Accommodaties Olympische Spelen

De accommodaties die nodig zijn tijdens de olympische spelen zijn grofweg onder te verdelen in sportaccommodaties (=venues) en overnachtingaccommodaties.

Sportaccommodaties
De sportaccommodaties moeten een minimaal aantal toeschouwers kunnen herbergen. Het aantal toeschouwers voor een sport kan variëren per gastland. Dat heeft te maken met de populariteit van een sport in een regio (continent).

Een sport als taekwondo zal in Azië veel meer publiek trekken dan in West-Europa en derhalve zal daar meer publiek op af komen. In in Nederland zal een sport hockey veel publiek trekken. Sporten als atletiek, zwemmen en turnen zijn overal populair. Het IOC houdt rekening met regionale verschillen.

Bij het bouwen van eventuele nieuwe accommodaties vindt het IOC het belangrijk dat men ook goede plannen maakt voor de exploitatie van dergelijke accommodaties na de Olympische Spelen. Dit om de zogenaamde 'Pink Elephants' te voorkomen. Dat kan betekenen dat een deel van de tribunes tijdelijk is. Of dat de accommodatie na de Olympische Spelen een andere bestemming krijgt.

Wensen van het IOC ten aanzien van het Olympisch Dorp
De wensen van het IOC hebben vooral te maken met het welzijn van de sporters. Het Olympisch dorp wordt beschreven als het hart van de Olympische Spelen, waar de beste sporters uit alle hoeken van de wereld samenkomen. In het Olympisch Dorp moeten de sporters het Olympische gevoel kunnen ervaren.

Het IOC ziet graag dat: 

  • Sporters onderling voldoende cultuur kennis kunnen uitwisselen
  • Voldoende mogelijkheden hebben om de lokale cultuur te proeven en te ontdekken.
  • Toegang hebben tot moderne communicatie technologieën voor communicatie met andere atleten in het dorp, familie en vrienden.
  • Sporters vanaf het begin participeren in de ontwikkeling van het Olympisch dop.

Naast de sporters moeten er tijdens de olympische spelen nog tal van andere groepen van een slaapplaats voorzien worden. Het hebben van voldoende hotelaccommodaties vormt vaak een groter probleem dan de sportaccommodaties.