Website tegen seksueel misbruik

In perscentrum Nieuwspoort in Den Haag heeft minister Rouvoet van Jeugd en Gezin donderdag 11 juni 2009 een nieuwe website gepresenteerd die moet helpen om seksueel misbruik in vrijwilligerswerk te voorkomen. Op de website www.inveiligehanden.nl staat een pakket aan maatregelen dat organisaties helpt om achter de schermen alles zo te regelen dat minderjarigen in veilige handen zijn binnen het vrijwilligerswerk. Ook vertegenwoordigers van NOC*NSF, Scouting Nederland en Vereniging NOV waren bij de lancering aanwezig.

Voorvallen in het vrijwilligerswerk de laatste jaren maken duidelijk dat het om meer dan een enkel incident gaat. Pedofielen maken gebruik van het gebrek aan beleid en kennis bij de duizenden clubs en verenigingen. Dat blijkt uit een inventarisatie door Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (Vereniging NOV). Met het project ‘In veilige handen’ werkt Vereniging NOV, in opdracht van de ministeries voor Jeugd en Gezin, Justitie en VWS aan het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van en adequaat omgaan met seksueel misbruik.

Het voorkomen van seksueel misbruik of ongewenst gedrag is volgens minister Hirsch Ballin van Justitie een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zo schreef hij aan de kamer op 13 november 2007. Verenigingen en organisaties moeten daartoe een goed preventiebeleid voeren. Om hen daarbij te ondersteunen staan op www.inveiligehanden.nl te implementeren materialen die organisaties helpen bij preventie en een stappenplan dat organisaties kunnen gebruiken wanneer seksueel misbruik bij minderjarigen is geconstateerd. Op de website staan tevens cijfers en feiten over seksueel misbruik.