Sport en seksuele intimidatie

Helaas vinden er binnen de sportwereld incidenten plaats. Variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding en verkrachting.

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of gedwongen ervaart. De 'pleger' is zich misschien niet bewust van het ongemak en zal als hij/zij er over aangesproken wordt waarschijnlijk excuses aanbieden. Sommigen intimideren of misbruiken wel bewust en dat is lastiger aan te pakken.

Beleid NOC*NSF en bonden
Vanaf 1996 is er gewerkt aan preventie, signalering en straffen/maatregelen in de sport.
- Beleid voor verenigingen. Er is een stappenplan gemaakt de zogenaamde Toolkit SI, klik hier.
- Er is een voor alle bonden - dus ook geldend voor bij de bond aangesloten verenigingen – een uniform Reglement Seksuele Intimidatie. Alle bonden hebben tuchtrecht SI. Er zijn tuchtcommissies, of bij de bond zelf of ondergebracht bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), kamer SI. Klik hier voor de website ISR.
- Er is een Register voor tuchtrecht veroordeelden SI (zwarte lijst) die geraadpleegd kan worden. Klik hier.
- Hulpvragers – slachtoffers en beschuldigden en vereniging - kunnen terecht bij het Vertrouwenspunt Sport. Dat is een telefoonlijn, e-mail adres en een webapplicatie (app) die volledig anoniem is. Alle drie de manieren brengen je in contact met een professioneel vertrouwenspersoon. Klik hier