Parijs 1900

Parijs 1900
Achtergrond
De Olympische Spelen van 1900 in Parijs verdienen nauwelijks die naam. Alles wat in dat jaar in de Franse hoofdstad werd georganiseerd viel onder de directie van de wereldtentoonstelling. Dat gold ook voor de sportevenementen.

De stichter van de moderne Olympische Spelen, de Franse baron de Coubertin, kon niet anders dan zijn schepping bij de wereldtentoonstelling onderbrengen, maar de organisatoren hadden weinig oog voor de Spelen.

De sportwedstrijden strekten zich uit van mei tot en met oktober en men is er tot op heden nog altijd niet uit wat tot de Spelen behoorde en wat eigenhandig door de directie van de wereldtentoonstelling werd ingebracht.

Derderangs Spelen
Voor zover er kon worden gesproken van Olympische Spelen (het begrip werd in 1900 zelden gebezigd) gingen ze volkomen ten onder in het lawaai van de wereldtentoonstelling. De accommodaties voor de sport waren derderangs en de publieke belangstelling viel sterk tegen.

Nederland was voor het eerst van de partij in het Olympisch milieu, maar of men zich daarvan destijds bewust was, valt zeer te betwijfelen. De Laga-roeiers Brandt en Klein (met een zeer jeugdig, onbekend gebleven Frans stuurmannetje) wonnen bij het roeien de twee met stuurman. Blijkens hun uitlatingen hebben zij tijdens hun leven nimmer beseft dat zij Olympisch kampioen waren.

Ondanks de gebrekkige omstandigheden werden er vooral bij de atletiek uitstekende prestaties verricht. Vrouwen namen voor het eerst deel aan de Spelen (tennis, golf), hoewel IOC-voorzitter De Coubertin daar eigenlijk fel tegenstander van was. Maar over het programma had hij in 1900 weinig tot niets te zeggen.

De wereld van 1900
De eerste barsten in de Britse wereldheerschappij deden zich voor in Zuid-Afrika. Daar waren goud en diamant in de bodem aangetroffen, wat veel geld opleverde. De Boerenoorlog die daarop volgde werd wel gewonnen, maar bezorgde het land een slechte reputatie. In Azië toonde de VS zijn kracht door de verovering van de Filippijnen, terwijl Cuba aan de Spanjaarden werd ontnomen.

Binnen Europa was Parijs het culturele centrum bij uitstek en de Lichtstad oefende grote aantrekkingskracht op de Europese elite uit. De Coubertin zag zijn droom in vervulling gaan en de tweede Spelen werden in de Franse hoofdstad gehouden. Zij stonden nog niet op zichzelf, maar waren gekoppeld aan de Wereldtentoonstelling die eveneens in Parijs werd gehouden als manifestatie van Europese vernieuwingsdrang en vernuft. De bezoekers konden zich van eind mei tot eind oktober ook vergapen aan de verrichtingen van de sportlieden die in een veel groter aantal waren komen aanzetten dan vier jaar tevoren. Nieuw was dat nu ook vrouwen mee mochten doen.

Medaille overzicht

Goud Zilver Brons
1. Frankrijk 29 42 38
2. Verenigde Staten 19 14 15
3. Groot-Brittannië 17 7 9
4. België 6 6 5
5. Zwitserland 6 2 1

8. Nederland 1 2 3