Topsportdisciplines

Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines

Alle disciplines van sportbonden kunnen erkend worden als topsport of internationale wedstrijdsport. In het Reglement Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines zijn de criteria opgenomen waar een discipline aan moet voldoen om te worden erkend. Met deze erkenning bepalen we de mate van mondialisering van de sport. 

Het Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 16 november 2015. Dit reglement trad in werking op 8 december 2015 en verving vanaf dat moment het Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op 15 mei 2012.

Op basis van de criteria in het reglement is de lijst met erkende Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines opgesteld. Deze lijst is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 9 mei 2016 en treedt in werking op 1 januari 2017. Op 20 mei 2019 is de Algemene Vergadering geïnformeerd over een tussentijdse wijziging.

Alleen disciplines die zijn erkend komen in aanmerking voor Topsportfinanciering. Erkenning leidt echter niet automatisch tot financiering. Daarvoor dient de sportbond ook te voldoen aan de aanvraagvoorwaarden die zijn opgenomen in de Richtlijnen Regelingen Sportagenda 2017+.

> Lijst Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines 2017-2020

> Reglement Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines 2017-2020