Kyle Stolk Toyota 88x62

Info over de NS Business Card.

75

Vervoer

Kyle Stolk Toyota 300x200

NOC*NSF streeft naar een optimale trainings- en wedstrijdsituatie voor topsporters, waarbij topsporters dicht bij hun trainingslocatie wonen, zodat geen of nauwelijks tijd aan reizen verloren gaat. Voor de sporters die toch een vervoersbehoefte hebben (bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer of vervoer naar wedstrijden) heeft NOC*NSF samen met Toyota als global automotive partner van het IOC en supplier Nederlandse Spoorwegen vervoersvoorzieningen beschikbaar: de Olympic Car en de NS-Business Card.

De NS-BusinessCard is nog onderwerp van gesprek tussen NOC*NSF en de Nederlandse Spoorwegen. Dit kan van invloed zijn op zowel de doelgroep die hier gebruik van kan maken alsmede op een mogelijk eerder beëindigen van de geldigheid van de kaart.

Op dit moment stelt Louwman&Parqui (importeur van Toyota) een bepekt aantal auto’s ter beschikking aan topsporters die in problemen kwamen toen zij hun Volkswagen moesten inleveren. NOC*NSF en Louwman&Parqui zijn bezig om de mogelijkheden voor de toekomst vorm te geven. Topsporters met een A- of HP-status in een Olympische of Paralympische discipline die in aanmerking willen komen voor een Olympic Car kunnen contact opnemen met Marti.tenkate@nocnsf.nl.

Athlete Services houdt vooruitlopend op de uitkomsten van het overleg tussen NOC*NSF en Louwman&Parqui een wachtlijst bij van geïnteresseerde topsporters.