Kyle Stolk Toyota 88x62

Info over de NS Business Card.

75

Vervoer

Kyle Stolk Toyota 300x200

NOC*NSF streeft naar een optimale trainings- en wedstrijdsituatie voor topsporters, waarbij topsporters dicht bij hun trainingslocatie wonen, zodat geen of nauwelijks tijd aan reizen verloren gaat. Voor de sporters die toch een vervoersbehoefte hebben (bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer of vervoer naar wedstrijden) heeft NOC*NSF samen met Toyota als global automotive partner van het IOC en supplier Nederlandse Spoorwegen vervoersvoorzieningen beschikbaar: de Olympic Car en de NS-Business Card.

De NS-BusinessCard zal als voorziening na 31-12-2017 komen te vervallen.

Op dit moment stelt Louwman&Parqui (importeur van Toyota) een bepekt aantal auto’s ter beschikking aan topsporters die in problemen kwamen toen zij hun Volkswagen moesten inleveren. NOC*NSF en Louwman&Parqui zijn bezig om de mogelijkheden voor de toekomst vorm te geven. Topsporters met een A- of HP-status in een Olympische of Paralympische discipline die in aanmerking willen komen voor een Olympic Car kunnen contact opnemen met Marti.tenkate@nocnsf.nl.

Athlete Services houdt vooruitlopend op de uitkomsten van het overleg tussen NOC*NSF en Louwman&Parqui een wachtlijst bij van geïnteresseerde topsporters.