Studie/Loopbaan/Werk

1. Loopbaanbegeleiding, coaching, POP's en transitietraject

Wat:
Ondersteuning en begeleiding bij loopbaanplanning, bijscholingstrajecten, coaching en het ontwikkelen en monitoren van persoonlijke opleidingsplannen. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden aan en trajecten ingezet voor coaches die na afloop van hun dienstverband geen nieuwe aanstelling meer krijgen of voor coaches waarvan de arbeidsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd. Dit wordt uitgevoerd door Randstad, Partner in Sport van NOC*NSF.

Voor wie:
Coaches die deel uitmaken van het programma Coaches aan de top.

Procedure:
NOC*NSF schrijft coaches op naam aan om een aanvraag in te dienen. Het aanvraagformulier is aan te vragen via marleen.siersema@noc-nsf.nl. De coach dient de aanvraag in bij NOC*NSF Topsport. De technische staf van NOC*NSF en NLCoach beoordelen deze aanvraag en de coach ontvangt de toe- of afwijzing vanuit NOC*NSF.

Mogelijk gemaakt door:
VWS (maakt onderdeel uit van programma Coaches aan de top) en NOC*NSF.

2. Topcoach 5 opleiding

Wat
Opleiding voor coaches die de ambitie hebben om op het hoogste internationale niveau talenten en topsporters te trainen en te coachen. De opleiding is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam, de Hanzehogeschool Groningen en NOC*NSF, in samenwerking met sportbonden, coaches, overige hogescholen en universiteiten.

De maatwerkprogramma's zijn gericht op de topsportpraktijk, persoonlijke ontwikkeling, kennis en vaardigheden. Daarvoor worden diverse experts ingezet. Centraal staan de opdrachten in de praktijk om te werken aan het ontwikkelen van de zeven benodigde competenties:

1. Coachen tijdens topwedstrijden
2. Training geven
3. Begeleiden van sporters
4. Samenstellen en managen van een begeleidingsteam
5. Ontwikkelen van topsportbeleid
6. Vergaren, ontwikkelen en delen van kennis
7. Bevorderen competentieontwikkeling coaches

De deelnemer ontvangt het TopCoach5 certificaat, gebaseerd op de Kwalificatiestructuur Sport en aansluitend op de Europese niveau indeling.
Voor meer info zie ook: www.topcoach5.nl.

Voor wie:
Voor coaches uit categorie 1 topsportbonden die de ambitie hebben om op het hoogste internationale niveau talenten en topsporters te trainen en te coachen.

Procedure:
Bond meldt hun talentvolle coaches aan via het aanmeldingsformulier op www.topcoach5.nl. Ambitieuze coaches kunnen zich ook persoonlijk aanmelden.

Toelatingseisen:
- Coach is in het bezit van een bondserkende kwalificatie op niveau 4 én;
- Een geschikte stageplek moet realiseerbaar zijn.

Mogelijk gemaakt door:
Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, NOC*NSF en een eigen bijdrage van de cursisten


3. Olympische, Paralympische en Nationale Coach Platforms, expertmeetings

Wat:
Door NOC*NSF georganiseerde bijeenkomsten met topexperts uit buiten- en binnenland die actuele kennis en ervaring overdragen op specifieke thema's en deze bediscussiëren met de coaches. De OCP's zijn specifiek gericht op Olympische onderwerpen, de PCP's zijn specifiek gericht op Paralympische onderwerpen.

Voor wie:
Het NCP is voor bondscoaches (ook ex-bondscoaches die korter dan één jaar zijn gestopt), Jong Oranje-coaches, privé-coaches van Olympische of Paralympische programma's die langer dan één seizoen de sporter(s) begeleiden, privé-coaches van top 8 WK sporter(s), privé-coaches die aan bovenstaande twee punten voldoen en korter dan een jaar zijn gestopt, topsportcoördinatoren en technisch directeuren van topsportbonden.

Het OCP is specifiek voor Olympische coaches, topsportcoördinatoren en technisch directeuren, het PCP is bedoeld voor Paralympische coaches, topsportcoördinatoren en technisch directeuren.

Procedure:
NOC*NSF nodigt coaches op naam uit.

Mogelijk gemaakt door:
NOC*NSF en VWS (maakt deel uit van programma Coaches aan de Top)


4. MasterCoach in Sports: persoonlijk ontwikkelingsprogramma

Wat:
Persoonlijk Opleidingsprogramma op basis van een POP dat jaarlijks met een selecte groep topcoaches gestart wordt. Er vinden centrale bijeenkomsten plaats op specifieke thema's, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de coaches essentieel is. Daarnaast kunnen coaches binnen hun POP maatwerk krijgen op relevante thema's voor de individuele coach. Er wordt samengewerkt met diverse externe experts, universiteiten en hogescholen.

Voor wie:
Bondscoaches en topcoaches van categorie 1 topsportbonden waarbij het vak van coach de primaire tijdsbesteding is.

Procedure:
Bond draagt een coach voor bij hun NOC*NSF prestatiemanager. De technische staf van NOC*NSF toetst de aanmeldingen en verricht de definitieve toelating.

Mogelijk gemaakt door:
NOC*NSF en VWS (maakt onderdeel uit van programma Coaches aan de top)

Achtergrond:
Coaches uit tien verschillende takken van sport doen deels gezamenlijk, deels individueel aan het programma mee. Het programma wordt op deze manier maatwerk. Dit betekent dat iedere coach op basis van een uitgebreide intake-procedure zijn of haar persoonlijk opleidingsplan ontwikkelt en volgt.

De duur van het programma is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de topcoach en de uitvoerende partners. In principe neemt elk persoonlijk opleidingsplan maximaal één jaar in beslag.

Voor de sportspecifieke technische, tactische, conditionele en mentale aspecten wordt verwezen naar de bondsopleidingen, het CIOS en de ALO. Het programma MasterCoach in Sports is complementair aan deze opleidingen.

Inhoudelijk ligt het accent in het gezamenlijke deel op verschillende facetten uit de deelgebieden communicatie, coaching en leiding geven. In het individuele traject kan aandacht worden besteed aan bijvoorbeeld sportmarketing, sportmanagement, inspanningsfysiologie, mediatraining, voeding, bewegingsleer en biomechanica, et cetera.

MasterCoach in Sports is ontwikkeld in samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse bonden, VWS, NFWS, FNV Sport en technisch adviseurs van NOC*NSF. In juni 2001 ging een eerste groep coaches met MasterCoach in Sports van start.

>> Lijst met gediplomeerden eerdere MasterCoach in Sports 1 tot en met 6

Voor meer informatie kunt u terecht bij marleen.siersema@noc-nsf.nl.

 
5. Maatwerk: cursussen, opleidingen, congressen, coach to coach meetings

Wat:
Tegemoetkoming in/vergoeding van de deelnamekosten aan relevante (inter)nationale cursussen, opleidingen, congressen en coachmeetings, passend binnen het eigen programma en de loopbaan van de coach.

Voor wie:
Coaches die deel uitmaken van het programma 'Coaches aan de top'.

Procedure:
NOC*NSF schrijft coaches op naam aan om een aanvraag in te dienen. Het aanvraagformulier is aan te vragen via marleen.siersema@noc-nsf.nl. De coach dient de aanvraag in bij NOC*NSF Topsport. De technische staf van NOC*NSF en NLCoach beoordelen deze aanvraag en de coach ontvangt de toe- of afwijzing vanuit NOC*NSF.

Mogelijk gemaakt door:
VWS (maakt onderdeel uit van programma Coaches aan de top)