Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) draagt voor een belangrijk deel bij aan de financiering van de sport. Deels door gerichte subsidies op inhoudelijk thema's als intergratie, gezondheid en welzijn en deels door structurele investering in infrastructuur van sport. Op het gebied van topsport worden bijvoorbeeld topcoaches en talentencoaches door VWS gefinancierd. Voor de ontwikkeling van sport in de brede zin zijn voorbeelden als combinatiefuncties en de proeftuinen te noemen.

Voor meer informatie over het beleid en de programma's van VWS klik hier

Om subsidies van VWS aan te vragen, is een beschermde portal gebouwd. In het 'dossier subsidies' wordt uitgelegd hoe dit werkt.