Bonden ontwikkelen en verzilveren kansen

Om meer mensen te laten sporten en een plaats in de Top 10 van de wereld te realiseren is een sterke en efficiƫnt opererende branche noodzakelijk. Bonden moeten over de benodigde kennis, vaardigheden, capaciteit en slagkracht beschikken om deze ambities te realiseren.

Momenteel is de sport nog redelijk versnipperd. 72 bonden ondersteunen ruim 200 sporten. Van deze bonden hebben 52 bonden een bondsbureau, die verdeeld zijn over 41 locaties in Nederland. Circa 850 fte zijn werkzaam bij bonden. Exclusief voetbal en tennis betekent dit gemiddeld 4 fte per sport.

De sport wil verder groeien en ontwikkelen. Om ook op organisatorisch en bestuurlijk vlak verder te groeien zet de sport in op:

  • Kwaliteitsontwikkeling en -borging door te werken met een continue verbeter- en ontwikkelingscyclus inclusief zelfregulering.
  • Vergroting organisatiekracht door samenwerken/clusteren van de ondersteunende werkorganisaties (back offices)
  • Ontsluiten van kennis en competenties om de sportmarkt en topsportpositie in het oog te houden en verder te ontwikkelen.

In dit kader wordt een integraal kwaliteitsmodel ontwikkeld dat bonden zal helpen zich verder te ontwikkelen. Tevens worden bonden gestimuleerd om op basis van bewezen succesvolle samenwerkingsmodellen samen te gaan werken en wordt een branche informatie systeem opgezet.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal deelname van bonden aan bovenstaande trajecten niet volledig vrijblijvend zijn. Voor bijvoorbeeld kennisopbouw is het noodzakelijk dat alle bonden zich committeren aan aanlevering van gegevens over hun sport.