteuningsinstrumenten
Vanuit NOC*NSF en andere organisaties zijn diverse ondersteuningsinstrumenten beschikbaar die zowel de sportvereniging als de gemeente kunnen helpen een verantwoord schenkbeleid te realiseren in de sportkantine. Uit controle (cijfers 2011) van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is gebleken dat bij sportverenigingen die een actief alcoholbeleid voeren en gebruik maken van de beschikbare ondersteuningsinstrumenten nauwelijks overtredingen worden geconstateerd.

Wij bevelen sportverenigingen en gemeenten dan ook aan om gebruik te maken van de onderstaande ondersteuningsinstrumenten.