Kwaliteitsbewaking van sportvloeren en sportaccommodaties

De Nederlandse sportinfrastructuur is een van de beste van de wereld. Het is belangrijk dat we de kwaliteit van sportvloeren en –accommodaties op peil houden, zodat iedereen optimaal kan genieten van sport. Veel sportaccommodaties worden voor uiteenlopende sporten gebruikt en moeten voldoen aan alle eisen die voor het beoefenen van die sporten worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van het plafond, ruimte rondom het speelveld, kwaliteit van de vloer, etc. Maar het gaat ook om veiligheid, bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid van accommodaties.

NOC*NSF werkt nauw samen met accommodatiespecialisten van sportbonden (KNLTB, KNHB, KNAU, KNKV en de KNVB) om de kwaliteit van de sportinfrastructuur in Nederland te waarborgen.

NOC*NSF Sportvloerenlijst
Samen hebben we de NOC*NSF Sportvloerenlijst ontwikkeld, waar gemeenten, exploitanten, bouwbedrijven en andere geïnteresseerden informatie kunnen vinden over sportvloeren/sportvloerconstructies en de bijbehorende normeringen. Ook is er een lijst te vinden van alle erkende test- en keuringsinstituten. De NOC*NSF Sportvloerenlijst is te vinden op: sportvloeren.sport.nl.
 
Procedurehandboek kwaliteit Sportvloeren & Sportaccommodaties
Het ‘Procedurehandboek kwaliteit Sportvloeren & Sportaccommodaties’ is bedoeld voor test- en keuringsinstituten, adviesbureaus en aannemers. In dit handboek zijn de procedures beschreven voor het normeren en keuren van sportvloeren en sportaccommodaties. Voor het spelen van competitiewedstrijden moeten sportvloeren en sportaccommodaties aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Per sport is dit door de betreffende sportbonden in reglementen vastgelegd. Voldoet een sportvloer of -accommodatie aan deze reglementen en is de keuring gedaan door een NOC*NSF erkend keuringsinstituut, dan ontvangt de sportclub een NOC*NSF Keurmerkcertificaat. In aanvulling op de NOC*NSF-normen kunnen sportbonden aanvullende eisen stellen waaraan de sportvloer of sportaccommodatie moet voldoen. Het NOC*NSF Keurmerk zegt niets over de mate waarin aan deze aanvullende eisen wordt voldaan.

Meer informatie over het NOC*NSF Keurmerk is te vinden in het procedurehandboek kwaliteit Sportvloeren en sportaccommodaties
 
Meer informatie
Heeft u een vraag over sportaccommodaties of sportvloeren, dan kunt u contact opnemen met Matthijs de Bruin van NOC*NSF via accommodatiezaken@nocnsf.nl.